Đề kiểm tra học kì I môn Vật lí Lớp 11 (Có đáp án) - Năm học 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bình Thuận

Đề kiểm tra học kì I môn Vật lí Lớp 11 (Có đáp án) - Năm học 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bình Thuận

Câu 1: 2 điểm

Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần.

Áp dụng: Chiếu một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suất n = ra ngoài không khí với góc tới i = 600. Hãy cho biết lúc này có tia khúc xạ không? Vì sao?

Câu 2: 2,5điểm

Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 10A và I2 = 20A.

1.Xác định cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.

2. Tại C đặt dòng điện thẳng dài I3 = 10A ngược chiều I1. Tính độ lớn lực tổng hợp do 2 dòng điện I1 và I2 tác dụng lên 2m chiều dài của dây I3

 

doc 3 trang Người đăng Thực Ngày đăng 28/05/2024 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Vật lí Lớp 11 (Có đáp án) - Năm học 2020-2021 - Sở GD&ĐT Bình Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN	KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2020-2021
TRƯỜNG PT DTNT TỈNH	MÔN: Vật lý – Khối 11 (chương trình cơ bản)
 	Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
	 Đề này có 01 trang
ĐỀ 
Câu 1: 2 điểm
Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần.
Áp dụng: Chiếu một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suất n = ra ngoài không khí với góc tới i = 600. Hãy cho biết lúc này có tia khúc xạ không? Vì sao? 
Câu 2: 2,5điểm
Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 10A và I2 = 20A. 
1.Xác định cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.
A
B
I2
I1
2. Tại C đặt dòng điện thẳng dài I3 = 10A ngược chiều I1. Tính độ lớn lực tổng hợp do 2 dòng điện I1 và I2 tác dụng lên 2m chiều dài của dây I3
Câu 3: 2 điểm
Một ống dây hình trụ có chiều dài l = 50cm, tiết diện S = 10cm2 gồm 1000 vòng dây. Biết lõi của ống dây là không khí. 
1. Xác định độ tự cảm của ống dây. 
2. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong thời gian 0,01s. Xác định độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây. 
Câu 4: 3,5 điểm
Vật sáng AB bằng 2cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 40cm, cách thấu kính một khoảng 50cm.
1.Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình.
2. Để thấu kính cố định, phải tịnh tiến AB dọc theo trục chính như thế nào để ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật, nhỏ hơn AB và cách AB một khoảng 250cm. 
-------------- HẾT-------------
SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG PT DTNT TỈNH	MÔN: Vật lý – Khối 11 (chương trình cơ bản)
Câu
Ý
Đáp án
Điểm
1
1
Nêu được hiện tượng phản xạ toàn phần là gì.( 0,5 đ) 
Nêu đúng điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. (0,5đ)

2,0đ
2
Áp dụng:
Tính được sinigh = = (0,5đ)
Kết luận: i = 600 > igh = 450 → không có tia khúc xạ do xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần ( 0,5đ)
2

1
(1,5đ)
Tính và vẽ hình đúng (1đ)
có: + Đđ: tại C 
 + Phương: AC, I1 
 + Chiều: theo qui tắc nắm tay phải 
 + Độ lớn: 2.10-5T 
 có: + Đđ: tại C 
 + Phương: BC,I2 
 + Chiều: theo qui tắc nắm tay phải 
 + Độ lớn: 8.10-5T
Tính và vẽ hình(0,5đ)
+ ĐĐ: tại C, phương, chiều: cùng phương cùng chiều với , độ lớn: 
BC = B1 + B2 = 10-4 T
2,5đ
2
b) (1,0đ)
F3 = BC.I3.l. sin900 = 10-4.10.2.1= 2.10-3N
( Ct: 0,25đ, thế số: 0,25đ, kết quả: 0,5đ)
3

1
a) (1,0đ)
 L = (0,25đ)
Thế số (0,25đ), kết quả L = 8
2,0đ

2
b) (1,0đ)
= 0,4(V)
Công thức (0,25đ), thế số (0,25đ), đáp án (0,5đ)
4
1
 (1,0đ)
thế số (0,25đ) , đáp án: 0,5đ
k = ảnh thật, ngược chiều vật (0,5đ)
Tính k = -4 (0,25đ), kết luận về tính chất ảnh (0,25đ)
Vẽ hình (0,5đ)
2,0đ
2
Suy ra hệ pt: 
d+d’ = 250cm 
f = 
là nghiệm pt bậc 2: 
 (0,5đ)
Giải : d = 200cm ( nhận) (0,5đ) 
 d = 50cm = d (loại) 
dịch chuyển vật ra xa thấu kính một đoạn: 150cm (0,5đ)
1,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_vat_li_lop_11_co_dap_an_nam_hoc_202.doc