Giáo án Thể dục 10 kì I

Giáo án Thể dục 10 kì I

Tiết thứ: 1

 Tên bài: Thể dục nhịp điệu.

 I. MỤC TIÊU:

 - TDNĐ: + Giới thiệu về mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 10.

 + Học động tác 1 - 3: Giậm chân tại chổ, di chuyển ngang kết hợp với cổ, lườn.

 - Yêu cầu: HS được làm quen với TDNĐ (nam và nữ riêng), nắm được 3 động tác đã học và bước đầu thực hiện được động tác. Hs tÝch cùc, tù gi¸c trong tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng KT ®¶m b¶o an toµn.

 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:

 - §Þa ®iÓm : S©n vËn ®éng tr­êng, häc sinh lµm vÖ sinh s©n tËp.

 - Ph­¬ng tiÖn : Giáo viên chuẩn bị còi, gi¸o ¸n, tranh thể dục nếu có.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 73 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 21150Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 10 kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ..//..
Tiết thứ: 1
Tên bài: Thể dục nhịp điệu.
 I. MỤC TIÊU: 
 - TDNĐ: + Giới thiệu về mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 10.
 + Học động tác 1 - 3: Giậm chân tại chổ, di chuyển ngang kết hợp với cổ, lườn. 
 - Yêu cầu: HS được làm quen với TDNĐ (nam và nữ riêng), nắm được 3 động tác đã học và bước đầu thực hiện được động tác. Hs tÝch cùc, tù gi¸c trong tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng KT ®¶m b¶o an toµn.
 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
 - §Þa ®iÓm : S©n vËn ®éng tr­êng, häc sinh lµm vÖ sinh s©n tËp.
 - Ph­¬ng tiÖn : Giáo viên chuẩn bị còi, gi¸o ¸n, tranh thể dục nếu có.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
NỘI DUNG
LV§
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐÂU.
1. Nhận lớp: 
- Líp tr­ëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè.
- Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số, hái th¨m sức khoẻ học sinh; phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối  
- Động tác tay hông.
- Động tác ép gối.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bài thể dục nhịp điệu:
a. Động tác 1: giậm chân tại chỗ.
* Nữ:
* Nam:
b. Động tác 2: * Di chuyển ngang kết hợp với cổ (nữ).
* Tay, chân kết hợp với di chuyển (nam)
c. Động tác 3: * Lườn (nữ). 
* Tay, ngực di chuyển sang ngang (nam).
* Củng cố bài.
- Kiểm tra kĩ thuật động tác: 1 - 3. Chú ý (Tay, chân, kết hợp tay chân).
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Håi tÜnh, th¶ láng: Học sinh t¹i chç thở sâu, thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hình th¶ láng.
- Giáo viên nhận xét hoạt động của học sinh trong tiết học, hướng dẫn các em về nhà luyện tập thêm.
- Kết thúc tiết học.
8- 10’
2’
6 – 8’
250m
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
2 x 10 m
2 x 10 m
2 x 10 m
30-32’
5 – 7’
8 – 9’
4 x 8n
4 x 8n
8 – 9’
4 x 8n
4x 8n
8 – 9’
4 x 8n
4x 8n
1 – 2’
5’
2 – 3’
2 – 3’
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. 	
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
- Học sinh chạy thành vòng tròn, thực hiện các động tác khởi động chung.
- Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.
- GV tập trung HS thành 4 hàng ngang ngồi tại chỗ, giới thiệu về mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 10.
* Chia học sinh thành 2 nhóm nam, nữ riêng. GV giới thiệu tên động tác, làm mẫu động tác cho học sinh nam tập trước sau đó chuyển sang dạy cho học sinh nữ và học sinh nam tự tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng hoặc nhóm trưởng.
- Giáo viên cho học sinh tập động tác chân trước, rồi tới tập tay, sau đó tập phối hợp chân với tay.
- Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho hs.
 nữ
 r
 GV 
 nam 
* Phương pháp tổ chức giống như ở động tác trên.
- Sau khi các em tập tương đối đúng động tác thì cho các em tập kết hợp động tác 1 với 2.
 * Phương pháp tổ chức giống như ở hai động tác trên.
