Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 11 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Vũ Thị Linh

Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 11 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Vũ Thị Linh

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập và rèn luyện của mỗi học sinh và lớp học.

- Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có sung.

2. Về kĩ năng

- Làm được động tác đội hình cơ cơ bản của tiểu đội trưởng , trung đội trưởng và động tác từng người không có súng.

- Biết vận dụng vào trong quá trình học tập , sinh hoạt tại trường.

3. Về thái độ

 Xây dựng thái độ ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

II. CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

1. Cấu trúc nội dung: gồm 2 phần:

- Đội nguc tiểu đội

- Đội ngũ trung đội

2. Nội dung trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội.

3. Thời gian: tổng số 2 tiết

 Tiết 1: Đội nguc tiểu đội

 Tiết 2:+ Đội ngũ trung đội

 + Hội thao đánh giá kết quả

III. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: lấy lớp học để lên lớp

2. Phương pháp

- Giáo viên: thuyết trình kết hợp với thực hành làm theo 3 bước:

Bước 1: làm nhanh

Bước 2: làm chậm có phân tích

Bước 3: làm tổng hợp

Xử dụng đội hình mẫu, bồi dưỡng trước động tác đội ngũ từng người cho cán sự lớp, chia lớp thành các bộ phận phù hợp cho nội dung luyện tập

- Học sinh: lắng nghe,ghi chép nội dung cơ bản,chú ý quan sát, tập luyện nghiêm túc theo sự chỉ huy của giáo viên

IV. ĐỊA ĐIỂM

Sân trường, bãi tập

V. VẬT CHẤT ĐẢM BẢO

- Giáo viên: giáo án, kế hoạch luyện tập: còi,sơ đồ về đội hình cơ bản của tiểu đội và đội hình trung đội

- Học sinh: SGK giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 11, trang phục thống nhất, đi giày, đội mũ cứng.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra bài cũ, quy định vị trí để vật chất(nếu có), phổ biến quy định thao trường, nêu ý định giảng dạy

2. Giới thiệu bài mới: bài này đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10, do vậy trong chương trình lớp 11 chỉ tập trung vào luyện tập để thực hiện đúng động tác tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt

 

