Đề luyện tập Toán 12 - Đề 24

Đề luyện tập Toán 12 - Đề 24

Câu III. Cho tam giác ABC có A(- 6; - 3), B(- 4; 3), C(9; 2).

1) Viết phương trình đường thẳng chứa từng cạnh của tam giác ABC.

 2) Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam giác ABC.

3) Tìm điểm M trên cạnh AB và tìm điểm N trên cạnh AC sao cho MN//BC và AM = CN.

 

doc 1 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1189Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện tập Toán 12 - Đề 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toán 13.24
Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = . 
	2) Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị của hàm số y = đến hai đường tiệm cận của đồ thị đó là một hằng số. 
Câu II. 1) Giải phương trình .
Giải hệ phương trình 
nghiệm đúng với mọi giá trị của thuộc đoạn [- 5; 1].
Câu III. Cho tam giác ABC có A(- 6; - 3), B(- 4; 3), C(9; 2).
1) Viết phương trình đường thẳng chứa từng cạnh của tam giác ABC.
 2) Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam giác ABC. 
3) Tìm điểm M trên cạnh AB và tìm điểm N trên cạnh AC sao cho MN//BC và AM = CN.
Câu IV. 1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
y = .
2) Tính tích phân I = . 
Câu V. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 3 cán bộ lớp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ba em trong lớp để trực tuần sao cho trong 3 em đó luôn luôn có cán bộ lớp.

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 13.24.doc