- Sau khi các em tập tương đối đúng động tác thì cho các em tập kết hợp động tác 1, 2 và 3.
- Giáo viên có thể chia học sinh thành nhiều nhóm nhỏ để các em tự ôn tập.
- Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho học sinh.
- GV gọi vài HS lên tập từ động tác 1 đến 3 sau đó GV nhận xét đúng, sai của từng học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn các em thực hiện một số động tác hồi tĩnh, th¶ láng
- Học sinh về lại 4 hàng ngang như ban đầu.
- Giáo viên nhận xét chung, hướng dẫn các em luyện tập thêm ở nhà. 
 §éi h×nh th¶ láng
€€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 5GV
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Người soạn:
Ngày soạn: ..//..
Tiết thứ: 2
Tên bài: Thể dục nhịp điệu- chạy ngắn
I. MỤC TIÊU: 
- Thể dục: Ôn tập động tác 1 - 3 bài TDNĐ (nam và nữ riêng). 
- Chạy ngắn: Học chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau . Chạy tăng tốc 30 – 60m.
 - Yêu cầu: HS thực hiện cơ bản được động tác, liên kết các động tác tốt. Hs tÝch cùc, tù gi¸c trong tËp luyÖn.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- §Þa ®iÓm : S©n vËn ®éng tr­êng, häc sinh lµm vÖ sinh s©n tËp..
- Ph­¬ng tiÖn : Giáo viên chuẩn bị còi, 1 đồng hồ bấm giờ, 4 cờ nhỏ gi¸o ¸n, tranh thể dục nếu có.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐÂU.
1. Nhận lớp: 
- Líp tr­ëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè.
- Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số, hái th¨m sức khoẻ học sinh; phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh.
Thực hiện động tác 1 - 3 bài thể dục nhịp điệu.
3. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, 
- Động tác tay hông.
- Động tác ép gối.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bài thể dục nhịp điệu:
- Học sinh tự ôn động tác 1 - 3. theo nhóm (nam và nữ riêng). GV quan sát sửa sai cho từng HS.
2. Chay ngắn.
- Học chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. 
- Chạy tăng tốc 30 – 60 m. (kết hợp với xuất phát thấp).
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng: Thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hình vòng tròn.
- Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung tinh thần thái độ học tập của học sinh, nhắc nhở học sinh về nhà có kế hoạch tập luyện TDTT hàng ngày.
- Kết thúc tiết học.
8-10’
1 – 2’
1 – 2’
6 – 8’
250m
2l*8n
2l*8n
2l*8n
2l*10m
2l*10m
2lx 10m
30-32’
7 – 8’
15-20’
10-12’
2 – 3l
5’
2 – 3’
2 – 3’
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. 
 **************
 **************
 **************
 **************
 3-5m
 *
- Học sinh chạy nhẹ nhàng 1 vßng quanh s©n vËn ®éng.
- Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.
 * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 3-5m
 *
- Líp tr­ëng ®iÒu hµnh phÇn khëi ®éng.
 nữ
 r
 GV 
 nam 
 Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho HS
- HS tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng. GV phân tích kết hợp với thị phạm động tác một số lần.
 Sau đó thành 4 hàng dọc luyện tập theo sự điều khiển của GV. (khoảng cách thực hiện 10 – 15m).
 Giới thiệu bàn đạp cách sử dụng, đóng bàn đạp, cách vào chỗ chuẩn bị XP. Phân tích kết hợp với thị phạm động tác.
- Học sinh tập theo đội hình 4 hàng ngang, lần lượt từng hàng lên tập.
- Học sinh đi thả láng thành một vòng tròn trên sân và thực hiện một số động tác hồi tĩnh.
ê
- Học sinh tập hợp thành 4 hàng ngang, Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Người soạn:
Ngày soạn: ..//..
Tiết thứ: 3
Tên bài: Thể dục nhịp điệu- chạy ngắn
I. MỤC TIÊU: 
	- Thể dục: Ôn tập động tác: 1 - 3 bài TDNĐ (nam và nữ riêng). Học: Động tác 4 và 5. HS thực hiện cơ bản được động tác, liên kết các động tác tốt.
- Chạy ngắn: + Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau . 
 + Chạy tăng tốc 30 – 60m.
