Giáo án Đại số 9 tiết 58: Luyện tập

Giáo án Đại số 9 tiết 58: Luyện tập

I. Mục Tiêu:

 - Rèn kĩ năng vận dụng hệ thức Viét để tìm nghiệm của phương trình bậc hai trong hai trường hợp đặc biệt và kĩ năng tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.

II. Chuẩn Bị:

- HS: Chuẩn bị bài tập trong SGK.

- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, thảo luận.

III. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ: (10)

 - Phát biểu định lý Viét. Nêu 2 trường hợp đặc biệt. GV cho 4 HS lên làm bài 26.

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1206Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 9 tiết 58: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 28 – 02 – 2009
Tuần: 27
Tiết: 58
LUYỆN TẬP §6
I. Mục Tiêu:
	- Rèn kĩ năng vận dụng hệ thức Viét để tìm nghiệm của phương trình bậc hai trong hai trường hợp đặc biệt và kĩ năng tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.
II. Chuẩn Bị:
- HS: Chuẩn bị bài tập trong SGK.
- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, thảo luận.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
 	- Phát biểu định lý Viét. Nêu 2 trường hợp đặc biệt. GV cho 4 HS lên làm bài 26.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (10’)
	x1 + x2 = ?
	x1.x2 = ?
	Hai số nào mà tổng bằng 7 và tích bằng 12?
	x1 + x2 = ?
	x1.x2 = ?
	Hai số nào mà tổng bằng –7 và tích bằng 12?
Hoạt động 2: (10’)
	Lập ’
	Khi nào thì phương trình có nghiệm?
	GV cho HS nhắc lại công thức tính tổng và tích của hai nghiệm.
	Câu b GV hướng dẫn HS tương tự như câu a.
	x1 + x2 = 7
	x1.x2 = 12
	Số 3 và 4.
	x1 + x2 = –7
	x1.x2 = 12
	Số –3 và –4.
	’ = 
	Để phương trình có nghiệm thì ’ 0
	HS giải bất phương trình và cho GV biết kết quả vừa tìm được.
	HS nhắc lại và tính tổng tích sau đó trả lời.
	HS làm như câu a.
Bài 27: 
a) x2 – 7x + 12 = 0
Ta có:	
Suy ra:	x1 = 3; 	x2 = 4
b) x2 + 7x + 12 = 0
Ta có:	
Suy ra:	x1 = –3; 	x2 = –4
Bài 30: 
a) x2 – 2x + m = 0
Ta có: ’= 
Để phương trình có nghiệm thì ’ 0
1 – m 0 m 1
x1 + x2 = 2;	x1.x2 = m
b) x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0
Ta có: ’= 
Để phương trình có nghiệm thì ’ 0
1 – 2m 0 m 
x1 + x2 = –2(m – 1);	 x1.x2 = m2 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (7’)
	2 số u và v là nghiệm của phương trình nào?
	Hãy giải phương trình trên để tìm hai số u và v.
	u và v là nghiệm của phương trình:
x2 – 42x + 441 = 0
	HS giải phương trình
Bài 32: Tìm hai số u và v biết:
a) u + v = 42;	uv = 441
Ta có: u và v là hai nghiệm của phương trình:
x2 – 42x + 441 = 0
’ = 
Phương trình có nghiệm kép:
x1 = x2 = 21
Vậy, u = v = 21.
 	4. Củng Cố:
 	Xen vào lúc làm bài tập.
 	5. Dặn Dò: (8’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- GV hướng dẫn HS làm bài tập 32b, c.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS9T58.doc