Tổng hợp bìa giáo án đẹp

Tổng hợp bìa giáo án đẹp

Tổng hợp bìa giáo án đẹp

doc 8 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 2912Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp bìa giáo án đẹp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUY PHONG
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
 Họ Và Tên Giáo Viên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUY PHONG
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
HỌ VÀ TÊN : Nguyễn Đình Tuấn
Năm Học : 2010 - 2011
Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Tuy Phong
Trường THCS Trần Quốc Toản
-----------------
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI
PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NỐT NHẠC 
Đơn Vị : Trường THCS Trần Quốc Toản
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn 
Chức Vụ : 
Năm Học : 
---—{–---
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn
NĂM HỌC: 2010 - 2011
TRÖÔØNG THCS TRAÀN QUOÁC TOAÛN
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn
Năm Học : 2010-2011
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUY PHONG
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
Họ và Tên : Nguyễn Đình Tuấn
Năm Học 2010-2011

Tài liệu đính kèm:

  • docBia Rat Dep.doc