Giáo án Đại số 7 - Tiết 66: Ôn tập cuối năm

Giáo án Đại số 7 - Tiết 66: Ôn tập cuối năm

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách tính giá trị của biểu thức đại số ; đơn thức, đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức, nhân hai đơn thức, đơn thức đồng dạng, cộng trừ các đơn thức đồng dạng ; đa thức, đa thức thu gọn, bậc của đa thức, cộng trừ đa thức, cách sx đa thức một biến, hệ số của đa thức, nghiệm của đa thức một biến và số nghiệm của nó

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Làm thạo việc tính giá trị của biểu thức đại số. Biết nhận dạng đơn thức, thu gọn đơn thức, tìm bậc của đơn thức, nhân hai đơn thức, nhận dạng các đơn thức đồng dạng và làm thạo việc cộng trừ chúng. Biết nhận dạng đa thức, thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức, làm thạo việc cộng trừ đa thức. Biết sắp xếp đa thức một biến, tìm hệ số của đa thức. Biết tìm nghiệm của đa thức một biến và kiểm tra 1 số có phải là nghiệm hay không

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được việc mở rộng trên số là biểu thức đại số

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn tập kiến thức về đa thức

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 1003Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 66: Ôn tập cuối năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31	Ngày soạn :________
Tiết 66	Ngày dạy :________
ÔN TẬP CUỐI NĂM
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	Nắm được cách tính giá trị của biểu thức đại số ; đơn thức, đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức, nhân hai đơn thức, đơn thức đồng dạng, cộng trừ các đơn thức đồng dạng ; đa thức, đa thức thu gọn, bậc của đa thức, cộng trừ đa thức, cách sx đa thức một biến, hệ số của đa thức, nghiệm của đa thức một biến và số nghiệm của nó
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
Làm thạo việc tính giá trị của biểu thức đại số. Biết nhận dạng đơn thức, thu gọn đơn thức, tìm bậc của đơn thức, nhân hai đơn thức, nhận dạng các đơn thức đồng dạng và làm thạo việc cộng trừ chúng. Biết nhận dạng đa thức, thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức, làm thạo việc cộng trừ đa thức. Biết sắp xếp đa thức một biến, tìm hệ số của đa thức. Biết tìm nghiệm của đa thức một biến và kiểm tra 1 số có phải là nghiệm hay không 
	3. Thái độ nhận thức:
Thấy được việc mở rộng trên số là biểu thức đại số
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Ôn tập kiến thức về đa thức
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:	
3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1. Tìm bậc của đa thức :
a. -2x3yz-3x2y3-xy+4
b. 3x4y2-4x3y2+x2yz-4
c. -2x3-3x2-x+4+2x3
d. 3x4-4x3+x2-4-3x4
2. Tìm các hệ số của đathức:
a. -4x3-x2+3x-5
b. 5x4-4x3+3x2-2
c. -2x3-3x2-x+4+2x3
d. 3x4-4x3+x2-4-3x4
3. Thu gọn đa thức :
a. –9xy–37xy+6xy+37xy
b. 29xy–5xy–29xy–7xy
c.-7x2y–7xy2-7x2y+7xy2–6x2y2–5xy+4x2y2
d.-8xy2-8x2y-8x2y+8xy2–7xy –6x2y2+xy
4. Sắp xếp một đa thức :
a. -6x3-5x2-3x-2+4x2+6x3
b. 7x4-x2-8x3+6x-5-3x2-7x4
c. -9x5+2x-4-3x-2+6x2+9x5
d. 5x4-4x+7x2-8-9x2-5x3-5x4
5. Cộng trừ các đa thức :
a. (–7x2–6x+5)+(4x2-x–9)
b. (–5x2+3x-8)–(x2+7x-3)
c.(–2x2y–3y2z+4)+(–2x2+x2y +3y2z–3)
d. (–3x2+2yz+1) – (–x2+3yz-5y2+7)
a. 5 5 2 0 -> 5
b. 6 5 4 0 -> 6
c. 2 1 0 -> 2
d. 3 2 0 -> 3
a. –4 –1 3 -5
b. 5 –4 3 0 -2
c. –3 –1 4
d. –4 1 -4
a. =–9xy+6xy=-3xy
b. -5xy–7xy=-12xy
c. =-14x2y–2x2y2–5xy
d. =-16x2y–6xy–6x2y2 
a. =-x2-3x-2
b. =-8x3-4x2+6x-5
c. =6x2-x-6
d. =-5x3-2x2-4x-8
a. =–3x2–7x-4
b. =–6x2-4x-5
c. =–x2y–2x2+1
d. =–2x2-yz-5y2-6
1. Tìm bậc của đa thức :
a. -2x3yz-3x2y3-xy+4 (5)
b. 3x4y2-4x3y2+x2yz-4 (6)
c. -2x3-3x2-x+4+2x3 (2)
d. 3x4-4x3+x2-4-3x4 (3)
2. Tìm các hệ số của đa thức :
a. -4x3-x2+3x-5 (–4 –1 3 –5)
b. 5x4-4x3+3x2-2 (5 –4 3 0 –2)
c. -2x3-3x2-x+4+2x3 (–3 –1 4)
d. 3x4-4x3+x2-4-3x4 (–4 1 –4)
3. Thu gọn đa thức :
a. =–9xy+6xy=-3xy
b. -5xy–7xy=-12xy
c. =-14x2y–2x2y2–5xy
d. =-16x2y–6xy–6x2y2 
4. Sắp xếp một đa thức :
a. =-x2-3x-2
b. =-8x3-4x2+6x-5
c. =6x2-x-6
d. =-5x3-2x2-4x-8
5. Cộng trừ các đa thức :
a. =–3x2–7x-4
b. =–6x2-4x-5
c. =–x2y–2x2+1
d. =–2x2-yz-5y2-6
Hướng dẫn về nhà:
Xem lại lý thuyết và các bài tập đã sửa trong tiết này.
Ôn tập về đa thức một biến.
Tiết sau tiếp tục ôn tập.
BỔ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 66.doc_tuan31.doc