Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 11 - Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC - Đinh Thị Mai

Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 11 - Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC - Đinh Thị Mai

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

 - Nhận biết được súng tiểu liên AK và sóng trường CKC: biết tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động và nguyên tắc tháo, lắp th«ng thường.

2. Về kĩ năng

 - Biết thực hành tháo, lắp thông thường sóng tiểu liªn AK hoÆc sóng trường CKC.

3. Về thái độ

 - Yêu quý, giữ gìn, bảo quản và sử dông có hiệu quả vũ khí được trang bị.

II. Nội dung

1. Nội dung

 - Nội dung: 3 phần:

 ∙ Súng tiểu liên AK

 ∙ Súng trường CKC

 ∙ Quy tắc sử dụng và bảo vệ súng đạn

2. Trọng tâm

 - Trọng tâm: Súng tiểu liên AK (2 cấu tạo - 6 tháo lắp)

III. Thời gian

 Tổng số: 4 tiết

- Tiết 1: Mục I: Súng tiểu liên AK

- Tiết 2: Mục II: Súng trường CKC

 Mục III: Quy tắc sử dụng và bảo quản súng đạn.

- Tiết 3+4: Luyện tập

 + Cấu tạo súng tiểu liên AK và súng trường CKC và đạn K56.

 + Tháo lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

IV. Phương pháp:

- Phương pháp của giáo viên:

 + Giảng giải và thuyết trình.

 + Làm mẫu động tác theo 3 bước.

- Phương pháp của học sinh:

 + Đọc kỹ bài mới.

 + Lắng nghe giáo viên giảng bài, quan sát thực hiện động tác.

 + Ghi bài đầy đủ.

V. Địa điểm: Trên lớp học thao trường

VI. Vật chất bảo đảm

- Đối với giáo viên:

 + Giáo án giảng dạy

+ Súng AK, súng CKC.

 + Vải sạch, dầu,

 + Bàn để đặt súng.

- Đối với học sinh: Sách giáo khoa vở ghi, tài liệu có liên quan.

 

