Giáo án Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng

Giáo án Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Hiểu được thế nào là đơn thức đồng dạng. Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng.

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Biết nhận dạng các đơn thức đồng dạng và làm thạo việc cộng trừ chúng

 3. Thái độ nhận thức:

Liên hệ đến tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Kiến thức cũ.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ: a. Tính : 3x3y2z.(-4 xy3)

b. Tính : -4x3y2z.(-5 x2y)

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 601Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25	Ngày soạn :________
Tiết 54	Ngày dạy :________
§ 4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	Hiểu được thế nào là đơn thức đồng dạng. Biết cộng trừ các đơn thức đồng dạng.
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
Biết nhận dạng các đơn thức đồng dạng và làm thạo việc cộng trừ chúng
	3. Thái độ nhận thức:
Liên hệ đến tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Kiến thức cũ.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:	a. Tính : 3x3y2z.(-4 xy3)
b. Tính : -4x3y2z.(-5 x2y)
3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Đơn thức đồng dạng
Khi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng với nhau?
Hãy làm bài tập ?1 
Các đơn thức theo yêu cầu của câu a là các đơn thức đồng dạng, các đơn thức theo yêu ầu của câu b) là các đơn thức không đồng dạng
Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ?
Đặt câu hỏi ?2
 a) 2x2yz, x2yz, x2yz
b) 5x2y, xz, -2xyz
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến 
Hai đơn thức trên không đồng dạng
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến 
Vd : 2x3y2, -5x3y2, -1/4x3y2 là những đơn thức đồng dạng
* Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng
Hoạt động 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng
Tương tự như số, đơn thức cũng có các phép toán cộng trừ nhân chia
Tính : 2.72.55+72.55 
(Vận dụng tc phân phối)
Tương tự hãy tính : 
	2x2y+x2y
	3xy2-7xy2
Ta nói 3x2y là tổng của hai đơn thức 2x2y và x2y, -4x2y là hiệu của hai đơn thức 3xy2 và 7xy2 
Vậy để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào ?
Hãy làm bài tập ?3 ( chia nhóm )
Cho hs thi viết nhanh
=(2+1).72.55=3.72.55 
=(2+1)x2y=3x2y
=(3-7)xy2=-4xy2
Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến
HS: 
Thi viết nhanh
Nhắc lại đơn thức đồng dạng và cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng
5/3x2y, -1/2x2y, x2y, -2/5x2y
xy2, -2xy2, 1/4xy2,
xy
=155 xy2 
=3/4x5y=3/4.15.(-1)=-3/4
Vd :
2x2y+x2y = (2+1)x2y
	= 3x2y
 3xy2-7xy2= (3-7)xy2
	= - 4xy2 
Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến
GV đặt câu hỏi và gợi mở cho HS trả lời
GV gọi một HS lên bảng
GV gọi 1 HS lên bảng tính.
GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận.
HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.
HS: sắp xếp lại thành từng nhóm: 
I: 
II: 
III: xy
HS: LÊ VĂN HƯU
Thế nào là đơn thức đồng dạng cho ví dụ?
Để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?
Bài tập 15 trang 34 SGK 
Bài 16 trang 34 SGK 
Bài 18 trang 35 SGK 
Hướng dẫn về nhà:
Học bài và làm bài tập 17, 19 đến 23 trang 36 SGK .
Tiết sau luyện tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 54.doc_tuan25.doc