Giáo án Đại số 9 tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Giáo án Đại số 9 tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

I. Mục Tiêu:

 - HS nắm được nội dung và cách ch.minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

 - Có kĩ năng dùng các quy tắc khai phương một thương và chiahai căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

II. Chuẩn Bị:

- GV, HS: SGK, Bảng con, Bảng phụ

- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1449Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 9 tiết 6: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 14 – 08 – 2009
Tuần: 2
Tiết: 6
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
I. Mục Tiêu:
	- HS nắm được nội dung và cách ch.minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
	- Có kĩ năng dùng các quy tắc khai phương một thương và chiahai căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
II. Chuẩn Bị:
- GV, HS: SGK, Bảng con, Bảng phụ
- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
 	Hãy tính: và rồi so sánh hai kết quả đó.
3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (7’)
	Dùng phần kiểm tra bài cũ, GV giới thiệu định lý như SGK.
	GV hướng dẫn HS chứng minh định lý như SGK.
	GV giới thiệu chú ý.
Hoạt động 2: (10’)
	GV giới thiệu quy tắc khai phương một thương.
GV giới thiệu VD1 và thực hiện mẫu cho HS.
	GV cho HS làm ?2
	HS chú ý và nhắc lại định lý.
HS chứng minh định lý.
HS nhắc lại quy tắc trên.
	HS chú ý theo dõi và trả lời những câu hỏi nhỏ.
HS làm ?2	
1. Định lý:
?1: 	
Với hai số a, b không âm, ta có:
Định lý: 
Chứng minh: (SGK)
2. Áp dụng:
a.Quy tắc khai phương một thương: 
	Muốn khai phương một thương , trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai.
VD1: Tính:
a) 
b) 
?2:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 3: (10’)
	GV giới thiệu quy tắc chia hai căn bậc hai.
	GV giới thiệu VD2 và thực hiện mẫu cho HS. 
	GV cho HS làm ?3
	GV giới thiệu phần chú ý như SGK.
Hoạt động 4: (5’)
	Aùp dụng quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia hai căn bậc hai.
HS nhắc lại quy tắc trên.
	HS chú ý theo dõi và trả lời những câu hỏi nhỏ.
	HS làm ?3
HS theo dõi và nhắc lại.
	HS chú ý theo dõi cách rút gọn của hai bài tập này.
b. Quy tắc chia hai căn bậc hai:
	Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.
VD2: Tính:
a) 
b) 
?3:
Chú ý: Với biểu thức A không âm và biểu thức B dương, ta có: 
VD3: Rút gọn:
a) 
b) ( vì a > 0)
 	4. Củng Cố: (8’)
 	- GV cho HS làm bài tập 28
 	5. Dặn Dò: (3’)
 	- Về nhà xem lại các VD và bài tập 32, 33, 34.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS9T6.doc