doc 29 trang Người đăng phuochung261 Ngày đăng 04/10/2021 Lượt xem 2636Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 11 - Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC - Đinh Thị Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Môn học: Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Bµi gi¶ng
BÀI 4: GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK 
VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC 
Đối tượng: Học sinh khối 11 THPT
Người biên soạn: ĐINH THỊ MAI
Chức vụ 	: SINH VIÊN 
Đơn vị	: LỚP K39 GDQP-AN
Hµ Néi - 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
 PHÊ CHUẨN
Ngày tháng năm 2015
 GV hướng dẫn
Môn học: Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Bµi gi¶ng
BÀI 4: GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK 
VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC 
Đối tượng: Học sinh khối 11 THPT
Người biên soạn: ĐINH THỊ MAI
Chức vụ 	: SINH VIÊN 
Đơn vị	: LỚP K39 GDQP-AN
Hµ Néi - 2015
I. Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
	- Nhận biết được súng tiểu liên AK và sóng trường CKC: biết tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động và nguyên tắc tháo, lắp th«ng thường.
2. Về kĩ năng
	- Biết thực hành tháo, lắp thông thường sóng tiểu liªn AK hoÆc sóng trường CKC.
3. Về thái độ
	- Yêu quý, giữ gìn, bảo quản và sử dông có hiệu quả vũ khí được trang bị.
II. Nội dung
1. Nội dung
	 - Nội dung: 3 phần:
	∙ Súng tiểu liên AK
	∙ Súng trường CKC
	∙ Quy tắc sử dụng và bảo vệ súng đạn
2. Trọng tâm
	 - Trọng tâm: Súng tiểu liên AK (2 cấu tạo - 6 tháo lắp)
III. Thời gian
 Tổng số: 4 tiết
- Tiết 1: Mục I: Súng tiểu liên AK
- Tiết 2: Mục II: Súng trường CKC
 Mục III: 	Quy tắc sử dụng và bảo quản súng đạn.
- Tiết 3+4: Luyện tập
 + Cấu tạo súng tiểu liên AK và súng trường CKC và đạn K56.
 + Tháo lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
IV. Phương pháp: 
- Phương pháp của giáo viên: 
	+ Giảng giải và thuyết trình.
	+ Làm mẫu động tác theo 3 bước.
- Phương pháp của học sinh: 
	+ Đọc kỹ bài mới.
	+ Lắng nghe giáo viên giảng bài, quan sát thực hiện động tác. 
	+ Ghi bài đầy đủ.
V. Địa điểm: Trên lớp học thao trường
VI. Vật chất bảo đảm
- Đối với giáo viên: 
	+ Giáo án giảng dạy
+ Súng AK, súng CKC.
	+ Vải sạch, dầu, 
	+ Bàn để đặt súng. 
- Đối với học sinh: Sách giáo khoa vở ghi, tài liệu có liên quan.
II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
TT
Nội dung
Số tiết lên lớp
Số tiết ôn tập
Mục đích, yêu cầu
Phương pháp
GV
HS
I
Súng tiểu lên AK
1
* Mục đích: Giúp cho HS hiểu được tính năng cấu tạo nguyên lý chuyển động và qui tắc tháo lắp súng thông thường của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
- Thuyết trình.
- Thực hành động tác.
- Nghe GV giảng bài.
- Quan sát giáo viên hướng dẫn động tác.
1. Tính năng chiến đấu 
2. Cấu tạo của súng.
3. Cấu tạo đạn K56
4. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn
5. Cách tháo và lắp đạn
6. Tháo và lắp súng thông thường 
* Yêu cầu: 
- Nắm được cách chuyển động và cấu tạo của 2 loại súng. 
- Biết cách tháo lắp, bảo quản 2 loại súng. 
- Tích cực luyện tập.
II
Súng trường CKC
1
1. Tác dụng tính năng chiến đấu
2. Cấu tạo của súng
3. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn
