30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10

30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10

Câu 1: Loài người có nguồn gốc từ :

A. Vượn

B. Vượn cổ

C. Khỉ

D. Tinh tinh

Câu 2: Người tối cổ xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A. Cách ngày nay khoảng 4 triệu năm

B. Cách ngày nay khoảng 6 triệu năm

C. Cách ngày nay khoảng 5 triệu năm

D. Cách ngày nay khoảng 3 triệu năm

Câu 3: Hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người ở giai đoạn đầu là:

A. Từ Người tối cổ chuyển biến thành người tinh khôn

B. Từ loài khỉ chuyển biến thành người

C. Từ Người tinh khôn chuyển sang người hiện đại

D. Từ loài vượn cổ chuyến biến thành người tối cổ

 

doc 4 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 1458Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Loài người có nguồn gốc từ :
Vượn
Vượn cổ
 Khỉ
Tinh tinh 
Câu 2: Người tối cổ xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
Cách ngày nay khoảng 4 triệu năm
Cách ngày nay khoảng 6 triệu năm
Cách ngày nay khoảng 5 triệu năm
Cách ngày nay khoảng 3 triệu năm
Câu 3: Hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người ở giai đoạn đầu là:
Từ Người tối cổ chuyển biến thành người tinh khôn
Từ loài khỉ chuyển biến thành người
Từ Người tinh khôn chuyển sang người hiện đại
Từ loài vượn cổ chuyến biến thành người tối cổ
Câu 4: Phát minh quan trọng bậc nhất của người tối cổ, mà nhờ đó nó đã cải thiện căn bản đời sống của họ?
Phát minh ra cung tên
Phát minh ra lửa
Phát minh ra nhạc cụ
Phát minh ra kim loại
Câu 5: Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là:
Thị tộc
Bộ lạc
Thị tộc và bộ lạc
Bầy người nguyên thủy
Câu 6: Con người đã hoàn thành quá trình cải biến mình, đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người là vào khoảng thời gian nào?
A.Cách ngày nay 4 triệu năm	B. Cách ngày nay khoảng 4 vạn năm
C.Cách ngày nay khoảng 6 triệu năm	D. Cách ngày nay khoảng 3 vạn năm
Câu 7: Tại sao khi dấu tích của loại vượn không còn ở trên người lại xuật hiện những màu da khác nhau, chia thành da vàng, đen và trắng. Đó là ba chủng tộc lớn.
Thể hiện sự khác nhau về chỉ số IQ
Nhằm để thích ứng với những hoàn cảnh, điều kiện tự nhiên khác nhau.
Thể hiện sự khác nhau về sự hiểu biết
Nhằm nói lên sự khác biệt về trình độ kinh tế, chính trị và xã hội
Câu 8: Con người bước vào giai đoạn đá mới vào khoảng thời gian nào?
A. Cách ngày nay khoảng 10.000 năm	B. Cách ngày nay khoảng 30.000 năm
C. Cách Ngày nay khoảng 1000 năm	C. Cách ngày nay khoảng 40.000 năm
Câu 9: Tại sao các nhà khoa học coi thời đá mới là một cuộc cách mạng
Vì con người đã tạo ra lượng sản phảm dư thừa thường xuyên, xuất hiện tư hữu và xã hội phân chia giai cấp
Vì con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi, biết thuần dưỡng gia súc, làm sạch những tấm da thú để che thân, làm nhac cụ, trang sức.
Vì nhờ cung cụ đá mới con người đã có cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt hơn.
Vì nó đã là cho xã hội nguyên thủy bị tan rã thay vào đó là một xã hội có giai cấp đầu tiên
Câu 10: Thị tộc, bộ lạc là tổ chức xã hội của người?
Người tinh khôn
Người tối cổ
Cả người tinh không và người tối cổ
Người vượn cổ
Câu 11: Quan hệ giữa các thành viên trong một thị tộc là?
Chung lưng đấu cật, hợp tác lao động
Có quan hệ gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau
Có nguồn gốc tổ tiên xa xôi
Có quan hệ cạnh tranh với nhau
Câu 12: Con người đã biết sử dụng công cụ bằng đồng thau và khoảng thời gian nào?
A. Cách ngày nay khoảng 5500 năm	B. Cách ngày nay khoảng 4000 năm
C.Cách ngày nay khoảng 3000 năm	D. Cách ngày nay khoảng 2000 năm
Câu 13: Cư dân Tây Á và Nam Âu đã biết sử dụng công cụ bằng sắt vào khoảng thời gian nào?
A. Cách ngày nay khoảng 5500 năm	B. Cách ngày nay khoảng 4000 năm
C.Cách ngày nay khoảng 3000 năm	D. Cách ngày nay khoảng 2000 năm
Câu 14: Ý nghĩa qua trọng nhất của việc sử dụng công cụ lao động bằng kim khí là?
Con người đã biết mở rộng diện tích gieo trồng
Làm tăng năng xuất lao động
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người con người đã tạo ra được một lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên
