Đề thi tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2002 - 2003 Quảng Bình môn: Hoá

Đề thi tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2002 - 2003 Quảng Bình môn: Hoá

Câu 2: (1,0điểm) Cho m gam hỗn hợp gồm CuO, MgO, ZnO, Fe2O3 thác dụng vừa đủ với dung dịch

 HCl thu được 45g H2O. Hãy tìm khoảng xác định của giá trị m.

Câu 3: (2,0điểm) Đốt cháy hoàn toàn 12g muối sunfua của môth kim loại R hoá trị 2 thu được chất

 rắn A và khí B. Hoà tan hết A bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung

 dịch muối có nồng độ 33,33%. Khi làm lạnh dung dịch muối xuống nhiệt độ thấp hơn thì có

 một lượng tinh thể muối ngậm nước tách ra có khối lượng 15,625g. Phần dung dịch bão hoà

 còn lại tại nhiệt độ đó có nồng độ 22,54%. Xác định R và công thức muối tinh thể ngậm nước.

 

doc 1 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 2023Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2002 - 2003 Quảng Bình môn: Hoá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD-ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC 2002 - 2003
MÔN: HOÁ
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3,0điểm) 
1. (1,5đ) Thay các chất thích hợp vào các chữ cái rồi hoàn thành phương trình hoá học theo
 các sơ đồ sau; Biết (A) là muối vô cơ có nhiều ứng dụng trong xây dựng; (M) là hyđrocac
 bon no.
a. (A) (B) + (C)
b. (B) + (D) (E) + (F)
c. (E) + (G) ® (I) + (K)
d. (I) + HCl ® (L)
e. (L) ® poli vinylclorua
g. (I) + H2 (M)
2. (1,5đ) Dung dịch A chứa HCl 2M và H2SO4 1M. Dung dịch B chứa NaOH 1M và Ba(OH)2
 2M. Tính thể tích dung dịch B cần thiết để trung hoà 250ml dung dịch A. 
Câu 2: (1,0điểm) Cho m gam hỗn hợp gồm CuO, MgO, ZnO, Fe2O3 thác dụng vừa đủ với dung dịch
 HCl thu được 45g H2O. Hãy tìm khoảng xác định của giá trị m.
Câu 3: (2,0điểm) Đốt cháy hoàn toàn 12g muối sunfua của môth kim loại R hoá trị 2 thu được chất 
 rắn A và khí B. Hoà tan hết A bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung
 dịch muối có nồng độ 33,33%. Khi làm lạnh dung dịch muối xuống nhiệt độ thấp hơn thì có 
 một lượng tinh thể muối ngậm nước tách ra có khối lượng 15,625g. Phần dung dịch bão hoà 
 còn lại tại nhiệt độ đó có nồng độ 22,54%. Xác định R và công thức muối tinh thể ngậm nước.
Câu 4: (2,0điểm) Cho 9,12g FeSO4 và 13,68g Al2(SO4)3 vào 100g dung dịch H2SO4 9,8% thu được 
 dung dịch A. Cho 38,8g NaOH nguyên chất vào d/dịch A thu được kết tủa B và dung dịch C.
 1. Tách kết tủa B rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất 
 rắn còn lại sau khi nung.
 2. Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch C để được kết tủa mà sau khi nung 
 kết tủa đến khối lượng không đổi thu được một chất rắn có khối lượng 2,55g.
Câu 5: (2,0điểm) Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol hiđrocacbon A và 0,05 mol 
 hiđrocacbon B rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch 
 Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bbình 1 tăng 9 gam, ở bình 2 xuất hiện 108,35g kết tủa.
1. Tính giá trị của a.
2. Tìm công thức phân tử của A và B biết A, B là ankan, anken hoặc ankin. 
HẾT..

Tài liệu đính kèm:

  • docDE HOA CHUYEN VAO LOP 10 THPT2008 QB.doc