4. Cách tháo và lắp đạn
5. Tháo và lắp súng thông thường 
III
Quy tắc sử dụng bảo quản súng đạn.
1. Quy tắc sử dụng súng, đạn
2. Quy tắc lau chùi và bảo quản. 
IV
Luyện tập
1. Luyện tập súng tiểu liên AK
1
2. Luyện tập súng trường CKC.
1
III. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
TT
Nội dung bài giảng
Thời gian
Hoạt dộng của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Vật chất
I
1
2
a
b
c
d
e
f
G
h
i
k
l
m
3
a
b
c
d
4
5
a
b
6
a
b
II
1
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
3
4
a
b
5
a
b
III
1
2
SÚNG TIỂU LIÊN AK
 Súng tiểu liên AK cỡ 7,62 mm do Mikhail Timofeevich Kalashnikov người liên bang Nga thiết kế. Mẫu phổ biến hiÖn nay là AK_47.
 Súng tiểu liên AK cải tiến có 2 loại AKM có lắp thêm bộ phận giảm nảy ở đầu nòng súng và có lẫy giảm tốc. AKMS là loại súng bàng gập (bằng sắt). Một số nước cũng dựa theo các kiểu trên để sản xuất.
Tác dụng, tính năng chiến đấu
- Súng tiểu liên AK là loại súng tự động nạp đạn theo nguyên lý trích khi thuốc qua thành nòng súng. Súng bắn được liên thanh và phát 1. Súng trang bị cho từng người sử dụng để tiêu diệt sinh lực địch, súng có lê để đánh gần.
- Súng tiểu liên AK dùng đạn kiểu 1943 do liên bang Nga hoặc đạn 1956 do Trung Quốc và một số nước sản xuất. Việt Nam gọi chung là đạn K56. Đạn K56 có mấy loại đầu đạn: đầu đạn thường, đầu đạn xuyên cháy, đầu đạn cháy và đầu đạn vạch đường. Hộp tiếp đạn 30 viên.
- Tầm bắn ghi trên trước ngắm là 800m, AK cải tiến là 1000m.
- Tầm bắn hiệu quả là 400m, hoả lực tập trung 800m, bắn máy bay quân dù 500m.
- Tầm bắn thẳng: mục tiêu cao 0,5m: 350m, mục tiêu cao 1,5m: 525m.
- Tốc độ đầu của đầu đạn: AK là 710m/s, AK cải tiến là 715m/s.
- Tốc độ bắn: Lý thuyết 600 phát/phút, chiến đấu 40 phát/phút khi bắn phát 1 và 100 phát/phút khi bắn liên thanh.
- Khối lượng của súng là 3,8kg và AKM là 3,1kg; AKMS là 3,3kg. Khi đủ đạn khối lượng tăng them 0,5kg.
Cấu tạo của súng
 Súng tiểu liên AK gồm 11 bộ phận chính. Đồng bộ của súng gồm: dây súng, túi đựng hộp tiếp đạn, đầu để bắn đạn hơi, thông nòng, ống đựng phụ tùng và phụ tùng các loại.
Nòng súng
- Tác dụng: để định hường bay ban đầu cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực của khí thuốc. Làm cho đầu đạn có vận tốc ban đầu và tạo cho đầu đạn tự xoay trong quá trình vận động.
Bộ phận ngắm
- Tác dụng: để ngắm bắn vào các mục tiêu ở cự li khác nhau.
- Cấu tạo: Đầu ngắm và thước ngắm
 ∙ Đầu ngắm: có vành bảo vệ đầu ngắm, bệ di động và đầu ngắm.
 ∙ Thước ngắm: có bệ thước ngắm, thân thước ngắm. Thân thước ngắm có: khe ngắm, các vạch khắc ghi từ 1à 8 ứng với cự li bắn từ 100m à 800m, vạch khắc chữ p tương ứng với thước ngắm 3, cữ thước ngắm để lấy thước ngắm.
Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng
- Hộp khoá nòng
 ∙ Tác dụng: Hộp khoá nòng để liên kết các bộ phận của súng, hướng cho bộ khóa nòng, khoá nòng chuyển động, bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khoá nòng.
 ∙ Cấu tạo: ổ chứa tai khoá nòng, mấu hất vỏ đạn, gờ trượt, rãnh chứa đuôi bộ phận đẩy về, khuyết giữ nắp hộp khoá nòng, lỗ lắp cần định cách bắn, các lỗ lắp trục.
- Nắp hộp khoá nòng
 ∙ Tác dụng: để bảo vệ các bộ phận chuyển động trong hộp khoá nòng.