docx 29 trang Người đăng phuochung261 Ngày đăng 04/10/2021 Lượt xem 1137Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 11 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Vũ Thị Linh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Môn học: Giáo dục quốc phòng - An ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Đối tượng: HỌC SINH THPT- KHỐI 11
 Người biên soạn: VŨ THỊ LINH
 Chức vụ: SINH VIÊN
 Đơn vị: LỚP K39 GDQP – AN
HÀ NỘI - 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
 PHÊ CHUẨN
 Ngày tháng năm2015
 GV hướng dẫn
Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 1: ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI
Đối tượng: Học Sinh THPT – KHỐI 11
 Người biên soạn: VŨ THỊ LINH
 Chức vụ: SINH VIÊN
 Đơn vị: LỚP 39 GDQP – AN
HÀ NỘI – 2015
BÀI 1
ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
MỤC TIÊU
Về kiến thức
Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập và rèn luyện của mỗi học sinh và lớp học.
Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có sung.
Về kĩ năng
Làm được động tác đội hình cơ cơ bản của tiểu đội trưởng , trung đội trưởng và động tác từng người không có súng.
Biết vận dụng vào trong quá trình học tập , sinh hoạt tại trường.
Về thái độ 
 Xây dựng thái độ ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.
CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
Cấu trúc nội dung: gồm 2 phần:
Đội nguc tiểu đội
Đội ngũ trung đội
Nội dung trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội.
Thời gian: tổng số 2 tiết
 Tiết 1: Đội nguc tiểu đội
 Tiết 2:+ Đội ngũ trung đội
 + Hội thao đánh giá kết quả
TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP
Tổ chức: lấy lớp học để lên lớp 
Phương pháp
Giáo viên: thuyết trình kết hợp với thực hành làm theo 3 bước:
Bước 1: làm nhanh 
Bước 2: làm chậm có phân tích
Bước 3: làm tổng hợp
Xử dụng đội hình mẫu, bồi dưỡng trước động tác đội ngũ từng người cho cán sự lớp, chia lớp thành các bộ phận phù hợp cho nội dung luyện tập
Học sinh: lắng nghe,ghi chép nội dung cơ bản,chú ý quan sát, tập luyện nghiêm túc theo sự chỉ huy của giáo viên
ĐỊA ĐIỂM
Sân trường, bãi tập
VẬT CHẤT ĐẢM BẢO
Giáo viên: giáo án, kế hoạch luyện tập: còi,sơ đồ về đội hình cơ bản của tiểu đội và đội hình trung đội
Học sinh: SGK giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 11, trang phục thống nhất, đi giày, đội mũ cứng.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra bài cũ, quy định vị trí để vật chất(nếu có), phổ biến quy định thao trường, nêu ý định giảng dạy
Giới thiệu bài mới: bài này đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10, do vậy trong chương trình lớp 11 chỉ tập trung vào luyện tập để thực hiện đúng động tác tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt
PHẦN 2: NỘI DUNG BÀI GIẢNG
STT
NỘI DUNG
Thời gian
PHƯƠNG PHÁP
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Tiết 1
I.
1.
2.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
ĐỘI NGŨ TIỂU ĐỘI
Đội hình tiểu đội hàng ngang
Gồm có: Tiểu đội 1 hàng ngang và tiểu đội 2 hàng ngang.
 Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội hang ngang gồm: tập hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán (đội hình 2 hàng ngang hông điểm số)
Bước 1: Tập hợp
-khẩu lệnh: “tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – TẬP HỢP”
 Tiểu đội trưởng xác định vị trí và hướng tập, sau đó quay về phía các chiến sĩ. Đứng nghiêm hô khẩu lệnh “tiểu đội X’, khi nghe hô “tiểu đội”, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh.
 Khi tiểu đội đã đứng nghiêm, tiểu đội trưởng hô tiếp: “thành 1 (2) hàng ngang – TẬP HỢP”, rồi quay về phía hướng định tập, đứng nghiêm làm chuẩn cho các chiến sĩ vào tập hợp.
