Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị năm 2009 môn thi: Toán (dành cho thí sinh chuyên toán, tin)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị năm 2009 môn thi: Toán (dành cho thí sinh chuyên toán, tin)

Câu 5: (3,0đ)

1. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 1. Hai điểm M, N lần lượt di động trên AD và Cdsao cho AM=m. CN=n (0<1) và="" .="" chứng="" minh:="" m="" +="" n="1-">

2. Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H và M là trung điểm của BC. Đường thẳng qua H vuông góc với HM cắt AB ở E và cắt AC ở F. CMR: tam giác MEF cân với đáy EF.

 

doc 1 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1244Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị năm 2009 môn thi: Toán (dành cho thí sinh chuyên toán, tin)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 	 QUẢNG TRỊ Khoá ngày 10 tháng 7 năm 2009
	 MÔN THI: TOÁN(Dành cho thí sinh chuyên toán, tin)
	 Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
 ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2,0 đ)
	Cho biểu thức 
	a) Rút gọn P
	b) tìm m để |P| =2
	c) Tìm các giá trị m tự nhiên để P là số tự nhiên.
Câu 2: (2,0 đ)
1. Tìm x, y biết rằng:
 |x-2006| + |x-2007| + |y-2008| + |x-2009| =3.
2. Cho phương trình: (1) 
Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). Tìm max của bthức 
Câu 3: (2,0đ)
	1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 
	4x2 + 2xy + 4x + y + 3 = 0
	2. Giải hệ phương trình: 
Câu 4: (1,0đ)
	Tìm min của bthức: 
	Trong đó a, b là các số lớn hơn 1 và 
Câu 5: (3,0đ)
1. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 1. Hai điểm M, N lần lượt di động trên AD và Cdsao cho AM=m. CN=n (0<m; n<1) và . Chứng minh: m + n = 1- mn
2. Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H và M là trung điểm của BC. Đường thẳng qua H vuông góc với HM cắt AB ở E và cắt AC ở F. CMR: tam giác MEF cân với đáy EF.
.............................................................HẾT....................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Thi vao truong chuyen Quang Tri 2009 2010.doc