Đề thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Toán (số 135)

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Toán (số 135)

 Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz. Cho ba điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) với a, b, c là ba số dương thay đổi và luôn thoả mãn: a2 + b2 + c2 = 9. Lập phương trình mặt phẳng (ABC) biết khoảng cách từ điểm I(a, b, c) đến mặt phẳng (ABC) là lớn nhất.

doc 1 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1084Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Toán (số 135)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010	 
 Mụn thi : TOÁN (ĐỀ 135 ) 
Câu 1 Cho hàm số: (Cm).
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C1) khi m = 1.
Tìm m để đồ thị (Cm) luôn cắt đường thẳng y = - 4 tại 3 điểm phân biệt. 
Câu 2 Giải các phương trình sau:
 1) .
 2) .
Câu 3 
 1) Tính tích phân: .
 2) Giải bất phương trình: .
Câu 4
 1) Cho đường thẳng và M(2; -1; 3). Tìm toạ độ của điểm M’ là đối xứng của điểm M qua đường thẳng d.
 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz. Cho ba điểm A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) với a, b, c là ba số dương thay đổi và luôn thoả mãn: a2 + b2 + c2 = 9. Lập phương trình mặt phẳng (ABC) biết khoảng cách từ điểm I(a, b, c) đến mặt phẳng 
(ABC) là lớn nhất.
Câu5 Cho x, y, z thoả mãn: . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x + 2y + 3z. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi thu dai hoc số 135.doc