Giáo án Thể dục 10 - Chủ đề 5: Nhảy cao (6 tiết)

Giáo án Thể dục 10 - Chủ đề 5: Nhảy cao (6 tiết)

CHỦ ĐỀ 5: NHẢY CAO (6 tiết)

I. MỤC TIÊU:

 + Kiến thức:

- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng; một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân.

- Hiểu một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao).

- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.

+ Kỹ năng:

- Qua đó biết vận dụng những hiểu biết này về luật vào tập luyện, thi đấu.

+ Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.

II. NỘI DUNG:

- Một số bài tập phát triển thể lực.

- Một số bài tập mô phỏng chân lăng qua xà.

- Bải tập chân giậm qua xà, tập giai đoạn giậm nhảy.

- Tập chạy đà giậm nhảy trên không.

- Hoàn chỉnh 4 giai đoạn.

 

docx 18 trang Người đăng phamhung97 Ngày đăng 07/11/2018 Lượt xem 4013Lượt tải 10 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 10 - Chủ đề 5: Nhảy cao (6 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/2/2017
 CHỦ ĐỀ 5: NHẢY CAO (6 tiết) 
I. MỤC TIÊU:
 + Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng; một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân.
- Hiểu một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao).
- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
+ Kỹ năng: 
- Qua đó biết vận dụng những hiểu biết này về luật vào tập luyện, thi đấu.
+ Thái độ: Học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực.
II. NỘI DUNG:
- Một số bài tập phát triển thể lực. 
- Một số bài tập mô phỏng chân lăng qua xà.
- Bải tập chân giậm qua xà, tập giai đoạn giậm nhảy.
- Tập chạy đà giậm nhảy trên không.
- Hoàn chỉnh 4 giai đoạn.
- Luật nhảy cao.
III. CHUẨN BỊ:
- GV: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, còi.
- HS: Vệ sinh sân tập, chuẩn bị cột, xà, sới cát.
Địa điểm: sân trường THPT Tam Nông
	Phương tiện: giáo án, sách giáo viên.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
TIẾT 51: Một số bài tập phát triển thể lực, một số ĐT bổ trợ KT, Bài tập mô phỏng ĐT chân lăng qua xà, Tập giai đoạn giậm nhảy
A. Hoạt động khởi động:	(10')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Nhận lớp 
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
11A7
11A8
11A9
Hoạt động cả lớp: 
* Khởi động: Khởi động chung: - Bài thể dục tạy không
- Xoay các khớp: Cổ, gối, hông.
- Ép dây chằng: Dọc - ngang
+ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
- Chạy tăng tốc độ, Ép dẻo
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp:
+ 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu các bài tập phát triển thể lực, bài tập bổ trợ KT, bài tập mô phỏng động tác chân lăng qua xà
- Giai đoạn giạm nhảy:
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
	GV
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
C. Hoạt động thực hành: (15')
- Hoạt động : GV chia các nhóm HS ra để giao nhiệm vụ bài học, sau 7' đổi nhóm tập.
Nhóm 1, 2: Thực hiện các bài tập bổ trợ và phát triển thể lực:
+ Đứng trên chân lăng, chân giậm nhảy phía sau. Tập đưa chân giậm nhảy vào điểm giậm nhảy.
+ Đi chạy chậm 3 hoặc 5 bước – giậm nhảy đá lăng chân.
Nhóm 3,4: Tập mô phỏng động tác chân lăng qua xà, Tập giậm nhảy
* GV quan sát sửa sai kịp thời cho HS.
D. Hoạt động ứng dụng: (10')
- GV cho các nhóm trình diễn nội dung trong buổi học.
- HS chú ý quan sát: Nhận xét ưu - hạn chế của bạn để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.
