Giáo án Đại số 10 - Chương IV - Tiết 30: Ôn tập học kỳ I

Giáo án Đại số 10 - Chương IV - Tiết 30: Ôn tập học kỳ I

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Ôn tập, củng cố cho học sinh các kiến thức trọng tâm của chương trình.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức cơ bản vào bài tập.

- Rèn khả năng tư duy và tính toán cẩn thận.

3. Thái độ:

- Tự giác, tích cực trong học tập.

II. Phương pháp:

- Gợi mở, nêu vấn đề, hoạt động nhóm.

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1238Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 10 - Chương IV - Tiết 30: Ôn tập học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP HỌC KỲ I .
Tuần:16	Ngày soạn : 16/11/2009
Tiết: 30
I. Mục tiêu :
Kiến thức:
Ôn tập, củng cố cho học sinh các kiến thức trọng tâm của chương trình.
Kỹ năng:
Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức cơ bản vào bài tập.
Rèn khả năng tư duy và tính toán cẩn thận.
Thái độ:
Tự giác, tích cực trong học tập.
II. Phương pháp:
Gợi mở, nêu vấn đề, hoạt động nhóm.
III. Chuẩn bị :
Chuẩn bị của giáo viên : Giáo án, thước thẳng, hệ thống bài tập.
Chuẩn bị của học sinh : Học và làm bài tập về nhà.
IV. Tiến trình bài dạy :
Ổn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình dạy.
 Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài ghi
Hoạt động 1: LUYỆN TẬP.
+ GV ghi đề bài.
? Mệnh đề P đúng hay sai. Vì sao.
? Lập mệnh đề phủ định của P.
? Mệnh đề Q đúng hay sai. Vì sao.
? Lập mệnh đề phủ định của Q.
+ GV ghi đề bài.
? Nhắc lại giao của hai tập hợp A và B.
? Nhắc lại hiệu của hai tập hợp B và C.
? Nhắc lại hợp của hai tập hợp A và B.
- Bốn HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
- GV nhận xét và sửa.
? Hãy tìm các phần tử 
? Hãy tìm các phần tử 
? Kết luận gì về các phần tử của hai tập hợp và 
+ GV ghi đề bài.
? Hàm số có dạng xác định khi nào.
- Hai HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
- GV nhận xét và sửa.
+ GV ghi đề bài.
? Các bước vẽ đồ thị hàm số .
- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
+ GV ghi đề bài.
? Đồ thị hàm số đi qua điểm ta có điều gì.
? Đồ thị hàm số đi qua điểm ta có điều gì.
? Giải hệ 
+ GV ghi đề bài.
? Các bước vẽ đồ thị hàm số .
- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.
- GV nhận xét và sửa.
- Mệnh đề P sai vì 
- Mệnh đề Q là mệnh đề sai vì 
- Tập hợp các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B.
-Tập hợp các phần tử thuộc B nhưng không thuộc C.
- Tập hợp các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B.
- HS lên bảng làm bài.
- Hàm số xác định khi 
- HS lên bảng làm bài.
- HS trả lời.
- HS lên bảng làm bài.
- Đồ thị đi qua ta có: 
- Đồ thị đi qua ta có: 
- Giải hệ:
HS trả lời.
HS lên bảng làm bài.
Bài 1. Hãy xem xét các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của nó:
a/ P: ” "xÎN: x2 ³ 2x	“ Sai
b/ Q: “ $xÎ N: x2 + x không chia hết cho 2”
Bài 2. Cho ; ; 
a) Tìm 
b) Chứng minh
Bài 3. Tìm tập xác định của các hàm số:
Hàm số xác định khi 
Hàm số xác định khi:
Bài 4. Vẽ đồ thị hàm số:
: hàm số nghịch biến trên 
Giao điểm Ox: 
Giao điểm Oy: 
Bài 5. Xác định a, b để đồ thị hàm số đi qua hai điểm và .
- Vì đồ thị hàm số đi qua và nên ta có hệ:
Bài 6. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 
Tọa độ đỉnh 
Trục đối xứng 
Giao điểm Oy: 
Giao điểm Ox: 
V. Dặn dò:
Ôn tập kiến thức toàn bộ chương trình. Chuẩn bị thi học kỳ I.
Rút kinh nghiệm: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docDAISO - CHUONG IV - TIET 30.doc