làm cho cuộc sống của con người no hơn, ấm hơn và có “văn hóa” hơn
Câu 15: Vì sao xã hội Nguyên thủy bị tan rã?
Khi con người tạo ra được lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên
Khi tư hữu xuất hiện
Khi gia đình phụ hệ xuất hiện
Khi xuất hiện tư hữu, xã hội phân hóa giàu - nghèo
Câu 16: Hiểu thế nào cho đúng về khái niệm các quốc gia cổ đại Phương Đông?
Ra đời ở gần lưu vực các con sông lớn, lấy nghề buôn bán lamg gốc, có thể chế chính trị là dân chủ
Ra đời ở gần lưu vực các con sông lớn , hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và theo thể chế dân chủ
Ra đời ở gần lưu vực các con sông lớn , hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và theo thể chế quân chủ chuyên chế
Ra đời ở gần lưu vực các con sông lớn , hoạt động kinh tế chủ yếu là buôn bán và theo thể chế quân chủ chuyên chế
Câu 17: Những khó khăn cơ bản của các quốc gia cổ đại Phương Đông là?
Thường xuyên bị thiên tai lũ lụt, công việc thường xuyên và quan trọng của họ là đắp đê ngăn lũ và làm thủy lợi
Đất đai khô cúng khó canh tác, phải nhập lương thực từ khu vực khác
Thường xuyên bị động đất , sóng thần
Đi lại bằng đường thủy gặp nhiều khó khăn
Câu 18: Các quốc gia cổ đại phương đông lại ra đời sớm hơn so với các quốc gia cổ đại phương Tây?
Vì có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai tơi xốp dễ canh tác.
Vì sớm biết sử dụng công cụ lao động bằng kim khí
Vì họ giỏi buôn bán và làm thủ công nghiệp
Vì hoạt động kinh tế chủ yếu của họ là nông nghiệp 
Câu 19: Các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời vào khoảng thời gian nào?
Từ thiên niên kỉ thứ IV – III TCN
Từ thiên niên kỉ thứ V-IV TCN
Từ thiên niên kỉ thứ III-II TCN
Từ thiên niên kỉ thứ II-I TCN
Câu 20: Trong xã hội Phương Đông giai cấp nào đóng vai trò to lớn trong sản xuất
A. nông dân lĩnh canh	B. Nông dân Công Xã
C. Nô lệ	D. Quý tộc
Câu 21: Trong xã hội Phương đông giai cấp nào là giai cấp thống trị
A. Nông dân công xã	B. Chủ Nô
C. Quý tộc, quan lại, chủ ruộng đất, tăng lữ	C.Bình dân thành thị
Câu 22: Các quốc gia cổ đại phương Đông theo thể chế chính trị nào?
Chế độ cộng hòa	B. Chế độ Dân chủ
Chế độ quân chủ chuyên chế	D. Chế độ quân chủ lập hiến
Câu 23: Hiểu thế nào cho đúng về chế độ quân chủ chuyên chế?
Đó là chế độ đứng đầu nhà nước là một người có thể gọi là Vua, Thiên Tử, Pharaôn..,ông ta có quyền lực tối cao...
Đó là chế độ trong đó mọi người đều được tham gia phát biểu ý kiến, được ứng cử vào bộ máy nhà nước
Đó là chế độ mà trong đó quyền lực tập trung vào trong chủ nô, chủ xưởng, chủ thuyền buôn
Đó là chế độ quyền lực nằm trong tay vào một số ít người giàu có trong xã hội, họ có cuộc sống sung sướng dựa vào sự bóc lột sức lao động của các giai câp dưới
Câu 24:Người Phương Đông đã tính được một năm có:
A. 360 ngày	B. 365 Ngày	D. 365 ngày và ¼	D. 367 ngày
Câu 25: Tại sao gọi lịch của các quốc gia cổ đại Phương Đông là “ Nông Lịch”?
A.Nó gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
B. Nó gắn liền với công việc đi biển và buôn bán
C. Nó gắn liền với nhu cầu trị thủy và làm thủy lợi
D. Nó gắn liền với nhu cầu xản suất và sinh hoạt hàng ngày của người dân
Câu 26: Do đâu mà toán học ở Phương Đồng ra đời?
Do nhu cầu tính toán lại ruộng đất
Do nhu cầu buôn bán
Do nhu cầu tính toán lạ ruộng đất, tính toán trong xây dựng
Do tất cả những nhu cầu trên
Câu 27: Cư dân nào đã tìm ra số 0? 
A. A- rập	B. Ấn Độ 	C. Trung quốc 	D. Ai cập
Câu 28: Ngươi phương đông đã tính được số Pi :
A. 3, 14	B. 3,15	C. 3,16	D. 3,17
Cấu 29: Vương triều nhà Hạ ở Trung quốc được hình thành vào khoảng thời gian nào?
A. Vào khoảng thế kỉ XX TCN	B. Vào khoảng thế kỉ Thứ XXI TCN
C. Vào khoảng thiên niên kỉ thứ III TCN	D. Vào khoảng thiên niên kỉ thứ IV TCN
Câu 30: Công cụ đá mới khác công cụ đã cũ ở điểm nào sau đây?
Được ghè đẽo hai mặt
Được ghẽ đẽo nhiều hơn lên trên của một mảnh đá
Được ghè đẽo hai mặt, được khoan lỗ hay có nấc để tra cán
Được ghè đẽo hai mặt, tạo ra những công cụ phù hợp với từng công việc, được khoan lỗ hay có nấc để tra cán

Tài liệu đính kèm:

  • doc30_cau_hoi_tn_bai_123.doc