E. Hoạt động mở rộng:	 (6')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ.
 Ngày 30 tháng 01 năm 2017
 Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày soạn: 15/02/2017
Tiết 52: Một số bài tập bổ trợ và phát triển thể lực, bài tập mô phỏng ĐT chân lăng qua xà, phối hợp chạy đà- giậm nhảy- trên không
A/ Hoạt động khởi động: (10')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Nhận lớp 
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
11A7
11A8
11A9
Hoạt động cả lớp: 
* Khởi động: 
+ Khởi động chung: 	- Bài thể dục tạy không
- Xoay các khớp: Cổ, gối, hông.
- Ép dây chằng: Dọc - ngang
+ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
- Chạy tăng tốc độ
- Ép dẻo
B/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp:
+ 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu các bài tập bổ trợ và phát triển thể lực,
Tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không:
ĐHGV thị phạm kỹ thuật bài học
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
	GV
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
C/ Hoạt động thực hành: (15')
- Hoạt động 1: GV chia các nhóm HS ra để giao nhiệm vụ bài học, sau 7' đổi nhóm tập.
Nhóm 1,2 : tập bài tập bổ trợ và phát triển thể lực :
+ Chạy vuông góc với xà- giậm nhảy co chân lăng qua xà
+ Chạy vuông góc với xà – giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà
Nhóm 3,4 : tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy- trên không
D/ Hoạt động ứng dụng: (10')
- GV cho các nhóm trình diễn nội dung trong buổi học.
- HS chú ý quan sát: Nhận xét ưu - hạn chế của bạn để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.
E/ hoạt động mở rộng:	(6')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ
Ngày soạn: 29/01/2017
Tiết 45: ÔN ĐÀ 3-5 BƯỚC ĐÁ LĂNG CHÂN LÊN CAO, MÔ PHỎNG ĐỘNG TÁC QUA XÀ. HỌC CHẠY ĐÀ 3 BƯỚC GIẬM NHẢY ĐÁ LĂNG
QUA XÀ KIỂU NẰM NGHIÊNG. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN
A/ Nhận lớp: (3')
Lớp
Sĩ số
Ngày dạy
HS vắng
10A4
10A5
10A6
B/ Hoạt động khởi động: (7')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Hoạt động cả lớp: 
* Khởi động: 
+ Khởi động chung: 	- Bài thể dục tạy không
- Xoay các khớp: Cổ, gối, hông.
- Ép dây chằng: Dọc - ngang
+ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.chạy đá lăng chân trước 
- Ép dẻo
- chạy 3- 5 bước chân giậm nhảy đá lăng 
C/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp: 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu động tác.
+ Chạy đà giậm nhảy 3 bước đá lăng qua xà kiểu nằm nghiêng
+ Chạy vuông góc với xà - giậm nhảy duỗi thẳng chân qua xà tất.
+ Đà một bước đánh tay kết hợp giậm nhảy, đá lăng qua xà.
+ Các bài tập bổ trợ.
ĐHGV thị phạm kỹ thuật bài học
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
	GV
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
D/ Hoạt động thực hành: (15')
- Hoạt động 1: GV chia các nhóm HS ra để giao nhiệm vụ bài học, sau 4' đổi nhóm tập.
Nhóm 1: Chạy đà giậm nhảy 3 bước đá lăng qua xà kiểu nằm nghiêng.
Nhóm 2: Chạy vuông góc với xà - giậm nhảy co chân qua xà tất. Chạy vuông góc với xà - giậm nhảy duỗi thẳng chân qua xà tất. Đà một bước đánh tay kết hợp giậm nhảy, đá lăng.
Nhóm 3: Bài ập bổ trợ kĩ thuật nhảy cao,Tập mô phỏng động tác 3 – 5 bước chân giậm, chân lăng .
Nhóm 4: Bài ập bổ trợ kĩ thuật nhảy cao,Tập mô phỏng động tác 3 – 5 bước chân giậm, chân lăng .
* GV quan sát sửa sai kịp thời cho HS.
E/ Hoạt động ứng dụng: (10')