 - Ph¸t triÓn søc m¹nh tèc ®é, ®é khÐo lÐo. Häc sinh tÝch cùc, tù gi¸c tËp luyÖn.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- §Þa ®iÓm : S©n vËn ®éng tr­êng, häc sinh lµm vÖ sinh s©n tËp..
- Ph­¬ng tiÖn : Giáo viên chuẩn bị còi, 1 đồng hồ bấm giờ, 4 cờ nhỏ, gi¸o ¸n, tranh thể dục nếu có, kÎ ®­êng ch¹y ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh s©n tËp. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp: 
- Líp tr­ëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè.
Giáo viên nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh.
Thực hiện động tác 1 - 3 bài thể dục nhịp điệu.
3. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, 
- Động tác tay hông.
- Động tác ép gối.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Bài thể dục nhịp điệu:
a) Ôn:
- Học sinh tự ôn động tác 1 - 3. theo nhóm (nam, nữ riêng). 
b) Học mới: 
- Động tác 4: + Tay ngực (nữ)
+ Di chuyển tiến, lùi (nam). 
- Động tác 5: + Đẩy hông (nữ).
+ Động tác phối hợp (nam).
* Củng cố bài.
- Kiểm tra kĩ thuật động tác: 4 - 5 bài TDNĐ nhận xét đánh giá HS. 
(Giáo viên có thể chia nội dung chạy ngắn và thể dục nhịp điệu thành hai phần để nam, nữ học riêng sau đó đổi ngược lại).
2.Chạy ngắn: 
- Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau . 
- Chạy tăng tốc 30 – 60m.
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng: Thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hình vòng tròn.
- Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung tinh thần thái độ học tập của học sinh, nhắc nhở học sinh về nhà có kế hoạch tập luyện TDTT hàng ngày.
-Kết thúc tiết học.
8-10’
1 – 2’
1 – 2’
6 – 8’
250m
2l*8n
2l*8n
2l*8n
2l x 10m
2lx 10m
2l x 10m
30-32’
13 -15’
5 – 7’
8 – 10’
2 x 8n
2 x 8 n
2 x 8 n
2 x 8 n
2 – 3’
10-15’
2 – 3l
2 – 3l
5’
2 – 3’
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. 
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 5GV 
- Học sinh chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn, thực hiện các động tác khởi động chung.
- Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.
 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 5GV
 nữ
 r
 GV 
 nam 
- Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho HS
* Theo đội hình hàng ngang. Giáo viên giới thiệu tên động tác, làm mẫu động tác chân tay riêng .
- GV hướng dẫn học sinh tập động tác 4 - 5. cho nam và nữ riêng .
 nam
 nữ
- Chia nhóm cho học sinh luyện tập, Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho học sinh.
- Chú ý khi hô nhịp đến cuối nhịp lần trước khi kết thúc cần nêu tên khi chuyển động tác.
* Giáo viên gọi 2 em nam, 2 em nữ lên tập từ động tác 4 – 5 sau đó GV nhận xét đúng sai của từng HS.
- HS đi thả lõng thành một vòng tròn trên sân và thực hiện một số động tác hồi tĩnh.
ê
- Học sinh tập hợp thành 4 hàng ngang, Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Người soạn:
Ngày soạn: ..//..
Tiết thứ: 4
Tên bài: Thể dục nhịp điệu- chạy ngắn
I. MỤC TIÊU: 
	- Thể dục: Ôn tập động tác 1 – 5 bài TDNĐ (nam và nữ riêng). HS thực hiện cơ bản được động tác, liên kết các động tác tốt.
- Chạy ngắn: + Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau 
 + Bài tập 6 - 7 (trang 57). HS thực hiện tốt các bài tập bổ trợ. 
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
- §Þa ®iÓm : S©n vËn ®éng tr­êng, häc sinh lµm vÖ sinh s©n tËp..
- Ph­¬ng tiÖn : Giáo viên chuẩn bị còi, 1 đồng hồ bấm giờ, 4 cờ nhỏ, gi¸o ¸n, tranh thể dục nếu có, kÎ ®­êng ch¹y, ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh s©n tËp.
.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
 ... : 32
Tên bài: Kiểm tra TTTC
I. MỤC TIÊU:
* Kiểm tra: Kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
* Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường: Vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát.
- Giáo viên chuẩn bị; còi, 4-6 trái bóng chuyền.
