Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 12 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Dương Thị Tuệ

Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 12 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Dương Thị Tuệ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1/ Mục đích:

- Giúp cho học sinh hiểu và làm được các động tác trong điều lệnh đội ngũ không có súng.

- Thực hiện được thứ tự các động tác; tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, làm cơ sở trong các hoạt động của nhà trường.

a, Về kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành dộng.

- Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

b, Về kỹ năng:

- Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

c, Về thái độ:

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

2/ Yêu cầu:

- Học sinh tự giác rèn luyện để thành thạo động tác, học đến đâu vận dunhj thực hành ngay đến đó.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: gồm 2 phần:

- Đội ngũ tiểu đội

- Đội ngũ trung đội

2. Nội dung trọng tâm:

- Đội ngũ tiểu đội

 

docx 20 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 816Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 12 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị - Dương Thị Tuệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Đối tượng: Học sinh THPT – Khối 12
Người soạn: DƯƠNG THỊ TUỆ
Chức vụ : Sinh viên
Đơn vị : Lớp K39 GDQP – AN
HÀ NỘI -- 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
PHÊ DUYỆT
NGÀY THÁNG NĂM 2015
GV hướng dẫn
Môn học: Giáo dục quốc phòng – An ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Đối tượng: Học sinh THPT – Khối 12
Người soạn: DƯƠNG THỊ TUỆ
Chức vụ : Sinh viên
Đơn vị : Lớp K39 GDQP – AN
HÀ NỘI -- 2015
Bài 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
PHẦN 1: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1/ Mục đích:
Giúp cho học sinh hiểu và làm được các động tác trong điều lệnh đội ngũ không có súng.
Thực hiện được thứ tự các động tác; tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, làm cơ sở trong các hoạt động của nhà trường.
a, Về kiến thức:
Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành dộng.
Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
b, Về kỹ năng: 
Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.
Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
c, Về thái độ:
Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.
2/ Yêu cầu: 
Học sinh tự giác rèn luyện để thành thạo động tác, học đến đâu vận dunhj thực hành ngay đến đó.
NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
Nội dung: gồm 2 phần:
Đội ngũ tiểu đội
Đội ngũ trung đội
Nội dung trọng tâm:
Đội ngũ tiểu đội
THỜI GIAN
Tổng số: 2 tiết
Phân bố thời gian:
+ Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội
+ Tiết 2: - Đội ngũ trung đội
 - Hội thao đánh giá kết quả
 IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
Tổ chức: Lấy lớp học để lên lớp
Phương pháp:
 a, Phương pháp của giáo viên:
Bồi dưỡng trước động tác đội ngũ từng người cho cán sự các lớp, tổ đẻ giúp giáo viên duy trì tự tập luyện.
Giáo viên vừa giới thiệu nội dung vừa làm mẫu động tác theo 3 bước:
+ Bước 1: làm nhanh động tác
+ Bước 2: làm chậm và phân tích
+ Bước 3: làm tổng hợp toàn bộ đông tác
Giáo viên dùng hình vẽ để giới thiệu từng loại đội hình sau đó tập trung học sinh để tập luyện.
 b, Phương pháp của học sinh:
Tập trung chú ý nghe giảng khi giáo viên giảng và làm mẫu động tác.
Thực hiện tập luyện nghiêm chỉnh theo hiệu lệnh của giáo viên và chỉ huy.
 V. ĐỊA ĐIỂM
 - tại sân trường
 VI. VẬT CHẤT
Sân trường đảm bảo sạch sẽ, khô ráo
Tài liệu, giáo án
Trang phục của GV và HS: quần áo thống nhất đồng phục, đi giầy vải, đội mũ cứng.
PHẦN 2: KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Stt
Nội dung
Số tiết lên lớp
Số tiết ôn tập
Mục đích yêu cầu cần đạt
Phương pháp
Giáo viên
Học sinh
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Đội ngũ tiểu đội
Đội hình tiểu đội hàng ngang
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Tiến, lùi, qua phải, qua trái
Giãn đội hình, thu đội hình
Ra khỏi hàng về vị tri
0
1
- Nắm được ý nghĩa, yêu cầu các động tác.
- Nắm thứ tự từng động tác.
- Phương pháp thuyết trinh,trực quan.
- Thực hiện động tác mẫu: nhanh, chậm phân tích, tổng hợp.
- Chú ý lắng nghe, quan sát.
- Luyện tập nghiêm túc.
II
1
2
Đội ngũ trung đội
Đội hình trung đội hàng ngang.
Đội hình trung đội hàng dọc.
0
1
- Nắm chắc được ý nghĩa, thứ tự từng động tác.
- Phương pháp thuyết trình, trực quan, làm mẫu động tác.
- Chú ý quan sát.
- Luyện tập nghiêm túc.
PHẦN 3: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG
Tiết 1:
stt
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT
GV
HS
I.
1.
2.
3.
a,
b,
4.
a,
b,
c,
d,
5. 
ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI 
Đội hình tiểu đội hàng ngang.(có 1 hàng, 2 hàng ngang)
Các bước tập hợp:
+ Tập hợp
+ Điểm số
+ Chỉnh đốn hành ngũ
+ Giải tán
Bước 1: Tập hợp
- Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1(2) hàng ngang – TẬP HỢP”.
- Tiểu đội trưởng xác định vị trí và hướng tập hợp, sau đó quay về phía các chiến sĩ, đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội X”, khi nghe hô “Tiểu đội”, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh.
- Khi tiểu đội đã đứng nghiêm, tiểu đội trưởng hô tiếp: “Thành 1(2) hàng ngang – TẬP HỢP”, rồi quay về hướng định tập hợp, đứng nghiêm làm động chuẩn cho các chiến sĩ vào tập hợp.
- Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1(2) hàng ngang, đứng đúng gián cách 70 cm (tính từ giũa hai cánh tay của hai người đứng cạnh nhau), tự động gióng hàng, xong đứng nghỉ (hình 1.1); khi tập hợp 2 hàng ngang, số lẻ đứng hàng trên, số chẵn đứng hàng dưới, cự li giữa hàng trên và dưới là 1m (tính từ gót chân 2 người đứng trước và đứng sau) (hình 1.2).
- Khi thấy 2 – 3 chiến sĩ đúng vào vị trí bên trái mình, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều lên trước chình giữa đội hình, cách đội hình từ 3 – 5 bước quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.
Bước 2: Điểm số
 Khẩu lệnh: “Điểm số”.
 Tiểu đội đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ thứ tự từ bên phải sang bên trái về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thờì quay mặt sang bên trái 45; khi điểm số xong quay mặt lại. Lần lượt điểm số từ một đến hết tiểu đội, người đứng cuối cùng của hàng điểm số không quay mặt, điểm số xong, hô “HẾT”.
 Tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.
 Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – THẲNG”
 Dứt động lệnh “THẲNG”’ chiến sĩ làm chuẩn (người đứng đầu hàng bên phải hoặc bên trái đội hình) vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ còn lại quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên (xuống) để gióng hàng và điều chỉnh giãn cách. Muốn gióng hàng ngang thẳng, từng người phải nhìn được nắp túi áo ngực bên trái (phải) của chiến sĩ đứng thứ tự về bên phải (trái) mình (chiến sĩ nữ thì phải nhìn thấy ve cổ áo).
 Nghe dứt động lệnh “THÔI”, các chiến sĩ quay mặt trở lại hướng cũ, mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.
 Khi tập hợp đội hình 2 hàng ngang, các chiến sĩ đứng hàng thứ hai điều chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc.
 Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái (phải), đi đều về phía người làm chuẩn, đến ngang và cách người làm chuẩn từ 2 – 3 bước
dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng ngang. Khi kiểm tra thấy gót chân và ngực của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng ngang là được. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dung khẩu lệnh “Đồng chí (số)  LÊN (XUỐNG)”. Cũng có thể cùng một lúc, tiểu đội trưởng sử cho 3 – 4 chiến sĩ theo thứ tự chiến sĩ gần trước.
 Chiến sĩ khi nghe tiểu đội trưởng gọi tên mình phải quay mặt về phía tiểu đội trưởng vá làm theo lệnh của tiểu dội trưởng, tiến (lùi). Khi tiến (lùi) phải kết hợp góng hàng cho thẳng.
 Khi thấy các chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “ĐƯỢC”. Dứt đông lệnh “ĐƯỢC”, chiến sĩ quay mặt trở lại, mắt nhìn thẳng. Tiểu đội trưởng quay nửa bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy. Đội hình 2 hàng ngang phải kiểm tra cả cự li và gián cách.
 Bước 4: Giải tán.
 Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”.
 Dứt đông lệnh “GIẢI TÁN”, các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra.
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm có: đội hình tiểu đội một hàng dọc, hai hàng dọc. trình tự các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng dọc gồm: tập hợp; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán.
+ Tập hợp
+ Điểm số
+ Chỉnh đốn hàng ngũ
+ Giải tán
Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
Động tác tiến, lùi
Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước - Bước”.
Nghe dứt động lênh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người không súng, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.
Động tác qua phải, qua trái
Khẩu lệnh: “Qua phải (qua trái) X bước – Bước”
Nghe dứt động lệnh “bước”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (qua trái) X bước như phần đội ngũ tứng người, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và dóng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm
Giãn đội hình, thu đội hình. 
 Trước khi giãn đội hình phải điểm số.Nếu giãn sang bên trái thì điểm số từ phải sang trái, khẩu lệnh hô ‘từ phải sang trái-điểm số’. Nếu giãn đội hình sang bên phải thì điểm số từ trái sang phải, khẩu lệnh hô từ trái sang phải- điểm số.