 ∙ Cấu tạo: Sống nắp hộp khoá nòng, cửa thoát vỏ đạn, lỗ chứa mấu giữ nắp hộp khoá nòng.
Bộ khoá nòng và thoi đẩy
- Tác dụng: Bệ khoá nòng để làm cho khoá nòng và bộ phận cò chuyển động.
- Cấu tạo: Bộ khoá nòng và thoi đẩy
 ∙ Bộ khoá nòng: có rãnh lượn, lỗ chứa đuôi khoá nòng, rãnh trượt, lỗ chứa đầu bộ phận đẩy về, mấu, mặt vát giương búa, tay kéo bệ khoá nòng.
 ∙ Thoi đẩy: có mặt thoi, vành đẫn, rãnh cản khí thuốc.
 Khoá nòng
- Tác dụng: Khoá nòng để đẩy đạn vào buồng đạn, khoá nòng súng làm đạn nổ, mở khoá kéo vỏ đạn ra ngoài.
- Cấu tạo: Ổ chứa đáy vỏ đạn, lỗ chứa kim hoả, mấu đóng mở, hai tai khoá, đuôi khoá nòng, kim hoả, móc đạn.
Bộ phận cò
- Tác dụng: Để giữ búa ở thế giương, giải phóng búa, khi bóp cò để búa đập vào kim hoả làm đạn nổ, khoá an toàn để phòng nổ sớm.
- Cấu tạo: Búa, lò xo búa, lỗ lắp trục búa, ngoàm giữ búa, tay cò, vành bảo vệ, lẫy phát một, cần định cách bắn và khoá an toàn.
 Bộ phận đẩy về
- Tác dụng: Để đẩy bộ khoá nòng và khoá nòng về phía trước.
- Cấu tạo: Lò xo đẩy về, cốt lò xo và hãm lò xo đồng thời cốt di động đuôi cốt lò xo chân đã lắp vào rãnh dọc trên hộp khóa nòng, vành hãm.
Ống dẫn thoi và ốp lót tay
- Tác dụng: Ống dẫn thoi để dẫn thoi chuyển động, ốp lót tay để giữ súng và bảo vệ tay không bị nóng khi bắn.
- Cấu tạo: Ống dẫn thoi và ốp lót tay. Ống dẫn thoi bằng kim lọai có lỗ thoát khí thuốc. Ốp lót tay cò: ốp lót tay trên và ốp lót tay dưới, giữa có các lỗ toả nhiệt.
 Báng súng và tay cầm
- Tác dụng: báng súng và tay cầm để tì súng vào vai, giữ súng khi tập luyện và khi bắn.
- Cấu tạo: báng súng có 2 loại, loại bang gỗ và loại báng sắt kiểu gập. Loại báng gỗ: có ổ chứa ống đựng phụ tùng, khuy mắc dây súng. Tay cầm có ốc vít.
Hộp tiếp đạn
- Tác dụng: hộp tiếp đạn để chứa đạn và tiếp đạn.
- Cấu tạo: thân hộp tiếp đạn, mấu trước để mắc vào khuyết trên hộp khoá nòng, mấu sau, bàn nâng đạn, lỗ kiểm tra đạn, lò xo và đế lò xo, nắp hộp tiếp đạn.
 Lê
- Tác dụng: để tiêu diệt giặc ở cự li gần.
- Cấu tạo: lưỡi lê, cán lê và khâu lê. Lưỡi lê có mũi nhọn để tâm lưỡi dao, lưỡi cưa, lưỡi kéo.
 Phụ tùng, thông nòng và dây súng
- Phụ tùng để tháo lắp, sửa chữa súng. Thông nòng để lau chùi bảo quản nòng súng. Dây súng để mang, đeo, treo súng
- Cấu tạo: phụ tùng gồm ống đựng, chổi lông, tống chốt, đầu thông nòng, cài vặn vít.
 Cấu tạo đạn K56
Đạn K56 có 4 bộ phận chính:
 ∙ Vỏ đạn
 ∙ Hạt lửa
 ∙ Thuốc phóng
 ∙ Đầu đạn
Vỏ đạn
- Tác dụng: để liên kết các bộ phận của viên đạn; Chứa và bảo vệ thuốc phóng, hạt lửa; Bịt kín buồng đạn, không cho khí thuốc phụt ra sau khi bắn; Định vị khi nạp đạn vào buồng đạn.
- Cấu tạo: vỏ đạn gồm thân để chứa thuốc phóng, cổ vỏ đạn, gờ đáy vỏ đạn. Đáy vỏ đạn có lỗ chứa hạt lửa và lỗ thông lửa. Vỏ đạn cấu tạo bằng thép mạ đồng.
 Hạt lửa
- Tác dụng: để phát lửa đốt cháy thuốc phóng.
- Cấu tạo: gồm vỏ và thuốc mồi.
Thuốc phóng
- Tác dụng: để sinh ra áp lực khi thuốc đẩy đầu đạn vận động.
- Cấu tạo: là loại thuốc không khói với hình dáng là hạt nhỏ, từng phiến mảng hoặc hình trụ.
Đầu đạn
- Tác dụng: để sát thương, tiêu diệt các mục tiêu, làm hư hỏng, đốt cháy hay phá huỷ các phương tiện chiến tranh, bịt kín phía trước nòng súng không cho khí thuốc lọt ra ngoài.
- Các loại đầu đạn:
