Giáo án Đại số 7 - Tiết 55: Luyện tập

Giáo án Đại số 7 - Tiết 55: Luyện tập

LUYỆN TẬP

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 HS củng cố kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

HS được rèn luyện kĩ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.

 3. Thái độ nhận thức:

Liên hệ đến tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Kiến thức cũ, bài tập luyện tập

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ: Nêu cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng

Tính :2x2y3z-(-3x2y3z)-7x2y3z

3./Giảng bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 564Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 55: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26	Ngày soạn :________
Tiết 55	Ngày dạy :________
LUYỆN TẬP
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	HS củng cố kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
HS được rèn luyện kĩ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.
	3. Thái độ nhận thức:
Liên hệ đến tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Kiến thức cũ, bài tập luyện tập
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:	 Nêu cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng
Tính :2x2y3z-(-3x2y3z)-7x2y3z 
3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Luyện tập
Ta thực hiện phép tính như thế nào ?
GV cho HS hoạt động theo nhóm. Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận trong 5 phút sau đó đại diện 4 nhóm lên bảng trình bày bài giải.
Ta thực hiện phép tính như thế nào ?
Ta thực hiện phép tính như thế nào ?
GV cho HS hoạt động nhóm.
Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức đã cho rồi thực hiện phép tính.
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV.
Cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến
Nhân các hệ số với nhau và nhân phần biến với nhau
HS thảo luận nhóm
Bài 19 trang 36 SGK
16x2y5-2x3y2=16.0,52.(-1)5-2.0,53.(-1)2=-4-0,25=-4,25 
Bài 20 trang 36 SGK 
Bài 21 trang 36 SGK 
xyz2+xyz2+xyz2=xyz2
Bài 22 trang 36 SGK 
a.x4y2.xy=x5y3
b.x2y.(xy4)=x3y5
Bài 23 trang 36 SGK 
a. 3x2y+2x2y=5x2y
b. -5x2-2x2=-7x2 
c. 6x5+3x5-8x5=x5 
Hoạt động 2: Củng cố
Nhắc lại đơn thức đồng dạng và cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng ?
Nhắc lại đơn thức đồng dạng và cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
Hướng dẫn về nhà:
Xem lại các bài tập đã sửa. 
Oân lại kiến thức cũ
Xem trước §5 Đa thức.
Tiết sau học §5 Đa thức
BỔ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 55.doc_tuan26.doc