 Nghe dứt động lệnh: “TẬP HỢP”, các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vi trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1(2) hàng ngang, đứng đúng cự li gián cách 70cm (tính từ gót chân của 2 người đứng cạnh nhau hoặc 20cm (tính từ cánh tay của 2 người đứng cạnh nhau), tự động going hàng, xong đứng nghỉ.
 Khi tập hợp 2 hàng ngang, số lẻ đứng trên, số chẵn đứng dưới, cự li giữa 2 hàng là 1m
 Khi thấy 2-3 chiến sĩ đưng vào vị trí bên trái mình, tiểu đội trưởng qua nữa bên trái, đi đều lên phía trước chính giữa đội hình, cách đội hình từ 3-5 bước dừng lại, quay mặt vào đội hình đôn đốc
Bước 2: điểm số
Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” 
 Đội hình đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ” các chiến sĩ thứ tự từ bên phải sang bên trái về tư thế đứng nghiêm hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang bên trái 45*, khi điểm số xong quay mặt trở lại lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội, người đứng cuối hàng điểm số không quay mặt, điểm số xong hô “HẾT”
 Tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số
Bước 3: chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh: “nhìn bên phải (trái) – THẲNG” 
Dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn (người đứng bên phải hoặc bên trái đội hình) vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ còn lại quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên xuống để gióng hàng và điều chỉnh gián cách. Muốn gióng hàng ngang thẳng, từng người phải nhìn được nắp túi áo ngực bênh phải (trái) của chiến sĩ đứng thứ tự bên phải (trái) mình (chiến sĩ nữ thì phải nhìn thấy vê cổ áo)
 Nghe dứt động lệnh “THÔI”, các chiến sĩ quay mặt trở lại hướng cũ, mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng
 Khi tập hợp đội hình 2 hàng ngang, các chiến sĩ đứng hàng thứ 2 điều chỉnh 
gióng hàng cả ngang cả dọc.
 Tiểu đội trưởng quay nữa bên trái (phải), đi đều về phái người làm chuẩn, đến ngang và cách người làm chuẩn từ 2 -3 bước thì dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng ngang. Khi kiểm tra thấy gót chân và ngực của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được , nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh “ Đồng chí (số)LÊN (XUỐNG)”.
Cũng có thể cùng lúc sửa cho 3-4 người chiến sĩ theo thứ tự chiến sĩ gần trước.
 Chiến sĩ khi nghe tiểu đội trưởng gọi tên mình phải quay mặt về phía tiểu đội trưởng và làm theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến (lùi). Khi tiến lùi phải kết hợp gióng hàng cho thẳng.
 Khi thấy các chiến sĩ đã đứng thẳng, tiểu đọi trưởng hô “ĐƯỢC”. dứt động lệnh ‘ĐƯỢC” chiến sĩ quay mặt trở lại, mắt nhìn thẳng. đội hình 2 hành ngang phải kiểm tra cự li gián cách.
Bước 4: giải tán
 Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”
Dứt động lệnh: “GIẢI TÁN”, các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra.
Nếu đang ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế nghiêm rồi mới tản ra.
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Gồm có: Tiểu đội 1 hàng dọc và tiểu đội 2 hàng dọc.
 Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội hàng dọc gồm: tập hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán (đội hình 2 hàng dọc không điểm số)
Bước 1: Tập hợp
-khẩu lệnh: “tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc – TẬP HỢP”.
 Tiểu đội trưởng xác định vị trí và hướng tập, sau đó quay về phía các chiến sĩ. Đứng nghiêm hô khẩu lệnh “tiểu đội X’, khi nghe hô “tiểu đội”, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh.
 Khi tiểu đội đã đứng nghiêm, tiểu đội trưởng hô tiếp: “thành 1 (2) hàng dọc – TẬP HỢP”, rồi quay về phía hướng định tập, đứng nghiêm làm chuẩn cho các chiến sĩ vào tập hợp.
 Nghe dứt động lệnh: “TẬP HỢP”, các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vi trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1(2) hàng dọc, cự li giữa người đứng trước và người đứng sau là 1m (tính từ 2 gót chân của 2 người đứng liền nhau). 