 ∙ Đầu đạn thường
 ∙ Đầu đạn vạch đường
 ∙ Đầu đạn xuyên cháy
 ∙ Đầu đạn cháy
Sơ lược chuyển động của súng khi bắn
- Gạt cần định cách bắn về vị trí bắn kéo tay kéo bệ khoá nòng về sau.
- Thả tay kéo bệ khoá nòng, lò xo đẩy về, bung ra đẩy bộ khoá nòng về trước. Mấu đẩy đạn đẩy viên đạn thứ nhất vào buồng đạn. Hai tai khóa khớp vào ổ chứa tai khóa thành thế đóng khóa.
 Khi bóp cò súng sẽ tự động bắn và nạp đạn theo nguyên lý trích một phần áp lực khí thuốc ở thành nòng súng.
- Nếu còn đạn, đạn thả cò ra, ngoàm giữ búa ngả về sau mắc vào tai búa hĩư búa ở thế giương.
- Nếu cần định cách bắn về vị trí phát 1 thì khi bóp cò 1 viên đạn nổ, muốn bắn tiếp phải thả tay cò ra, rồi bóp cò đạn tiếp tục nổ.
Cách lắp và tháo đạn
 Lắp đạn
Tay trái giữ hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay sang trái. Tay phải cầm viên đạn, đầu đạn quay sang phải, đặt viên đạn vào cửa tiếp đạn rồi ấn xuống đáy vỏ đạn phải sát thành sau của hộp tiếp đạn. Lắp đủ 30 viên sẽ nhìn thấy đáy vỏ đạn ở lỗ kiểm tra.
 Tháo đạn
Tay trái cầm hộp tiếp đạn, ssống hộp tiếp đạn quay vào trong. Tay phải dùng đầu ngón tay cái đẩy đáy vỏ đạn về trước, cứ như vậy đến khi hết đạn.
Tháo lắp và lắp súng thông thường
Quy tắc chung tháo và lắp súng
 Tháo súng để kiểm tra, lau chùi, bôi dầu, sửa chữa và thay thế các bộ phận của súng. Khi tháo, lắp súng phải thực hiện các quy tắc sau:
- Người tháo, lắp phải nắm vững cấu tạo súng.
Khi tháo phải chọn nơi khô ráo, sạch sẽ. Trước khi tháo súng phải chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng, phương tiện cần thiết cho tháo, lắp và kiểm tra súng.
- Trước khi tháo, lắp phải khám súng.
- Khi tháo, lắp phải dùng đúng phụ tùng, làm đúng thứ tự, động tác gặp vướng mắc ph ... rí khóa an toàn.
 ∙ Bước 5: Lắp thông nòng súng: 
Tay trái cầm ốp lót tay giữ súng như khi tháo, tay phải cầm thông nòng lắp đầu thông nòng vào lỗ chứa dưới khâu truyền khí thuốc và ốp lót tay dưới ấn xuống để đuôi thông nòng lọt vào khuyết chứa ở bộ đầu ngắm.
 ∙ Bước 6: Lắp ống phụ tùng:
Hai tay két hợplắp ống phụ tùng vào ống đựng, tay trái cầm súng như khi tháo. Tay phải cầm ống đựng phụ tùng, lắp ống đựng phụ tùng vào ổ chứa ở đế báng súng, dùng ngón trỏ ấn ống đựng phụ tụng vào hết cỡ, rút ngón tay ra, nắp giữ ống đựng phụ tùng tự động đóng lại.
 ∙ Bước 7: Lắp hộp tiếp đạn:
 Tay trai giữ súng như khi tháo, tay phải cầm hộp tiếp đạn, lựa cho mấu trước của hộp tiếp đạn vào khuyết chứa hộp khóa nòng, ấn hộp tiếp đạn vào và kéo xuống dưới để cho mấu sau của hộp tiếp đạn khớp vào lẫy giữ hộp tiếp đạn, kiểm tra thấy chắc chắn là được.
SÚNG TRƯỜNG CKC
Súng trường CKC cỡ 7,62mm do Sergeri Gowrilovich Simonov người liên bang Nga thiết kế vào năm 1945. CKC còn được gọi là SKS. Một số nước dựa theo kiểu này để sản xuất.
Tác dụng, tính năng chiến đấu
- Súng trường CKC là loại súng tự động nạp đạn theo nguyên lý tích khí thuốc qua thành nòng. Súng chỉ bắn được phát một. Súng trường CKC trang bị cho từng người sử dụng hoả lực để tiêu diệt sinh lưc địch, súng có lê để đánh gần.
- Súng trường CKC sử sụng đạn kiểu 1943 do Liên bang Nga hoặc đạn kiểu 1956 do Trung Quốc và một số nước sản xuất. Việt Nam gọi chung là đạn K56. Hộp tiếp đạn chứa được 10 viên.
