Giáo án Đại số 9 tiết 46: Kiểm tra chương 3

Giáo án Đại số 9 tiết 46: Kiểm tra chương 3

I. Mục Tiêu:

 - Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức chương III của HS. Rèn kĩ năng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Đề kiểm tra

- HS: Ôn tập chu đáo

- Phương pháp: Quan sát

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1484Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 9 tiết 46: Kiểm tra chương 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 02 – 2009
Tuần: 21
Tiết: 46
KIỂM TRA CHƯƠNG 3
I. Mục Tiêu:
	- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức chương III của HS. Rèn kĩ năng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Đề kiểm tra
- HS: Ôn tập chu đáo
- Phương pháp: Quan sát
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Nội dung kiểm tra:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1) Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
1 
1đ
1 
1đ
2) Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
2 
4đ
1 
1đ
3 
5đ
3) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
1 
4đ
1 
4đ
Tổng
1 
1đ
3 
8đ
1 
1đ
5 
10đ
	Câu 1: (1đ) Hãy cho hai ví dụ về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
	Câu 2: (5đ) Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
Câu 3: (4đ) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là hai đơn vị. Hai lần chữ số hàng chục thì bằng ba lần chữ số hàng đơn vị cộng thêm 3.
	3. Đáp án:
	Câu 1:
	a) 	b) 
	Câu 2: a) 
	Vậy, hệ (I) có nghiệm duy nhất (x;y) = (2;1)
	b) 
	Vậy, hệ (II) có nghiệm duy nhất (x;y) = (5;3)
	c) Đặt = X; = Y, hệ phương trình (III) trở thành:
	Với X = ta có: = x – 2 = 2 x = 4
	Với Y = ta có: = y – 1 = 4 y = 5
	Vậy, hệ (III) có nghiệm duy nhất (x;y) = (4;5)
 	Câu 3:	Gọi x là chữ số hàng chục, y là chữ số hàng đơn vị. ĐK: 0 < x 9, 0 x 9
	Chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 2 đơn vị nên ta có phương trình:
x – y = 2 (1)
	Hai lần chữ số hàng chục thì bằng 3 lần chữ số hàng đơn vị cộng thêm 3 nên ta có:
2x = 3y +3 2x – 3y = 3 (2)
	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
	Vậy, số cần tìm là số 31.
	4. Thống kê chất lượng kiểm tra:
 Loại
Lớp
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
9A2
9A4
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS9T46.doc