- GV cho các nhóm trình diễn nội dung trong buổi học.
- HS chú ý quan sát: Nhận xét ưu - hạn chế của bạn để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.
F/ hoạt động mở rộng:	(6')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ.
Ngày 30 tháng 01 năm 2017
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày soạn: 29/01/2017
Tiết 46: ÔN CHẠY ĐÀ 3 BƯỚC GIẬM NHẢY ĐÁ LĂNG QUA XÀ KIỂU NẰM NGHIÊNG. HỌC GIAI ĐOẠN TIẾP ĐẤT, TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN
A/ Nhận lớp: (3')
Lớp
Sĩ số
Ngày dạy
HS vắng
10A4
10A5
10A6
B/ Hoạt động khởi động: (7')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Hoạt động cả lớp: 
* Khởi động: 
+ Khởi động chung: - Bài thể dục tay không, Xoay các khớp: Cổ, gối, hông.
 - Ép dây chằng: Dọc - ngang
+ Khởi động chuyên môn: - Chạy đá lăng trước, đá lăng ngang, đá lăng sau
 Chạy nâng cao đùi, tại chỗ bật nhảy đá lăng.
- chạy 3 – 5 bước đà thực hiện động tác giậm nhảy 
 đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: Gọi 1 HS lên thực hiện kỹ thuật giậm nhảy 1 bước đá lăng.
C/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp: 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu phân tích động tác. 
+ Tập giai đoạn chạy đà, giậm nhảy.
+ Tập giai đoạn trên không, tiếp cát.
+ Hoàn thiện 4 giai đoạn.
+ Bài tập bổ trợ cho kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
ĐHGV thị phạm kỹ thuật bài học
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
	GV
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
D/ Hoạt động thực hành: (15')
- Hoạt động 1: GV chia các nhóm HS ra để giao nhiệm vụ bài học, sau 8' đổi nhóm tập.
Nhóm 1,2: + Tập giai đoạn chạy đà, giậm nhảy. Tập giai đoạn trên không, tiếp cát. Hoàn thiện 4 giai đoạn.( thực hiện 3 – 5 bước)
Nhóm 3,4: Bài tập bổ trợ cho kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
* GV quan sát sửa sai kịp thời cho HS.
E/ Hoạt động ứng dụng: 	(10')
 Hoạt động 2 : - GV cho các nhóm trình diễn nội dung trong buổi học.
- HS chú ý quan sát: Nhận xét ưu - hạn chế của bạn để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.
F/ hoạt động mở rộng:	(6')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ.
Ngày soạn: 29/01/2017
 Tiết 47: TẬP HOÀN CHỈNH KỸ THUẬT 4 GIAI ĐOẠN NHẢY CAO NẰM NGHIÊNG. LUẬT ĐIỀN KINH(PHẦN NHẢY CAO) BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN 
A/ Nhận lớp: (3')
Lớp
Sĩ số
Ngày dạy
HS vắng
10A4
10A5
10A6
B/ Hoạt động khởi động: (7')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Hoạt động cả lớp: 
Khởi động: + Khởi động chung: - Bài thể dục tay không, Xoay các khớp: Cổ, gối, hông. Ép dây chằng: Dọc – ngang
 + Khởi động chuyên môn: - Chạy đá lăng trước, đá lăng ngang, 
 đá lăng sau. Chạy nâng cao đùi, tại 
 chỗ bật nhảy đá lăng. chạy 3 – 5 bước
 đà hoàn thiện kĩ thuật. 
 + Kiểm tra bài cũ: Thực hiện giai đoạn giậm nhảy đá lăng.
C/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp: 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu phân tích động tác. - Chạy 3 – 5 bước đà vào xà hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Bài tập bổ trợ kĩ thuật nhảy cao.
ĐHGV thị phạm kỹ thuật bài học
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
	GV
x 	x	x	x	x	x	x	x
x 	x	x	x	x	x	x	x
D/ Hoạt động thực hành:	(15')
- Hoạt động 1: GV chia các nhóm HS ra để giao nhiệm vụ bài học, sau 8' đổi nhóm tập.
Nhóm 1,2: - Luyện tập thể lực: Đá lăng, chạy tăng tốc, bật cóc, luyện tập một số bài tập bổ trợ: 3,5 bước chạy đà, giậm nhảy đá lăng, 1,3 bước giậm nhảy đá lăng, quay 1800 trên không, tiếp cát.