- Tầm bắn ghi trên thước ngắm la 1000m.
- Tầm bắn hiệu quả là 400m, hoả lực tập trung 800m, bắn máy bay, quân dù 500m.
- Tầm bắn thẳng: (M) cao 0,5 : 350m, (M)cao 1,5 : 525m.
- Tốc độ đầu của đầu đạn: 735m/s
- Tốc độ bắn chiến đấu: từ 35 – 40 phát/phút
- Khối lượng của súng là: 3,75kg co đủ đạn là 3,9kg.
Cấu tạo của súng
 Súng trường CKC gồm 12 bộ phận. Đồng bộ của súng gồm: dây súng, kẹp lắp đạn, túi đựng kẹp đạn và đạn, thông nòng, ống đựng phụ tùng và phụ tùng các loại.
Nòng súng
- Tác dụng: định hướng bay ban đầu cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực của khí thuốc, làm cho đầu đạn có vận tốc ban đầu và tạo cho đầu đạn tự xoay trong quá trình vận động.
- Cấu tạo: rãnh xoắn, buồng đạn ren ốc, bệ đầu ngắm, mấu giữ thông nòng, bệ lắp lê, khâu truyền khí thuốc, khâu lắp đàu báng, bệ thước ngắm, mấu nắp hộp tiếp đạn.
Bộ phận ngắm
- Tác dụng: để ngắm bắn vào các (M) ở cự li khác nhau.
- Cấu tạo
 ∙ Đầu ngắm: có đầu ngắm, vành bảo vệ đầu ngắm, bi di dộng, bệ đầu ngắm.
 ∙ Thước ngắm: có bệ thước ngắm, than thước ngắm, khe ngắm, các vạch khắc ghi từ 1à10 ứng với cự li bắn 100m à1000m, cữ thước ngắm then hãm, vạch khắc chữ p tương ứng với thước ngắm 3.
Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng
- Hộp khóa nòng
 ∙ Tác dụng: để liên kết các bộ phận của súng, hướng cho bộ khóa nòng chuyển động, che bụi và bảo vệ các bộ phận trong hộp khóa nòng.
 ∙ Cấu tạo: lỗ chứa cần đẩy và lò xo cần đẩy, cửa thoát vỏ đạn, khuyết lắp mấu dưới nắp hộp khóa nòng, trụ tì, cửa tiếp đạn, cửa để búa chuyển động, gờ trượt bệ khóa nòng, mấu hất vỏ đạn, lẫy báo hết đạn.
- Nắp hộp khóa nòng
 ∙ Tác dụng: để bảo vệ các bộ phận trong hộp khóa nòng
 ∙ Cấu tạo: mấu dưới, lỗ lắp then hãm, mấu nắp lắp hộp khóa nòng.
Bệ khoá nòng
- Tác dụng: để làm cho khóa và bộ phận co chuyển động.
- Cấu tạo: rãnh lượn, khe lắp kẹp đạn, tay kéo bộ khóa nòng, mấu mở khoá, lỗ chứa bộ phận đẩy về.
Khóa nòng
- Tác dụng: để đẩy đạn vào buồng đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài.
- Cấu tạo: ổ chứa đáy vỏ đạn, mặt vát mở khóa, mặt tì, kim hoả, lỗ lắp chốt kim hoả, móc đạn, thanh trượt, mặt vát đóng khóa.
Bộ phận đẩy về
- Tác dụng: để đẩy bệ khóa nòng và khóa nòng về phía trước.
- Cấu tạo: lò xo, cốt lò xo, cốt di động, vành hãm.
Bộ phận cò
- Tác dụng: để giữ búa ở thế giương, giải phóng búa khi bóp cò, để búa đập vào kim hoả làm đạn nổ, khoá an toàn đề phòng nổ sớm.
- Cấu tạo: khung cò, búa, lò xo búa, cần lẫy bảo hiểm, tay cò, khóa an toàn, lẫy giữ nắp hộp tiếp đạn, vành cò.
Thoi đẩy và lò xo cần bẩy
- Tác dụng: thoi đẩy và cần đẩy để truyền áp lực của khí thuốc đẩy bộ khóa nòng, khóa nòng lùi.
- Cấu tạo: thoi đẩy, cần đẩy và lò xo cần đẩy.
Thoi đẩy có mặt thoi, rãnh cản khí thuốc.
Ốn dẫn thoi và ốp lót tay
- Tác dụng: ống dẫn thoi để dẫn thoi chuyển động. Ốp lót tay để giữ súng và bảo vệ tay không bị nóng khi bắn.
- Cấu tạo: ống dẫn thoi, ốp lót tay, lỗ thoát khí, khe tản nhiệt.
Báng súng
- Tác dụng: để tì súng vào giữ súng khi tập luyện, khi bắn.
- Cấu tạo: đầu báng súng, cổ báng súng, đế báng súng, mảnh chứa nòng súng, rãnh chứa lê, cửa lắp hộp tiếp đạn và bộ phận cò, lò xo giữ khung cò, then đỡ nòng, khuy luồn dây đeo tiếp đạn.
Hộp tiếp đạn
