Giáo án Đại số 10 - Chương IV - Tiết 30: Ôn tập (tt)

Giáo án Đại số 10 - Chương IV - Tiết 30: Ôn tập (tt)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Tiếp tục ôn tập kiến thức trọng tâm của chương trình.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải các bài tập cơ bản.

- Rèn khả năng tư duy và tính toán cẩn thận.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực trong học tập.

II. Phương pháp: Gợi mở, nêu vấn đề, hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bị :

1. Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, thước thẳng, hệ thống câu hỏi gợi mở.

2. Chuẩn bị của học sinh : Học và làm bài tập về nhà.

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1297Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 10 - Chương IV - Tiết 30: Ôn tập (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP
Tuần:17	Ngày soạn : 23/11/2009
Tiết: 
I. Mục tiêu :
Kiến thức:
Tiếp tục ôn tập kiến thức trọng tâm của chương trình.
Kỹ năng:
Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải các bài tập cơ bản.
Rèn khả năng tư duy và tính toán cẩn thận.
Thái độ:
Tự giác, tích cực trong học tập.
II. Phương pháp: Gợi mở, nêu vấn đề, hoạt động nhóm.
III. Chuẩn bị :
Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, thước thẳng, hệ thống câu hỏi gợi mở.
Chuẩn bị của học sinh : Học và làm bài tập về nhà.
IV. Tiến trình bài dạy :
Ổn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình dạy.
 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài ghi
Hoạt động 1: Bài tập.
+ GV ghi đề bài.
- GV hướng dẫn: Biến đổi phương trình về dạng phương trình bậc nhất.
- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.
? Tìm điều kiện của phương trình.
- GV hướng dẫn: Giải phương trình bằng cách quy đồng khử mẫu.
- Một HS lên giải phương trình.
- GV nhận xét và sửa.
+ GV ghi đề bài.
? Nhắc lại cách giải phương trình có dạng .
- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.
- GV nhận xét và sửa.
? Phương trình đã có dạng chưa.
? Đưa phương trình về dạng .
- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.
- GV nhận xét và sửa.
+ GV ghi đề bài.
? Nhắc lại cách giải phương trình có dạng .
- Hai HS lên bảng làm câu a, b. Cả lớp làm vào vở bài tập.
- GV nhận xét và sửa.
? Nhắc lại cách giải phương trình có dạng 
- Hai HS lên bảng làm câu c, d. Cả lớp làm vào vở bài tập.
- GV nhận xét và sửa.
- HS lên bảng làm bài.
- Điều kiện:
- HS lên bảng làm bài.
- Cách giải phương trình có dạng là:
- HS lên bảng làm bài.
- Phương trình chưa có dạng .
- HS lên bảng làm bài.
- Cách giải phương trình có dạng :
TH1: 
TH2: 
- Cách giải phương trình có dạng :
- HS lên bảng làm bài.
Bài 1: Giải các phương trình
- Vậy PT có nghiệm là 
 (2)
Điều kiện: 
 (Thỏa đk)
- Vậy PT có nghiệm là 
Bài 2: Giải các phương trình
- So điều kiện chỉ có nghiệm thỏa. Vậy PT có nghiệm là .
- So điều kiện chỉ có nghiệm thỏa. Vậy PT có nghiệm là .
Bài 3: Giải các phương trình
TH1:
TH2: 
- Vậy PT có nghiệm là 
TH1:
TH2: 
- PT có nghiệm là và 
VI. Dặn dò:
Ôn tập kiến thức toàn bộ chương trình.
Rút kinh nghiệm: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docDAISO - CHUONG IV - TIET 30- 1.doc