Giáo án Đại số 9 tiết 62: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giáo án Đại số 9 tiết 62: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

I. Mục Tiêu:

 - HS biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn

 - HS biết cáh tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình.

 - HS biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai.

II. Chuẩn Bị:

- HS: Xem lại cách giải bài toán bằng các lập hệ phương trình đã học ở chương 3.

- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp.

III. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ: (5)

 Nêu cách giải một phương trình bậc hai theo và .

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 2379Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 9 tiết 62: Giải bài toán bằng cách lập phương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 15 – 03 – 2009
Tuần: 29
Tiết: 62
§8. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
I. Mục Tiêu:
	- HS biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn
	- HS biết cáh tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình.
	- HS biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai.
II. Chuẩn Bị:
- HS: Xem lại cách giải bài toán bằng các lập hệ phương trình đã học ở chương 3.
- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
 	Nêu cách giải một phương trình bậc hai theo và ’.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (20’)
	Gọi x là số áo phải may trong 1 ngày theo kế hoạch. Thời gian quy định may xong 300 áo là gì?
	Thực tế, trong 1 ngày xưởng đã may được bao nhiêu áo?
	Thời gian may xong 2650 áo là bao nhiêu ngày?
	Xưởng may xong 2650 áo trước khi hết hạn là 5 ngày nên ta có phương trình như thế nào?
	GV hướng dẫn HS giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
	 (ngày)
	x + 6 áo
	 (ngày)
	 (1)
	HS giải pt(1)
1. Ví dụ: (SGK)
Giải: 
 Gọi x là số áo phải may trong 1 ngày theo kế hoạch 
Thời gian quy định may xong 3000 áo là
 (ngày)
 Thực tế, trong 1 ngày xưởng đã may được: x + 6 áo.
Thời gian may xong 2650 áo là: 
 (ngày)
Xưởng may xong 2650 áo trước khi hết hạn là 5 ngày nên ta có phương trình:
 (1)
Điều kiện: 
 3000(x + 6) – 5x(x + 6) = 2650x
 x2 – 64x – 3600 = 0 (1’)
Giải pt(1’) ta có: x1 = 100; x2 = -36 (loại)
Vậy, theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (15’)
	Gọi x (m) là chiều rộng của hình chữ nhật thì chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu?
	Diện tích của hình chữ nhật biểu diễn bằng biểu thức như thế nào?
	Diện tích của mảnh đất là bao nhiêu?
	Ta có pt nào?
	GV cho HS giải pt (2).
	Với x1 = 16;	x2 = –20 ta nhận giá trị nào?
	Vậy chiều rộng, chiều dài của mảnh vườn là?
	x + 4 (m)
	x(x + 4) m2
	320 m2
	x(x + 4) = 320 (2)
	HS giải pt (2)
	Nhận x1 = 16
	Chiều rộng:16 m.
	Chiều dài: 20 m. 
?: (SGK)
 Gọi x (m) là chiều rộng của hình chữ nhật (x > 0). Chiều dài của hình chữ nhật là: x + 4 (m)
 Suy ra: diện tích của mảnh đất là:
x(x + 4) m2
 Theo đề bài ta có phương trình:
x(x + 4) = 320 (2)
Giải phương trình (2) ta được:
	x1 = 16;	x2 = –20 (loại)
Vậy: chiều dài là 20m, chiều rộng là 16m
 	4. Củng Cố: (3’)
 	- GV nhắc lại các bước giải bài táon bằng cách lập phương trình.
 	5. Dặn Dò: (2’)
 	- Về nhà xem lại các VD.
	- Làm các bài tập 45, 46.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS9T62.doc