- Tác dụng: để chứa đạn và tiếp đạn.
- Cấu tạo: thân hộp tiếp đạn, bàn nâng đạn, cần nâng đạn, lò xo cần nâng đạn, ngoàm lắp hộp tiếp đạn, gỡ gĩư đạn, mấu giữ thân hộp tiếp đạn, mấu giữ nắp hôp tiếp đạn.
Lê
- Tác dụng: lê tiêu diệt đich ở cự li gần.
- Cấu tạo: lưỡi lê, cổ lê, cán lê, khâu lê.
Phụ tùng, thông nòng và dây súng
Sơ lược chuyển động của súng khi bắn
 Mở khoá an toàn, lên đạn, bóp cò, mặt búa đập vào kim hoả, kim hoả lao về trước, đầu kim hỏa chọc vào hạt lửa súng ở tư thế sẵn sàng.
 Muốn bắn tiếp phải buông tay bóp cò ra, cần lẫy cò lùi về sau và nâng lên đối chiếu với mặt tì lẫy cò. Bóp cò tiếp búa lại đâp vào kim hỏa làm đạn nổ và cứ như thế bắn cho đến khi hết đạn ở hộp tiếp đạn.
Cách lắp và tháo đạn
Lắp đạn
- Lắp đạn và kẹp đạn: tay trái cầm kẹp đạn, tay phải cầm viên đạn, lắp từng viên vào kẹp sao cho gờ đáy vỏ đạn khớp với gờ của 2 thanh nạp đạn, lắp như vậy đủ 10 viên.
- Lắp kẹp đạn vào súng: tay phải nắm tay kéo bộ khóa nòng về sau cho đến khi lẫy báo hết đạn, giữ bệ khóa nòng lại. Lắp kẹp đạn vào khe lắp kẹp đạn, ấn đạn vào hộp tiếp đạn rồi rút kẹp đạn ra.
Tháo lắp
- Tháo đạn ra khỏi kẹp đạn: tay trái cầm kẹp đạn, tay phải lấy từng viên đạn ra khỏi kẹp đạn.
 Tháo đạn ra khỏi súng: tay trái giữ súng, ngón tay cái hoặc ngón tay trỏ phải ấn vào lẫy giữ hộp tiếp đạn, mở nắp hộp tiếp đạn lấy đạn ra.
Tháo và lắp súng thông thường
Quy tắc chung tháo và lắp súng
 Tháo súng để kiểm tra, lau chùi, bôi dầu, sửa chữa và thay thế các bộ phận của súng. Khi tháo, lắp súng phải thực hiện các quy tắc sau:
- Người tháo, lắp phải nắm vững cấu tạo súng.
- Khi tháo phải chọn nơi khô thoáng, sạch sẽ. Trước khi tháo súng phải chuẩn bị đầy đủ những đồ dung phương tiện cần thiết cho tháo, lắp và kiểm tra súng.
- Trước khi tháo, lắp phải khám súng.
- Khi tháơ, lắp phải dùng đúng phụ tùng, làm đúng thứ tự động tác, gặp vướng mắc phải nghiên cứu thận trọng, không dùng sức mạnh đập, bẩy làm hỏng súng.
Thứ tự động tác tháo và lắp súng
- Tháo súng
 ∙ Bước 1: Mở hộp tiếp đạn và kiểm tra súng:
Tay trái nắm ốp lót tay, đầu nồng súng hướng lên trên, mặt súng quay sang trái. Tay phải ngón tay cái hoặc tay ngón trỏ tì vào lẫy giữ hộp tiếp đạn kéo xuống, mở nắp hộp tiếp đạn ra, mở khóa an toàn về vị trí bắn, ngón tay cái kéo bệ khóa nòng xuống dưới hết cỡ, thả tay ra.
 ∙ Bước 2: Tháo ống phụ tùng:
Tay trai:
Tay trái nâng súng lên cách mặt bàn khoảng 20cm, tay phải ngón trỏ ấn vào nắp của ổ chứa hộp phụ tùng ở đế báng súng, lấy ống phụ tùng ra. Đặt súng xuồng, tháo rời từng bộ phận.
 ∙ Bước 3: Tháo thông nòng:
Tay trái giữ súng như bước 1, tay phải mở lê ra 1 góc 450, kéo thông nòng sang phải lên trên, rút thông nòng ra, gập lê lại.
 ∙ Bước 4: Tháo nắp hộp khóa nòng:
Tay trái cầm cổ báng súng, mặt súng quay lên trên, ngón tay cái âna đuôi nắp hộp khóa nòng, tay phải gạt then hãm nắp hộp khóa nòng lên một góc 900, kéo sang phải hết cỡ rồi nắm phía dưới nắp hộp khóa nòng nhấc lên lấy ra.
 ∙ Bước 5: Tháo bộ phận đẩy về:
Tay trái giữ súng như cũ, tay phải cầm đuôi cốt lò xo của bộ phận đẩy về tháo ra.
 ∙ Bước 6: Tháo bộ khóa nòng và khóa nòng:
Tay trái giữ súng như cũ, tay phải nắm choàng lên bệ khóa nòng, kéo bộ khóa nòng và khóa nòng về sau hết cỡ, hơi nghiêng súng sang phải nhấc lên tháo ra khỏi hộp khóa nòng, đặt súng xuống. Tay phải cầm ngửa bệ khóa nòng, tay trái cầm và tháo khóa nòng ra khỏi bệ khóa nòng.
 ∙ Bước 7: Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay:
Tay trái cầm đầu báng súng dưới thước ngắm, mặt súng quay lên trên, tay phải dùng ngón trỏ hoặc ống phụ tùng xoay lẫy giữ ống dẫn thoi lên một goac 450 rồi tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên ra khỏi súng.
- Lắp súng: làm ngược lại với tháo
 ∙ Bước 1: lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên
 ∙ Bước 2: lắp bệ khóa nòng và khóa nòng
 ∙ Bước 3: lắp bộ phận đẩy về
 ∙ Bước 4: lắp hộp khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng.
 ∙ Bước 5: lắp thông nòng.
 ∙ Bước 6: lắp ống phụ tùng
QUY TẮC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN SÚNG, ĐẠN (ghi phần cơ bản)
Quy tắc sử dụng súng, đạn
- Khi mượn súng để tập luyện phải có giáo viên phụ trách, không để học sinh tự ý mượn súng.
- Phải khám súng ngay khi mượn súng. Khám súng phải thực hiện đúng độnh tác và quy định.
- Cấm sử dụng súng để đùa nghịch hoặc chĩa súng vào người khác bóp cò.
- Chỉ được tháo, lắp hoặc sử dụng sung khi có lệnh của giáo viên.
- Cấm để đạn thật lẫn với đạn huấn huyện. Khi huấ luyện không được dùng đạn thật để làm động tác mẵu.
- Khi bắn đạn thật phải chấp hành đúng các quy định bảo đảm an toàn, bắn xong phải lau chùi sung theo chế độ bảo quản.
Quy định lau chùi và bảo quản súng.
- Súng đạn phải để nơi khô ráo, sạch sẽ, không để bụi bẩn nước, nắng hắt vào, không để súng đạn gần những vật dễ gây rỉ như axit, muối
- Không được làm rơi súng đạn, không được sử dụng làm gậy chống, đòn khiêng hoặc thay đòn gánhChỉ được vận chuyển súng đạn khi đã được bao gói cẩn thận.
- Hàng ngày sau khi học tập công tác phải lau sạch bụi bẩn bên ngoài súng, hàng tuần phải tháo lắp thông thường để lau chùi, bôi dầu súng. Chú ý không bôi dầu mỡ vào các bộ phận bằng gỗ, da của súng. Không bôi dầu cho đạn.
- Phải thường xuyên kiểm tra lau chùi, bảo quản súng đạn theo chế độ quy định. Thấy mất mát phải báo ngay cho người có trách nhiệm.
15 phút
7 phút
10 phút
- Giảng dạy nội dung theo từng phần mục bằng phương pháp thuyết trình, làm mẫu, kết hợp diễn giải, phân tích.
- Cho học sinh xem băng hình, tranh ảnh liên quan.
- Tập trung nghe giảng, quan sát giáo viên làm mẫu.
- Quan sát tranh ảnh băng hình kĩ thuật.
- Tập thực hiện động tác lặp đi lăp lại nhiều lần.
- Súng AK, đạn K56, tranh ảnh về cấu tạo chuyển động của súng.
- Kiểm tra sân bãi, trang thiết bị, trang phục theo đúng quy định.
IV. TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ NHẬN XÉT
1. Tổ chức 
 	- Chia lớp thành các nhóm,sao cho các nhóm có số người trong nhóm bằng nhau
 	- Giáo viên duy trì cho các nhóm luyện tập trong một khoảng thời gian
 	- Sửa tập khi cần thiết.
2. Hướng dẫn ôn luyện
3. Phương pháp	
 - Giáo viên:
 + Cho học sinh luyện tập dưới sự chỉ dẫn của giáo viên
 + Sửa tập ngay cho học sinh khi cần thiết.
Học sinh: Tích cực tập luyện để thành thục các động tác.
4. Kiểm tra
 - Kiểm tra mỗi tổ ít nhất 2-4 học sinh
 - Nhận xét buổi học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_lop_11_bai_4_gioi_thi.doc