 Khi tập hợp 2 hàng dọc, số lẻ đứng hàng bên phải, số chắn đứng hàng bên trái, gián cách giữa 2 hàng là 70cm (tính từ giữa 2 gót chân của 2 người đứng cạnh nhau)
 Khi thấy 2-3 chiến sĩ đứng vào vị trí bên trái mình, tiểu đội trưởng qua nửa bên trái, đi đều lên phía trước chếnh về bên trái đội hình, cách đội hình từ 3-5 bước dừng lại, quay mặt vào đội hình đôn đốc
Bước 2: điểm số
Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” 
Dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, các chiến sĩ thứ tự từ trên xuống dưới về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đồng thời quay mặt hết cỡ sang bên trái, điểm số xong quay mặt trở lại. người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không quay mặt, điểm số xong hô “HẾT”.
Bước 3: chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh: “nhìn trước – THẲNG” 
Dứt động lệnh “THẲNG”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại gióng hàng, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình(không thấy gáy người thứ 2 đứng trước mình là được). xê dịch qua trái (phải) để gióng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên (xuống) để điều chỉnh cự li.
 Nghe dứt động lệnh “THÔI”, các chiến sĩ đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng
 Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng bên trái điều chỉnh gióng cả hàng dọc và hàng ngang.
 Tiểu đội trưởng quay nữa bên trái, đi đều về đầu đội hình, cách người đứng đầu 2 -3 bước thì dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. hàng dọc thẳng khi cạnh mũ, cạnh vai của các chiến sĩ nằm trên cùng một đường thẳng.nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để chỉnh đốn hàng cho thẳng (như ở đội hình tiểu đội hàng ngang).
Bước 4: giải tán
Như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.
Tiến, lùi, qua phải, qua trái
Động tác tiến, lùi, 
 Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) x bước –BƯỚC”.
Dứt động lệnh “BƯỚC”, toàn tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người không có súng, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.
Động tác qua phải, qua trái
 Khẩu lệnh: “Qua phải (trái) X bước – BƯỚC”.khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh, “Qua phải (trái) X bước” là dự lệnh, “BƯỚC” là động lệnh
Dứt động lệnh “BƯỚC”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (trái)x bước như động tác đội ngũ từng người, bước đủ số bước quy định thì dừng lại đôn đốc và gióng hàng, sau đó đứng nghiêm.
Giãn đội hình, thu đội hình
 Trước khi giãn đội hình phải điểm số. nếu giãn sang bên trái thì điểm số từ phải qua trái. Khẩu lệnh “từ phải (trái) sang trái (phải) điểm số” khẩu lệnh chỉ có động lệnh không có dự lệnh.
Giãn đội hình hàng ngang
 Khẩu lệnh: “Giãn cách X bước nhìn bên phải (trái) – THẲNG”
Khi nghe dứt động lệnh thẳng, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước của mình phải di chuyển, đông loạt qua Phải (trái), đi đều về vị trí mới
Thu đội hình hàng ngang
 Khẩu lệnh: “về vị trí, nhìn bên phải (trái) – THẲNG”
 Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sỹ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều về vị trí cũ khi chiến sỹ cuối cùng về đến vị trí thì hô “XONG”. Dứt động lệnh “XONG” các chiến sỹ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) gióng hàng, tiểu đội trưởng đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc gióng hàng. Khi đã ổn định, tiểu đội trưởng hô “THÔI”. Nghe dứt động lênh “THÔI” các chiến sỹ quay mặt trở lại đứng nghiêm.
Giãn đội hình dọc
 Khẩu lệnh: “cự li X bước, nhìn trước – THẲNG”.
Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sỹ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sỹ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước của mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đều về vị trí mới. khi đến vị trí mới chiến sỹ cuối cùng hô xong, nghe dứt động lệnh các chiến sỹ đồng loạt quay về hướng cũ, gióng hàng. Tiểu đội trưởng hô “THÔI”, dứt động lệnh toàn tiểu đội đứng nghiêm.
Thu đội hình hàng dọc
 Khẩu lệnh: “về vị trí nhìn trước – “THẲNG”.
Nghe dứt động lệnh chiến sỹ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Khi thấy các chiến sĩ đã về vị trí và gióng hàng thẳng, tiểu đội trưởng hô “THÔI”.
Ra khỏi hàng về vị trí
 Khẩu lệnh: “đồng chí (số)RA KHỎI HÀNG”, “VỀ VỊ TRÍ”.
Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời “CÓ”. Nghe lệnh “RA KHỎI HÀNG”, hô “RÕ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước cách tiểu đội trưởng 2-3 bước thì dừng lại, chào và báo cáo “TÔI CÓ MẶT”. nhận lệnh xong, trả lời “RÕ”. Khi nhận lệnh “VỀ VỊ TRÍ” thực hiện động tác chào trước khi rời tiểu đội trưởng. nếu phải quay đằng sau thì trước khi quay phải bước sang bên phải (trái) 1 bước, sau đó đi đều hoặc quay về vị trí cũ.
45 phút
Kiểm tra nhận thức học sinh: gv nêu câu hỏi
Nêu thứ tự các bước và thực hành tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang
Gv: cho học sinh nhận xét rút kinh nghiệm sau đó gv kết luận, và sửa sai
Giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện.
Chia lớp thành các tổ và phân công vị trí tập luyện
Giáo viên nêu câu hỏi: nêu thứ tự các bước và thực hành tập hợp đội hình tiểu đội hàng dọc.
Gv gọi 1 vài bạn học sinh đứng tại hàng nhận xét sau có gv tổng hợp nhận xét và rút kinh nghiệm kịp thời. sửa cho hs thực hiện cương vị chỉ huy tập hợp mà còn phải rút kinh nghiệm cho những hs ở cương vị là người chiến sĩ
Giáo viên chia lớp thành các tổ chia vị trí luyện tập.
Giáo viên hướng dẫn phân tích động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái.
Học sinh trả lời câu hỏi và thực hiện động tác
Học sinh tập luyện theo sự chỉ huy của giáo viên. 1 hồn còi là bắt đầu tập, thổi 2 hồi còi ở đâu ở đó dừng tập, 3 hồi còi là dừng tập.
Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên và thực hành động tác
Học sinh luyện tập theo sự hướng dẫn của giáo viên
Học sinh nghiên cứu tài liệu đông thời quan sát giáo viên hướng dẫn
giáo viên: giáo án, tài liệu có lien quan, còi, sơ đồ về đội hình cơ bản của tiểu đội và đội hình trung đội.
học sinh: SGK- giáo dục quốc phòng -an ninh lớp 11, trang phục thống nhất: đi giày, đội mũ cứng, bút vở viết. 
TIẾT 2
II.
1.
2.
ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI
Đội hình trung đội hàng ngang.
 Gồm: trung đội 1,2 và 3 hàng ngang
 Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như các bước chỉ huy đội hình hàng ngang chỉ khác:
Bước 1: tập hợp
 Khẩu lệnh: “trung đội x thành 1(2,3) hàng ngang – TẬP HỢP”.
Dứt động lệnh, phó trung đội trưởng nhanh chóng chạy vào đứng sau trung đội trưởng.
Đội hình từng đội 1 hàng ngang, đứng bên trái trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng ngang.
 Đội hình trung đội 2 hàng ngang, đứng bên trái trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3 mỗi tiểu đội 2 hàng ngang (số lẻ đứng trên)
 Đội hình trung đội 3 hàng ngang, đứng bên trái trung đội trưởng là tiểu đội 1, sau tiểu đội 1 là tiểu đội 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng ngang.
 Khi phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội truongr quay nửa bên trái, chạy đều lên phía trước, chính giữa đội hình, cách đội hình từ 5-8 bước thì dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp, phó trung đội trưởng bước lên 2 bước, ngang với tiểu đội 1.
Bước 2: điểm số
 Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”.
-Trung đội 1 hàng ngang: nghe dứt khẩu lệnh toàn trung đội điểm số lần lượt đến hết, pho trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng và các tiểu đội trưởng cũng điểm số. nghe dứt khẩu lệnh “TỪNG NGƯỜI ĐIỂM SỐ”, các tiểu đội lần lượt điểm số theo đội hình tiểu đội thứ tự, các tiểu đội trưởng không điểm số.
