Đề thi thử đại học lần II môn: Toán- Khối D

Đề thi thử đại học lần II môn: Toán- Khối D

Câu I (2 điểm) Cho hàm số y =2x-1/x+1

1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Tìm điểm M trên đồ thị (C ) sao cho tiếp tuyến tại M của đồ thị hàm số cắt hai tiệm cận tại A, B và IA2 + IB2 = 40 ( I là giao điểm của hai tiệm cận)

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1346Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử đại học lần II môn: Toán- Khối D", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h¶I d­¬ng
Tr­êng THPT kinh m«n ii
e & f
®Ò thi thö ®¹i häc lÇn iI
M«n: To¸n- khèi d
 Thời gian làm bài: 180 phút
Câu I (2 điểm) Cho hàm số 
1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Tìm điểm M trên đồ thị (C ) sao cho tiếp tuyến tại M của đồ thị hàm số cắt hai tiệm cận tại A, B và IA2 + IB2 = 40 ( I là giao điểm của hai tiệm cận)
Câu II (3 điểm) 
1. Giải phương trình lượng giác: 
2. Giải phương trình : 
3. Giải phương trình: 
Câu III (1điểm). Tính tích phân: I=. 
Câu IV (1 điểm). Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình vuông cạnh a,mặt bên SAD là tam giác đều và SB = . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và AB . Gọi H là giao điểm của FC và EB.Chứng minh rằng: và .Tính thể tích khối chóp C.SEB
Câu V (2 điểm) 
Trong mặt phẳng cho điểm C(2;-5) và đường thẳng (): 3x - 4y + 4=0. 
1. Lập phương trình đường tròn tâm C và tiếp xúc với đường thẳng ().
2. Tìm trên () hai điểm A và B đối xứng nhau qua I(2;) sao cho diện tích tam giác ABC bằng 15.
Câu VII (1 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: 
 với .
=======HÕt =======
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:. .Số báo danh: ..
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h¶I d­¬ng
Tr­êng THPT kinh m«n ii
e & f
®Ò thi thö ®¹i häc lÇn ii
M«n: To¸n- khèi A + B
 Thời gian làm bài: 180 phút
Câu I (2 điểm) Cho hàm số 
1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. 
2. Tìm trên đồ thị hàm số hai điểm A và B có tung độ bằng nhau sao cho OA = OB.
Câu II (3 điểm) 
 1. Giải phương trình : 
2. Giải hệ phương trình : 
3. Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: 
Câu III (1 điểm). Tính tích phân: 
Câu IV (1 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi ; hai đường chéo AC = , BD = 2a và cắt nhau tại O; hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB) bằng , tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Câu V (2 điểm) 
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho hình chữ nhật ABCD biết phương trình các cạnh ; và đường thẳng BD đi qua điểm 
1. Lập phương rình đường tròn đường kinh AE.
2. Tìm tọa độ tâm I của hình chữ nhật ABCD
Câu VI(1 điểm). 
Giải bất hương trình : 
=======HÕt =======
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:. .Số báo danh: ..

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi thu DH Khoi A.doc