Giáo án Đại số 7 - Tiết 17: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

Giáo án Đại số 7 - Tiết 17: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai

I./Mục đích yêu cầu:

 1. Kiến thức cơ bản:

 HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm.

 2.Kĩ năng kĩ xảo:

Biết được số vô tỉ, biết tìm căn bậc hai của một số, biết sử dụng kí hiệu

 3. Thái độ nhận thức:

Biết thêm về tập hợp số mới

II./Chuẩn bị của GV và HS:

1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

2. HS: Ôn tập số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 Các em đã học qua về tập hợp số nào ? Tiếp theo các em sẽ được tìm hiểu một tập số mới là số vô tỉ

 

doc 3 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 706Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 17: Số vô tỉ - Khái niệm về căn bậc hai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Ngày soạn :24/10/2007
Tiết 17 Ngày dạy :29/10/2007
§11 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
I./Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức cơ bản: 
	HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm.
	2.Kĩ năng kĩ xảo: 
Biết được số vô tỉ, biết tìm căn bậc hai của một số, biết sử dụng kí hiệu 
	3. Thái độ nhận thức: 
Biết thêm về tập hợp số mới
II./Chuẩn bị của GV và HS:
1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
2. HS: Ôn tập số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
2./Kiểm tra bài cũ: 
	3./Giảng bài mới:
	Các em đã học qua về tập hợp số nào ? Tiếp theo các em sẽ được tìm hiểu một tập số mới là số vô tỉ
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Khái niệm số vô tỉ
Cho hình 5 trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1m, hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF
a) Tính diện tích hình vuông ABCD ?
b) Tính độ dài đường chéo AB ?
Nhận xét về số thập phân này ?
Số này là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Những số như vậy là những số vô tỉ
Vậy thế nào là số vô tỉ ?
SABCD=2SAEBF=2.1.1=2m2 
AB2 = 2 AB1,4142
Số này là một số thập phân vô hạn mà ở phần thập phân không có một chu kì nào cả
Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn
1.Số vô tỉ :
Hình 5
Số vô tỉ là số viết được dưới dạng stp vô hạn không tuần hoàn
Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I
Vd : x2=2x=1,4142 là số vô tỉ
Hoạt động 2: Khái niệm về căn bậc 2
Các em tìm hiểu một khái niệm mới là căn bậc hai
Số nào bình phương lên bằng 9 ?
Ta nói 3 và –3 là các căn bậc hai của 9
Vậy thế nào là căn bậc hai của một số ?
Đặt câu hỏi ?1
Số dương a có đúng hai căn bậc hai : số dương kí hiệu là và số âm kí hiệu là. Số 0 chỉ có một căn bậc hai là số 0, cũng viết .
Đặt câu hỏi ?2 và mời 3 HS lên bảng.
HS: 3 và -3 có bình phương bằng 9.
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2=a
4 và -4 là các căn bậc hai của 16.
Số dương 3 có hai căn bậc hai là và .
Số dương 10 có hai căn bậc hai là và .
Số dương 25 có hai căn bậc hai là và .
2. Khái niệm căn bậc hai :
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2=a
?1 Tìm các căn bậc hai của 16
Vd : Số dương 4 có hai căn bậc hai là và
Chú ý: Không được viết 
?2 Viết các căn bậc hai của 3; 10; 25.
*Ta có thể chứng minh rằng các số là những số vô tỉ.
Hoạt động 3: Luyện tập & củng cố
Chia lớp thành 4 nhóm: Nhóm 1 làm câu a, b bài tập 82. Nhóm 2 làm câu c, dung bài tập 82. Nhóm 3 la,2 câu a,b bài tập 83. Nhóm 4 làm câu c, d bài tập 83. Các nhóm thảo luận trong 3 phút sau đó đại diện các nhóm lên bảng. Sau đó GV nhận xét bài làm của từng nhóm.
Thế nào là số vô tỉ?
Thế nào là căn bậc hai của một số không âm?
Nhóm 1:
a) Vì 52=25 nên =5
b) Vì 72=49 nên =7
Nhóm 2:
c) Vì 12=1 nên =1
d) Vì nên 
Nhóm 3:
a) =6	c) =
Nhóm 4:
d) =3	b) = 
HS trả lời như SGK
Bài tập 82 trang 41
Bài tập 83 trang 41
Hướng dẫn về nhà:
Học bài, nắm thật kĩ thế nào là số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai của một số không âm.
Làm các bài tập sau: 84,85 trang 41, 42 SGK, bài 106, 107 Sách bài tập.
Xem và chuẩn bị § 12 Số thực.
BỔ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 17.doc