Giáo án Đại số 7 - Tiết 47: Số trung bình cộng

Giáo án Đại số 7 - Tiết 47: Số trung bình cộng

§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách tính và ý nghĩa của số trung bình cộng, cách tìm mốt

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Tính nhanh số trung bình cộng và tìm mốt

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được số đại diện là số trung bình cộng hay mốt

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Kiến thức cũ, xem trước bài mới ở nhà.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 849Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 47: Số trung bình cộng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22	Ngày soạn :________
Tiết 47	Ngày dạy :________
§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	Nắm được cách tính và ý nghĩa của số trung bình cộng, cách tìm mốt
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
Tính nhanh số trung bình cộng và tìm mốt
	3. Thái độ nhận thức:
Thấy được số đại diện là số trung bình cộng hay mốt
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Kiến thức cũ, xem trước bài mới ở nhà.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:
	3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Số trung bình cộng của dấu hiệu
Số nào có thể là đại diện cho các giá trị của dấu hiệu
Đặt câu hỏi ?1
Đặt câu hỏi ?2
Từ cách tính trên, dựa vào bảng tần số em nào có thể tính theo cách khác cho gọn hơn ?
Từ bài toán trên em hãy suy ra cách tính trung bình cộng và công thức tổng quát ?
Trong đó : 
x1, x2,  xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X
n1, n2,  nk là tần số tương ứng
N là số các giá trị 
Hãy làm bài ?3 
Hãy làm bài ?4 
HS: 40 em
Nhân từng giá trị với tần số tương ứng 
Cộng tất cả các tích vừa tìm được 
Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số)
Điểm lớp 7A > Điểm lớp 7C
1. Số trung bình cộng của dấu hiệu : 
Điểm số (x)
Tần số (n)
2
3
3
2
4
3
5
3
6
8
7
9
8
9
9
2
10
1
N=40
Nhân từng giá trị với tần số tương ứng 
Cộng tất cả các tích vừa tìm được 
Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số)
Hoạt động 2: Ý nghĩa của số trung bình cộng
Khi các giá trị cuả dấu hiệu quá chênh lệch thì không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó. 
GV cho HS đọc 2 vdụ ở trang 19 SGK 
HS đọc ví dụ.
2. Ý nghĩa của số trung bình cộng : 
Số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại
Hoạt động 3: Mốt của dấu hiệu
Xem bảng 22 xét thấy cỡ dép nào bán được nhiều nhất?
Số 39 với tần số lớn nhất sẽ là đại diện đgl mốt
Vậy thế nào là mốt của dấu hiệu ?
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là Mo 
Nhắc lại số trung bình cộng, cách tìm mốt 
3. Mốt của dấu hiệu : 
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là Mo 
Hoạt động 4: Luyện tập & củng cố
-Cách tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?
-ý nghĩa của số trung bình cộng?
-Mốt của dấu hiệu là gì?
HS trả lời câu hỏi của GV nêu.
* Tính số trung bình cộng của một dấu hiệu (gọi tắt là số trung bình cộng và kí hiệu là ) như sau:
+Nhân từng giá trị với tần số tương ứng.
+Cộng tất cả các tích vừa tìm được.
+Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số).
Hướng dẫn về nhà:
Học bài và làm các bài tập sau: 14, 15 trang 20.
Chuẩn bị bài tập luyện tập.
Tiết sau Luyện tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 47.doc_tuan2.doc