-Trung đội 2 hàng ngang không điểm số.
-Trung đội 3 hàng ngang điểm số thì tiểu đội 1 điểm số, tiểu đội trưởng điểm số. tiểu đội 2; 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số hiện có của tiểu đội mình.
Bước 3: chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh: “nhìn bên phải (trái) – THẲNG”.
Động tác cơ bản như trong đội hình tiểu đội hàng ngang. khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng sửa theo thứ tự tiểu đội 1; 2; 3.
Bước 4: giải tán
Như đội hình tiểu đội.
 Đội hình trung đội hàng dọc
Đội hình trung đội hàng dọc gồm: trung đội 1; 2; 3 hàng dọc.
Động tác cơ bản như các bước chỉ huy đội hình tiểu đội hàng dọc chỉ khác:
Bước 1: tập hợp khẩu lệnh: “trung đội X thành 1(2,3) hàng dọc – TẬP HỢP”.
Dứt động lệnh, phó trung đội trưởng nhanh chóng chạy vào đứng sau trung đội trưởng
 Đội hình trung đội 1 hàng dọc, đứng sau phó trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng dọc.
 Đội hình trung đội 2 hàng dọc, đứng sau phó trung đội trưởng lần lượt là 1; 2; 3 mỗi tiểu đội 2 hàng dọc.
 Đội hình trung đội 3 hàng dọc, đứng sau phó trung đội trưởng là tiểu đội 1 bên trái tiểu đội 1 lần lượt là tiểu đội 2; 3 mỗi tiểu đội 1 hàng dọc.
 Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng quay nửa bên trái chạy đều chếch về bên trái cách đội hình từ 5 đến 8 bước
Thì dừng lại, quay mặt vào đội hình đôn đốc.
Bước 2: điểm số
 Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”
 -Trung đội 1 hàng dọc: nghe dứt động lệnh: “ĐIỂM SỐ” toàn trung đội điểm số từ 1 đến hết, phó trung đội và tiểu đội trưởng cũng điểm số.nghe dứt khẩu lệnh: “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”, các tiểu đội lần lượt điểm số theo đội hình tiểu đội, thứ tự tiểu đội 1; 2; 3, phó trung đội và tiểu đội trưởng k điểm số.
 Trung đội 3 hàng dọc: tiểu đội 1 điểm số, tiểu đội trưởng và tiểu đội 2; 3 không điểm số, mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số hiện có của tiểu đội mình.
Bước 3: chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh: “nhìn trước – THẲNG”
 Động tác giống tiểu đội hàng dọc.
 Đội hình trung đội 2 hàng dọc, khi nghe dứt động lệnh, phó trung đội trưởng và các và các tiểu đội trưởng qua trái ½ bước, đứng trước chính giữa đội hình tiểu đôi mình.
 Đội hình trung đội 3 hàng dọc, phó trung đội trưởng qua trái 1 bước, đứng chính giữa đội hình trung đội.
 Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng đi về phía đầu đội hình, cách người đứng từ 3-5 bước để kiểm tra hàng.
Bước 4: giải tán 
Như đội hình tiểu đội
45 phút
Giáo viên đưa ra câu hỏi kiểm tra nhận thức của hs.
Nêu thứ tự các bước và thực hành tập hợp đội hình trung đội hàng ngang
Giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm và sửa sai cho học sinh 
Giáo viên chia lớp thành các tổ phân vị trí tiến hành luyện tập.
Giáo viên nêu câu hỏi: nêu thứ tự các bước và thực hành tập hợp đội hình trung đội hàng dọc.
Giáo viên cho học sinh nhận xét kết luật và rút kinh nghiệm
Chia lớp thành các tổ, phân các vị trí cho các tổ luyện tập
Học sinh trả lời câu hỏi và thực hiện động tác
Học sinh tập theo chỉ huy của giáo viên.
Học sinh trả lời câu hỏi và thực hiện động tác
Học sinh tập luyện theo sự chỉ huy của giáo viên.
giáo viên: giáo án, tài liệu có liên quan, còi, sơ đồ về đội hình cơ bản của tiểu đội và đội hình trung đội.
học sinh: SGK- giáo dục quốc phòng -an ninh lớp 11, trang phục thống nhất: đi giày, đội mũ cứng, bút vở viết.
Kết thúc bài giảng
Hệ thống lại nội dung bài giảng
Giáo viên khái quát lại những nét chính nội dung bài học
Nhận xét đánh giá kết quả buổi học
Thái độ học tập, chấp hành quy chế, thời gian.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_lop_11_bai_1_doi_ngu.docx