Nhóm 3,4: Luyện tập hàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
* GV quan sát sửa sai kịp thời cho HS.
E/ Hoạt động ứng dụng: 	(10')
Hoạt động 2; - GV cho các nhóm trình diễn nội dung trong buổi học.
- HS chú ý quan sát: Nhận xét ưu - hạn chế của bạn để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.
F/ hoạt động mở rộng:	(6')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ.
Ngày 30 tháng 01 năm 2017
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày soạn: 29/01/2017
Tiết 48: HOÀN THIỆN KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG 
 A/ Nhận lớp: (3’)
Lớp
Sĩ số
Ngày dạy
HS vắng
10A4
10A5
10A6
B/ Hoạt động khởi động: (7')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Hoạt động cả lớp: 
* Khởi động: + Khởi động chung: - Bài thể dục tay không, Xoay các khớp: Cổ, gối, hông. Ép dây chằng: Dọc – ngang	
+ Khởi động chuyên môn: - Chạy đá lăng trước, đá lăng ngang, đá lăng sau. Chạy nâng cao đùi,chạy 3-5 bước đà giậm nhảy đá lăng. chạy 3 – 5 bước. đà hoàn thiện kĩ thuật. 
+ Kiểm tra bài cũ: Gọi 1 HS lên thực hiện kỹ thuật giậm nhảy 1 bước đá lăng.
C/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp:
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Chạy đà Giậm nhảy Trên không Tiếp đất Luật nhảy cao:
- Vận động viên có thể bắt đầu nhảy tại bất kỳ mức xà nào cao hơn mức xà khởi điểm do Ban tổ chức quy định. ở mỗi mức xà VĐV được quyền nhảy tối đa 3 lần.
- Các VĐV phải giậm nhảy bằng 1 chân, khi 1 VĐV đã bắt đầu, các VĐV khác không được sử dụng khu vực chạy đà hoặc khu vực giậm nhảy để tập.
- 1 VĐV nếu được coi là phạm quy, nếu: 
* Sau lần nhảy, do hành động của VĐV làm rơi xà.
* VĐV chạy đà giậm nhảy không vượt qua phía trên xà ngang mà trạm đất ở khu vực ngoài.
* Khi bắt đầu 1 lần nhảy đều có lệnh của trọng tài, nếu VĐV nhảy trước là phạm quy.
D/ Hoạt động thực hành:	(15')
- Hoạt động 1: GV chia các nhóm HS ra để giao nhiệm vụ bài học, sau 8' đổi nhóm tập. - Luyện tập một số bài tập bổ trợ: 1,3 bước chạy đà, giậm nhảy đá lăng, 1,3 bước giậm nhảy đá lăng, quay 1800 trên không.
Nhóm 1,2: - Luyện tập thể lực: Đá lăng, chạy tăng tốc, bật cóc. Luyện tập một số bài tập bổ trợ: 1,3 bước chạy đà, giậm nhảy đá lăng, 1,3 bước giậm nhảy đá lăng, quay 1800 trên không.
Nhóm 3,4: Luyện tập kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
* GV quan sát sửa sai kịp thời cho HS.
* Chạy bền trên địa hình tự nhiên 1 vòng.
E/ Hoạt động ứng dụng: (10')
- Hoạt động 2: GV cho các nhóm trình diễn nội dung trong buổi học.
- HS chú ý quan sát: Nhận xét ưu - hạn chế của bạn để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.
F/ hoạt động mở rộng:	 (6')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ.
Ngày soạn: 29/01/2017
Tiết 49: HOÀN THIỆN KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG
A/Nhận lớp: (3')
Lớp
Sĩ số
Ngày dạy
HS vắng
10A4
10A5
10A6
B/ Hoạt động khởi động:	(7')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Hoạt động cả lớp: 
* Khởi động: + Khởi động chung: - Bài thể dục tay không, Xoay các khớp: Cổ, gối, hông. Ép dây chằng: Dọc – ngang	
+ Khởi động chuyên môn: - Chạy đá lăng trước, đá lăng ngang, đá lăng sau. Chạy nâng cao đùi,chạy 3-5 bước đà giậm nhảy đá lăng. chạy 3 – 5 bước. đà hoàn thiện kĩ thuật. 
+ Kiểm tra bài cũ: Gọi 1 HS lên thực hiện kỹ thuật giậm nhảy 1 bước đá lăng.
