Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Toán Lớp 10 - Mã đề 229 - Trường THPT Võ Văn Kiệt

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Toán Lớp 10 - Mã đề 229 - Trường THPT Võ Văn Kiệt

Câu 9: Góc có số đo radian được đổi sang độ là:

A. –32055' B. –35045' C. –29030' D. –33045'

Câu 10: Cho tam giác ABC biết . Khẳng định nào SAI?

A. Tam giác ABC có ba góc nhọn

B. Góc lớn nhất là góc B

C. Diện tích tam giác ABC xấp xỉ 2932,5 cm2

D. Góc nhỏ nhất là góc C

Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn . Tìm phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng và cắt đường tròn tại 2 điểm A, B, sao cho .

A. B.

C. D.

Câu 12: Phương trình đường tròn có tâm và bán kính là phương trình nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 13: Lập phương trình chính tắc của elip khi có độ dài trục lớn là 6, độ dài tiêu cự là 2.

A. B.

C. D.

Câu 14: Cho có . Phương trình tổng quát của đường trung tuyến CM của là.

A. B.

C. D.

Câu 15: Rút gọn biểu thức bằng

A. B. C. D.

 

docx 8 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 762Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Toán Lớp 10 - Mã đề 229 - Trường THPT Võ Văn Kiệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT
---------------
KỲ THI: THI HKII TOÁN 10
BÀI THI: TOÁN 10 HKII
(Thời gian làm bài: 90 phút)
 MÃ ĐỀ THI: 229
Họ tên thí sinh:.
SBD:.
Câu 1:	Tập nghiệm của bất phương trình là.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2:	Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3; 0) với đường tròn (C): là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3:	Cho và . Khi đó bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4:	Tìm hai cung lượng giác có cùng tia đầu và cùng tia cuối
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5:	Bảng xét dấu của biểu thức nào dưới đây
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6:	Bảng xét dấu của biểu thức là:
	A`	B.
|||
C. 	D.
Câu 7:	Nghiệm của hệ bất phương trình là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 8:	Miền KHÔNG tô đen của hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 9:	Góc có số đo radian được đổi sang độ là:
A. –32055'	B. –35045'	C. –29030'	D. –33045'
Câu 10:	Cho tam giác ABC biết . Khẳng định nào SAI?
A. Tam giác ABC có ba góc nhọn
B. Góc lớn nhất là góc B
C. Diện tích tam giác ABC xấp xỉ 2932,5 cm2
D. Góc nhỏ nhất là góc C
Câu 11:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn . Tìm phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng và cắt đường tròn tại 2 điểm A, B, sao cho .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 12:	Phương trình đường tròn có tâm và bán kính là phương trình nào sau đây?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13:	Lập phương trình chính tắc của elip khi có độ dài trục lớn là 6, độ dài tiêu cự là 2.
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 14:	Cho có . Phương trình tổng quát của đường trung tuyến CM của là.
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 15:	Rút gọn biểu thức bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16:	Tính bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17:	Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 18:	Số 2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào ?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 19:	Cho elip có phương trình chính tắc . Trong các điểm có tọa độ sau đây, điểm nào là tiêu điểm của elip ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20:	Cho đường thẳng d đi qua điểm và vectơ pháp tuyến . Hỏi phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của d.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21:	Chọn đẳng thức SAI?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 22:	Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23:	Cho và . Hãy tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24:	Tính giá trị của biểu thức biết 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25:	Cho elip . Tìm độ dài trục lớn của elip.
