Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

1. Vai trò

- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả TNTN.

- Thay đổi phân công lao động, giảm mức độ chênh lệch và trình độ phát triển giữa các vùng.

 

pptx 10 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 31: VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP 
I. Vai trò, đặc điểm của công nghiệp 
1. Vai trò 
- Tạo ra khối lượng của cải vật chất rất lớn, có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 
Cung cấp tư liệu sản xuất 
Xây dựng cơ sở vật chất 
Cung cấp các sản phẩm tiêu dùng 
- Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác và củng cố an ninh quốc phòng. 
1. Vai trò 
1. Vai trò 
- Thay đổi phân công lao động, giảm mức độ chênh lệch và trình độ phát triển giữa các vùng. 
- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả TNTN. 
- Tạo ra nhiều sản phẩm mới, mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập 
1. Vai trò 
Tại sao tỉ trọng ngành CN trong cơ cấu GDP là tiêu chí quan trọng đánh giá trình độ PT kinh tế? 
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp 
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_khoi_10_bai_31_vai_tro_va_dac_diem_cua_cong.pptx