Giãn đội hình hàng ngang
Thu đội hình hàng ngang
Giãn đội hình hàng dọc
Thu đội hình hàng dọc
Ra khỏi hàng, về vị trí.
45 phút
10 phút
10 p
5p
10 phút
5 phút
- Thuyết trình.
- Làm theo 3 bước: làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp.
- GV thực hiện và sử dụng đội hình mẫu.
- Làm theo 3 bước: làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp.
- GV thực hiện và sử dụng đội hình mẫu.
- Làm theo 3 bước: làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp
- Chú ý lắng nghe, quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- Luyện tập nghiêm túc.
- Chú ý lắng nghe, quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- Lắng nghe, quan sát GV thực hiện động tác
- Giáo án, sgk và tài liệu có liên quan.
- Thống nhất về quần áo, giày, mũ cứng.
Tiết 2:
TT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT
GV
HS
II.
1.
2.
ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI
Đội hình trung đội hàng ngang.
 Đội hình trung đội hàng ngang gồm: Trung đội 1, 2 và 3 hàng ngang.
 Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như cấc bước chỉ huy đội hình tiểu đội hang ngang, chỉ khác:
 Bước 1: Tập hợp
 Khẩu lệnh “Trung đội X thành 1 (2, 3) hàng ngang – TẬP HỢP”.
 Dứt động lệnh “TẬP HỢP”, phó trung đội trưởng nhanh chóng chạy và đứng sau trung đội trưởng.
 Đội hình trung đội 1 hàng ngang, đứng bên trái trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiểu đội 2 hàng ngang (số lẻ đứng hàng trên).
 Đội hình trung đội 2 hàng ngang, đứng bên trái trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiể đội 2 hàng ngang (số lẻ đứng hàng trên)
 Đội hình trung đôi 3 hàng ngang, đứng bên trái trung đội trưởng là tiểu đội 1 lần lượt là tiểu đội 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng ngang.
 Khi phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng quay nửa bên trái, chạy đều lên phía trước, chính giữa đội hình, cách đội hình từ 5 – 8 bước thì dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp, phó trung đội trưởng bước lên 1 bước, ngang với tiểu đội 1
 Bước 2: Điểm số
 Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”.
- Trung đội 1 hàng ngang: Nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, toàn trung đội điểm số lần lượt từ 1 đến hết, phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng cũng điểm số. Nghe dứt khẩu lệnh “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”, các tiểu đội lần lượt điểm số theo đội hình của tiểu đội, thứ tự từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiếu đội 3, các tiểu đội trưởng không điểm số.
- Trung đội 2 hàng ngang không điểm số.
- Trung đôi 3 hàng ngang điểm số thí tiểu đội 1 điểm số 9 động tác điểm số như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số.tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm sooa mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số hiện có của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân số so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối cùng hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, xong đứng nghỉ.
 Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
 Khẩu lệnh: “Nhìn ben phải (trái) – THẲNG”.
 Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như trong đội hình tiểu đội hàng ngang. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng sửa theo thứ tự từ tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3.
 Bước 4: Giải tán
 Như đội hình tiểu đội.
Đội hình trung đội hàng dọc ( 1 hàng dọc, 2 hàng dọc, 3 hàng dọc)
+ Tập hợp
+ Điểm số
+ Chỉnh đốn hàng ngũ
+ Giải tán
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
- Đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc.
- Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
- Giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí.
- Đội hình trung đội hàng ngang hàng dọc.
45 p
10 p
10 phút
25 phút
- Làm theo 3 bước: làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp.
- GV thực hiện và sử dụng đội hình mẫu.
- GV chia lớp thành các tiểu đội, trung đội luyện tập theo cá nhân.
- GV thực hiện động tác và sử dụng đội hình mẫu.
- Làm động tác theo 3 bước: làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp.
- Chú ý quan sát.
- Chú ý lắng nghe, quan sát.
- Quan sát động tác của GV và đội hình mẫu.
- Luyên tập nghiêm túc theo từng tiểu đội, trung đôi.
- Quần áo thống nhất, có mũ cứng
- Sgk, giáo án và tài liệu tham khảo.
- Thống nhất quần áo, giày, mũ cứng
PHẦN IV: KẾT THÚC BÀI GIẢNG
Tập trung lớp học, kiểm tra lại tình hình mọi mặt sau đó hệ thống lại bài học.
Nhấn mạnh nội dung trọng tâm của bài và giải đáp các thắc mắc của học sinh.
Nhân xét, đánh giá và kết thúc buổi học.
Dặn dó học sinh đọc trước bài2 (sgk).

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_khoi_12_bai_1_doi_ngu.docx