Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

1. Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, chuyển động nhanh đều, sau 10s xe đạt vận tốc 50,4 km/h. Tính:

a) Gia tốc của ô tô.

b) Vận tốc của xe và quãng đường mà xe đi được sau 40s kể từ lúc tăng tốc.

2. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc ô tô tăng từ 4 m/s lên 6 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Quãng đường mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu ?

3. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15 s, ô tô đạt vận tốc 15 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga.

 

doc 3 trang Người đăng phamhung97 Ngày đăng 08/11/2018 Lượt xem 400Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc, chuyển động nhanh đều, sau 10s xe đạt vận tốc 50,4 km/h. Tính:
Gia tốc của ô tô.
 Vận tốc của xe và quãng đường mà xe đi được sau 40s kể từ lúc tăng tốc. 
Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc ô tô tăng từ 4 m/s lên 6 m/s. 
Tính gia tốc của ô tô.
Quãng đường mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu ?
Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15 s, ô tô đạt vận tốc 15 m/s.
a) Tính gia tốc của ô tô.
b) Tính vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga.
c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga.
Một xe đang lên dốc tại A chuyển động với vận tốc là 10m/s chậm dần đi lên với độ lớn gia tốc là 2m/s2. Tính quãng đường xe đi để đạt vận tốc là 18km/h? 
Một vận động viên điền kinh tăng tốc chạy nhanh dần đều từ 3m/s đến 5m/s trên quãng đường dài 100m. Tính:
Gia tốc của người đó.
Thời gian người đó chạy trên quãng đường trên.
Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì xuống dốc, nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 và đến cuối dốc, vận tốc của nó đạt tới 72km/h.
Tính thời gian tàu chạy xuống dốc.
Tính chiều dài của dốc
Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ban đầu. Sau 5 s vật thu được vận tốc là 36 km/h. Tính :
a. Gia tốc của vật thu được.
b. Quãng đường của vật đi được sau 5 s trên.
c. Vận tốc của vật thu được sau 2 s.
Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều từ A đến B trong 1 phút thì vận tốc tăng tốc từ 18 km/h lên đến 72 km/h.
Tìm gia tốc của ô tô ?
Tìm quãng đường AB ?
Nếu ô tô đi từ A đến C với AC = 400 m thì mất thời gian bao lâu ?
Một tàu thủy tăng tốc đều đặn từ 15 m/s đến 27 m/s trên một quãng đường thẳng dài 70 m. Hãy xác định:
Gia tốc của tàu.
Thời gian tàu chạy.
Một đoàn tàu rời ra chuyển động nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu ?
b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong một phút đó ?
Một ô tô đang chạy với vận tốc 54km/h thì hỏng máy, chạy thêm được 20s thì dừng lại. 
Tính gia tốc của tàu.
Tỉnh quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hỏng máy cho đến khi dừng lại.
Từ lúc hỏng máy xe mất bao nhiêu thời gian để đi được 100m?
Một vật đang đứng yên thì bất ngờ tăng tốc qua một vị trí A, đi được quãng đường 10 m thì thu được vận tốc là 36 km/h. Tính :
a. Gia tốc của vật thu được.
b. Thời gian vật đi được.
c. Vận tốc của vật sau 3 s.
d. Lập phương trình chuyển động của vật.
Một xe buýt bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 0,5 phút vận tốc đạt 54 km/h. 
Tính gia tốc của xe.
Quãng đường xe đi được sau khi khởi hành 1,5 phút.
Một ô tô bắt đầu khởi hành tại bến, sau 20s xe đạt vận tốc 18 km/h.Tính:
Gia tốc của xe.
Sau bao lâu thì xe đạt vận tốc 72 km/h?
Một vật đang chuyển động với vận tốc 72 km/h thì gặp một cái hố trước mặt phải hãm phanh lại, chuyển động chậm dần đều sau 10 s thì dừng lại hẳn. Tính :
a. Gia tốc của vật thu được.
b. Quãng đường của vật đi được.
c. Vận tốc của vật sau 5 s.
Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều, sau 10 s thì dừng lại.
Tìm gia tốc của tàu ?
Sau thời gian 4s kể từ lúc hãm phanh, thì tàu chạy được một đoạn đường bằng bao nhiêu ? Tìm vận tốc của tàu khi đó ?
Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 18km/h thì xuống dốc, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4m/s2. Chiều dài của dốc là 330m. Tính thời gian để ô tô xuống hết dốc và tìm vận tốc của ô tô ở cuối dốc. 
Một ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc a = -0,2 m/s2 đi qua hai điểm A và B mất 10s. Biết vận tốc tại B là 2m/s. Tìm vận tốc tại A và chiều dài đoạn AB. 
Một ô tô bắt đầu rời bến chuyển động nhanh dần đều, sau 10s đạt đến vận tốc 36 km/h.
Tính gia tốc của ô tô.
Hỏi sau bao lâu ô tô đạt đến vận tốc 54 km/h.
Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m.
a) Tính khoảng thời gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc.
b) Vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu ?
Khi ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn 10 m/s. Hãy tính:
Gia tốc của ô tô.
Thời gian ô tô chạy thêm được 125 m kể từ khi bắt đầu hãm phanh ?
Thời gian chuyển động đến khi xe dừng hẳn ?
Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 18km/h thì xuống dốc, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4m/s2. Chiều dài của dốc là 330m. 
Tính thời gian để ô tô xuống hết dốc.
Tìm vận tốc của ô tô ở cuối dốc. 
Một đoàn tàu bắt đầu dời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1,5km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36 km/h. Tính:
Gia tốc của tàu.
 Vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu dời ga.
Một xe máy đang chạy với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy một cái hố trước mặt cách xe 20m. Người ấy phanh xe gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. 
Tính gia tốc của xe?
Hỏi người đó có bị té xuống hố hay không ?
Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox có dạng :v = 10 + 5t (m/s). 
Hãy xác định :
	a. Gia tốc của chất điểm và tính chất của chuyển động.
b. Vận tốc và quãng đường của chất điểm lúc t = 2 s.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_tap_chuyen_dong_thang_BDD_hay.doc