A. 8	B. 6	C. 10	D. 5
Câu 26:	Kim phút của một đồng hồ BIG BEND ở thành phố London thuộc vương quốc Anh có chiều dài 4,2m. Hỏi trong 15 phút, kim phút vạch trên đường tròn bao nhiêu mét?
A. Xấp xỉ 6,6m	B. Xấp xỉ 4,6m	C. Xấp xỉ 5,4m	D. Xấp xỉ 2,9m
Câu 27:	Chọn đẳng thức ĐÚNG
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 28:	Cho hai đường thẳng và . Chọn khẳng định ĐÚNG.
A. cắt tại điểm 	B. trùng 
C. cắt tại điểm 	D. song song 
Tự luận
Đề 1: 
Câu 29: (1điểm) Giải bất phương trình
a)	b) 
Câu 30: Cho và . Tính 
Câu 31: Trong cuộc thi pha chế, mỗi đội sử dụng tối đa 210g đường, 9 lít nước, 24g hương liệu và để pha chế nước cam, nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít cam nhận được 60 điểm, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi phải pha chế bao nhiêu lít mỗi loại sao cho điểm thưởng cao nhất?
Câu 32: Viết phương trình đường tròn có tâm và đi qua điểm 
Câu 33: Viết phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng d: 
Đề 2: 
Câu 29: (1điểm) Giải bất phương trình
a)	b) 
Câu 30: Cho và . Tính 
Câu 31:Trong cuộc thi pha chế, mỗi đội sử dụng tối đa 210g đường, 9 lít nước, 24g hương liệu và để pha chế nước cam, nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít cam nhận được 60 điểm, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi phải pha chế bao nhiêu lít mỗi loại sao cho điểm thưởng cao nhất?
Câu 32: Viết phương trình đường tròn có tâm và đi qua điểm 
Câu 33: Viết phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng d: 
BẢNG ĐÁP ÁN
1.C
2.B
3.D
4.D
5.A
6.B
7.A
8.B
9.D
10.C
11.B
12.A
13.D
14.C
15.A
16.D
17.D
18.D
19.A
20.A
21.B
22.A
23.C
24.D
25.C
26.A
27.A
28.A
29
30
31
32
33
29
30
31
32
33
29
30
31
32
33
29
30
31
32
33
Đáp án tự luận đề 1
Câu 29: a) 
Tập nghiệm 
0,25
0,25
b) 
0,25
0,25
Câu 30: Cho và . Tính 
Vì .
0,25
0,25
Câu 31: Gọi x là số lít cần pha chế nước cam x>0
 Gọi y là số lít cần pha chế nước táo y>0
Theo đề bài ta có hệ bất phương trình
 Đạt lớn nhất 
Miền nghiệm là phần trong tứ giác OMCT và đoạn AC, AN,CT nhưng không lấy điểm M và T vì x>0, y>0. 
Giải hệ phương trình ta có các điểm
Giải hệ phương trình ta có các điểm
Điểm
600
640
Vậy cần pha chế nước cam là 
 Cần pha chế nước táo là 
0,25
0,25
Câu 32:Viết phương trình đường tròn có tâm và đi qua điểm 
Bán kính R=IA=
Phương trình đường tròn là 
0,25
0,25
Câu 33: : Viết phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng d: 
Gọi t là đường thẳng cần tìm.
Vì nhận VTPT của d làm vtcp của t
Pths t: 
0,25
0,25
Đáp án tự luận đề 2
Câu 29: a) 
Tập nghiệm 
0,25
0,25
b) 
0,25
0,25
Câu 30: Cho và . Tính 
Vì .
0,25
0,25
Câu 31: Gọi x là số lít cần pha chế nước cam x>0
 Gọi y là số lít cần pha chế nước táo y>0
Theo đề bài ta có hệ bất phương trình
 Đạt lớn nhất 
Miền nghiệm là phần trong tứ giác OMCT và đoạn AC, AN,CT nhưng không lấy điểm M và T, vì x>0,y>0.
Giải hệ phương trình ta có các điểm
Giải hệ phương trình ta có các điểm
Điểm
600
640
Vậy cần pha chế nước cam là 
 Cần pha chế nước táo là 
0,25
0,25
Câu 32:Viết phương trình đường tròn có tâm và đi qua điểm 
Bán kính R=IA=
Phương trình đường tròn là 
0,25
0,25
Câu 33: Viết phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng d: 
Gọi t là đường thẳng cần tìm.
Vì nhận VTPT của d làm vtcp của t
Pths t: 
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_10_ma_de_229_t.docx