Giáo án Đại số 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giáo án Đại số 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn

§9. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

I./Mục đích yêu cầu:

 1. Kiến thức cơ bản:

 Nắm được dạng của số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn, cách nhận xét một phân số có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.

2. Kĩ năng kĩ xảo:

Biết được một phân số có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được sự tuần hoàn của chữ số thập phân

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1. GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn tập số thập phân.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 614Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7	Ngày soạn :
Tiết 13	Ngày dạy :
§9. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
I./Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức cơ bản: 
	Nắm được dạng của số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn, cách nhận xét một phân số có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.
Kĩ năng kĩ xảo: 
Biết được một phân số có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn
	3. Thái độ nhận thức: 
Thấy được sự tuần hoàn của chữ số thập phân
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1. GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Ôn tập số thập phân.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
2./Kiểm tra bài cũ: 
	3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
0p
35p
15p
20p
8p
1p
Ta biết rằng một số thập phân hữu hạn có thể viết dưới dạng phân số, khi đó nó được coi là số hữu tỉ. Đặt trường hợp ở đây số thập phân 0,3232  có phải là số hữu tỉ hay không các em sẽ được tìm hiểu bài học hôm nay
Viết các phân số , dưới dạng số thập phân ?
Phép chia này cuối cùng có chấm dứt hay không ?
Số thập phân này gọi là số thập phân hữu hạn
Viết phân số dưới dạng số thập phân ?
Phép chia này có chấm dứt hay không ? Chữ số nào ở thương được lặp lại ?
Số thập phân này gọi là số thập phân
Ta nói 0,4166  là một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Viết gọn : 0,41(6). Số 6 gọi là chu kì
Các phân số sau , có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn ? Viết gọn ? Chu kì ?
Nhận xét các phân số , , , , còn rút gọn được không ?
Nhận xét các mẫu 20 và 25 chỉ chứa các thừa số nt nào ?
Nhận xét các mẫu 12, 9, 11 có gì khác với các mẫu trên ?
Vậy các em rút ra được kết luận gì ?
Các phân số : , phân số nào biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ?
Hãy làm bài ?1 (chia nhóm)
Như vậy, từ một phân số hay từ một số hữu tỉ ta có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, số thập phân hữu hạn có thể viết được dưới dạng phân số hay không?
Người ta chứng minh được rằng mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều làmộtsố hữu tỉ
Em nào có thể biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,(4) dưới dạng phân số ?
 Qua trên các em hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn ?
4. Củng cố :
Hãy làm bài 65 trang 34
Hãy làm bài 66 trang 34
5. Dặn dò :
Làm bài 67->71 trang 34, 35
3,0 20 37 25
100 0,15 120 1,48
 0 200
 0
Chấm dứt
5,0 12 
 20 0,4166  
 80 
 80 
 8 
Không
Chữ số 6
. Chu kì là 1
. Chu kì là 54
Tối giản
Ngoài 2, 5 còn chứa thêm các thừa số nt khác 
Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn
Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì 4=22 không có ước nguyên tố khác 2 và 5
viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì 15=3.5 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5
Viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn : , , , 
Viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn : , 
Được
0,(4)=0,(1).4==
Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễnmộtsố hữu tỉ
Các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì các phân số đều tối giản và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5
Các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì các phân số đều tối giản và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5
1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn :
Vd : 
0,15 ; 1,48 gọi là số thập phân hữu hạn
0,4166  là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Viết gọn : 0,41(6). Số 6 gọi là chu kì
2. Nhận xét :
Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạngsố thập phân hữu hạn
Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
Vd :viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì 4=22 không có ước nguyên tố khác 2 và 5
viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì 15=3.5 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5
Mỗi số hữu tỉ được bd bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn bd một số hữu tỉ

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 13.doc