C/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp:
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Chạy đà Giậm nhảy Trên không Tiếp đất Luật nhảy cao:
- Vận động viên có thể bắt đầu nhảy tại bất kỳ mức xà nào cao hơn mức xà khởi điểm do Ban tổ chức quy định. ở mỗi mức xà VĐV được quyền nhảy tối đa 3 lần.
- Các VĐV phải giậm nhảy bằng 1 chân, khi 1 VĐV đã bắt đầu, các VĐV khác không được sử dụng khu vực chạy đà hoặc khu vực giậm nhảy để tập.
- 1 VĐV nếu được coi là phạm quy, nếu: 
* Sau lần nhảy, do hành động của VĐV làm rơi xà.
* VĐV chạy đà giậm nhảy không vượt qua phía trên xà ngang mà trạm đất ở khu vực ngoài.
* Khi bắt đầu 1 lần nhảy đều có lệnh của trọng tài, nếu VĐV nhảy trước là phạm quy.
D/ Hoạt động thực hành:	(15')
- Hoạt động 1: GV chia các nhóm HS ra để giao nhiệm vụ bài học, sau 8' đổi nhóm tập. - Luyện tập một số bài tập bổ trợ: 1,3 bước chạy đà, giậm nhảy đá lăng, 1,3 bước giậm nhảy đá lăng, quay 1800 trên không.
Nhóm 1,2: - Luyện tập thể lực: Đá lăng, chạy tăng tốc, bật cóc. Luyện tập một số bài tập bổ trợ: 1,3 bước chạy đà, giậm nhảy đá lăng, 1,3 bước giậm nhảy đá lăng, quay 1800 trên không.
Nhóm 3,4: Luyện tập kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
* GV quan sát sửa sai kịp thời cho HS.
* Chạy bền trên địa hình tự nhiên 1 vòng.
E/ Hoạt động ứng dụng: 	(10')
- Hoạt động 2: GV cho các nhóm trình diễn nội dung trong buổi học.
- HS chú ý quan sát: Nhận xét ưu - hạn chế của bạn để tự rút kinh nghiệm cho bản thân.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét.
F/ hoạt động mở rộng:	(6')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ.
Ngày soạn: 29/01/2017
Tiết 50: KIỂM TRA KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG 
(KTĐK)
A/ Nhận lớp: (3')
Lớp
Sĩ số
Ngày dạy
HS vắng
10A4
10A5
10A6
B/ Hoạt động khởi động: (7')
- Giáo viên tập trung thành 4 hàng ngang: Giới thiếu nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Hoạt động cả lớp: 
* Khởi động: 
+ Khởi động chung: - Bài thể dục tạy không Xoay các khớp: Cổ, gối, hông.
 - Ép dây chằng: Dọc - ngang
+ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau,Chạy tăng tốc độ,Ép dẻo
- Bài tập bổ trợ cho kt nhảy cao.
C/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:	(4')
- Hoạt động cả lớp:
+ Cho tập thử mỗi HS nhảy 2 lần kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
+ Kiểm tra 1 tiết kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng
D/ Hoạt động thực hành:	(15')
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra theo nam, nữ riêng
- Cách cho điểm theo mức độ kỹ thuật và thành tích HS thực hiện được.
+ Đối với nam: 
- Loại đạt: 	Thành tích 1m
Kỹ thuật: thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật
Phối hợp nhịp nhàng.
- Loại chưa đạt: 	Thành tích 60 phân
	Kỹ thuật: Thực hiện chưa hoàn chỉnh giai đoạn trên không
+ Đối với nữ: 
- Loại đạt: 	Thành tích 70 cm
Kỹ thuật: thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật
Phối hợp nhịp nhàng.
- Loại chưa đạt: 	Thành tích 50cm
	Kỹ thuật: Thực hiện chưa hoàn chỉnh giai đoạn trên không
E/ Hoạt động ứng dụng: 	(10')
- GV nhận xét mặt ưu nhược điểm của HS trong giờ kiểm tra, đưa môn nhảy cao ứng dụng vào trong cuộc sống những lúc cần thiết.
F/ hoạt động mở rộng:	(3')
- Thả lỏng: Toàn thân.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà ôn bài cũ.
Ngày 30 tháng 01 năm 2017
Duyệt của tổ chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docxchu_de_nhay_cao.docx