Giáo án Đại số 9 tiết 50: Luyện tập

Giáo án Đại số 9 tiết 50: Luyện tập

I. Mục Tiêu:

 - Rèn kĩ năng vẽ đồ thị hs y = ax2 và xác định tọa độ của một điểm trên MPTĐ và ngược lại.

II. Chuẩn Bị:

- HS: Chuẩn bị bài tập trong SGK.

- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp.

III. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ:

 Xen vào lúc luyện tập.

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1501Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 9 tiết 50: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 15 – 02 – 2009
Tuần: 23
Tiết: 50
LUYỆN TẬP §2
I. Mục Tiêu:
	- Rèn kĩ năng vẽ đồ thị hs y = ax2 và xác định tọa độ của một điểm trên MPTĐ và ngược lại.
II. Chuẩn Bị:
- HS: Chuẩn bị bài tập trong SGK.
- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ:
 	Xen vào lúc luyện tập.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (20’)
	GV vẽ hệ trục tọa độ.
	Cho HS lên bảng giải.
	HS lập bảng và lên vẽ đồ thị hàm số y = x2 
	4 HS lên bảng tính, các em khác tính trong vở, theo dõi và nhận xét.	
Bài 6: Vẽ đồ thị hàm số y = f(x) = x2 
Giải:
a) Ta có: 
x
-2
-1
0
1
2
y = x2 
4
1
0
1
4
Gọi 	A(-2;4) 	B(-1;1) 
	A’(2;4) 	B’(1;1)
b) 	f(-8) = (-8)2 = 64
	f(-1,3) = (-1,3)2 = 1,69
	f(1,5) = (1,5)2 = 2,25
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (20’)
	Thay giá trị của x và y vào y = ax2  để tìm a.
	a= nghĩa là hàm số đã cho như thế nào?
	Thay x = 4 và y= 4 vào hàm số trên xem có thỏa mãn hay không?
	Tìm hai điểm đối xứng với A(4;4) và M(2;1).
	GV cho HS lên bảng vẽ đồ thị của hàm số này.
	HS tìm a.
	y = x2 
	HS thay vào
	A’(-4;4) M’(-2;1)
	Một HS lên bảng vẽ, các em còn lại vẽ vào vở.
Bài 7: 
a) Ta có M(2;1) thuộc đồ thị hàm số y = ax2  nghĩa là :
	1 = a.22 a = 
b) Hàm số đã cho là y = x2 
Ta có: 42 = 4 nên A(4;4) thuộc đồ thị hàm số y = x2 
c) 	A’(-4;4)	M’(-2;1)
 	4. Củng Cố:
 	Xen vào lúc làm bài tập.
 	5. Dặn Dò: (5’)
 	- Về nhà xem lại hai bài tập đã giải. 
	- GV hướng dẫn HS về nhà làm bài tập 8 và 9.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS9T50.doc