- Bàn, ghế cho giáo viên ngồi chấm điểm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
Giáo viên nhận lớp; kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết kiểm tra.
2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, 
- Động tác tay hông.
- Động tác ép gối.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
3. Ôn: Kĩ thuật đệm bóng
- Sau khởi động HS tự ôn lại kĩ thuật động tác một số lần.
B. PHẦN CƠ BẢN:
* Kiểm tra kĩ thuật đệm bóng.
* Cách cho điểm:
- Điểm 9-10: Đệm được 3 quả với đường bóng lên cao khoảng 2m so với mặt đất; xa 2-2,5m và đúng hướng; tay tiếp xúc đúng, có phối hợp thân người.
- Điểm 7-8: Đạt 2 quả với yêu cầu trên.
- Điểm 5-6: Đạt 1 quả với yêu cầu trên, phối hợp lực đạp chân nâng thân chưa nhịp nhàng.
- Điểm 3-4: Không đạt quả nào nhưng thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác.
- Điểm 1-2: Không đạt quả nào, sai kĩ thuật
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả láng:
- Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung về tiết kiểm tra, công bố điểm cho học sinh.
- Kết thúc tiết học:
8-10’
1-2’
4-5’
250m
2lx8n
2lx8n
2lx8n
2lx10m
2lx10m
2lx10m
4-5’
30-32’
5’
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. 
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Học sinh chạy thành vòng tròn, thực hiện các động tác khởi động chung.
- Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.
 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 5GV
* Mỗi học sinh đệm 5 quả; bóng do người khác tung; khoảng cách giữa hai người 2,5-3m.
 - Giáo viên có thể cho học sinh nữ kiểm tra trước, học sinh nam kiểm tra sau.
 ê
 Å Å 
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
- Sau khi kiểm tra xong học sinh tự thả láng một vài phút rồi về lại chỗ cũ tập hợp.
- Giáo viên nhận xét chung về tiết kiểm tra, công bố điểm cho từng học sinh. Nhắc học sinh tiết tới sẽ ôn tập tiếp môn bóng chuyền (nội dung đệm bóng), chuẩn bị kiểm tra học kì I. 
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”.
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Người soạn:
Ngày soạn: ..//..
Tiết thứ: 33
Tên bài: Ôn tập học kì I
I. MỤC TIÊU:
- Bóng chuyền: Ôn: Kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay
* Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường: Sân bóng chuyền và lưới; Vệ sinh sạch sẽ.
- Giáo viên chuẩn bị; còi, 10-15 trái bóng chuyền.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
Giáo viên nhận lớp; kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 hs.
- Kĩ thuật đệm bóng.
3. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, 
- Động tác tay hông.
- Động tác ép gối.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
B. PHẦN CƠ BẢN:
* Bóng chuyền:
- Ôn: Kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
* Củng cố: Kĩ thuật đệm bóng.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng: Thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hình vòng tròn.
- Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung tinh thần thái độ học tập của học sinh, nhắc nhở học sinh về nhà luyện tập thêm. (Tiết 31) dặn HS tiết tới kiểm tra môn bóng chuyền kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
- Kết thúc tiết học.
8-10’
1-2’
1-2’
6-8’
250m
2lx8n
2lx8n
2lx8n
2lx10m
2lx10m
2lx10m
30-32’
25-30’
2-3’
5’
2-3’
2-3’
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. 
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Giáo viên gọi 2 học sinh lên thực hiện động tác, giáo viên có nhận xét và cho điểm từng em.
* Học sinh chạy thành vòng tròn, thực hiện các động tác khởi động chung.
- Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.
 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 5GV
* Tùy theo số lượng bóng mà chia học sinh thành từng nhóm tương ứng với bóng, mỗi nhóm thành một hàng dọc, một em đứng trên chuyền bóng cho lần lượt từng em đầu hàng thực hiện động tác sau đó di chuyển về cuối hàng. 
- Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho học sinh.
 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
* Giáo viên chọn 2 em học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung.
- Học sinh đi thành một vòng tròn, thực hiện một số động tác hồi tĩnh.
- Học sinh tập hợp thành 4 hàng ngang, giáo viên nhận xét tiết học.
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán, học sinh đồng thanh hô to “khỏe”.
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Người soạn:
Ngày soạn: ..//..
Tiết thứ: 34
Tên bài: Ôn tập học kì I
I. MỤC TIÊU:
- Bóng chuyền: Ôn: Kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay
* Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường: Sân bóng chuyền và lưới; Vệ sinh sạch sẽ.
- Giáo viên chuẩn bị; còi, 10-15 trái bóng chuyền.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
Giáo viên nhận lớp; kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 hs.
- Kĩ thuật đệm bóng.
3. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, 
- Động tác tay hông.
- Động tác ép gối.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
B. PHẦN CƠ BẢN:
* Bóng chuyền:
- Ôn: Kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
* Củng cố: Kĩ thuật đệm bóng.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng: Thực hiện một số động tác hồi tĩnh theo đội hình vòng tròn.
- Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung tinh thần thái độ học tập của học sinh, nhắc nhở học sinh về nhà luyện tập thêm. (Tiết 31) dặn HS tiết tới kiểm tra môn bóng chuyền kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
- Kết thúc tiết học.
8-10’
1-2’
1-2’
6-8’
250m
2lx8n
2lx8n
2lx8n
2lx10m
2lx10m
2lx10m
30-32’
25-30’
2-3’
5’
2-3’
2-3’
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. 
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Giáo viên gọi 2 học sinh lên thực hiện động tác, giáo viên có nhận xét và cho điểm từng em.
* Học sinh chạy thành vòng tròn, thực hiện các động tác khởi động chung.
- Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.
 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 5GV
* Tùy theo số lượng bóng mà chia học sinh thành từng nhóm tương ứng với bóng, mỗi nhóm thành một hàng dọc, một em đứng trên chuyền bóng cho lần lượt từng em đầu hàng thực hiện động tác sau đó di chuyển về cuối hàng. 
- Giáo viên đi quan sát và sửa sai cho học sinh.
 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
* Giáo viên chọn 2 em học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung.
- Học sinh đi thành một vòng tròn, thực hiện một số động tác hồi tĩnh.
- Học sinh tập hợp thành 4 hàng ngang, giáo viên nhận xét tiết học.
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán, học sinh đồng thanh hô to “khỏe”.
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Người soạn:
Ngày soạn: ..//..
Tiết thứ: 35
Tên bài: KIỂM TRA HỌC KÌ I.
I. MỤC TIÊU:
* Kiểm tra: Kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
* Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đệm bóng bằng hai tay.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Trên sân trường: Vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát.
- Giáo viên chuẩn bị; còi, 4-6 trái bóng chuyền.
- Bàn, ghế cho giáo viên ngồi chấm điểm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
Giáo viên nhận lớp; kiểm tra sĩ số, sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết kiểm tra.
2. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, 
- Động tác tay hông.
- Động tác ép gối.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy gót chạm mông.
3. Ôn: Kĩ thuật đệm bóng
- Sau khởi động HS tự ôn lại kĩ thuật động tác một số lần.
B. PHẦN CƠ BẢN:
* Kiểm tra kĩ thuật đệm bóng.
* Cách cho điểm:
- Điểm 9-10: Đệm được 3 quả với đường bóng lên cao khoảng 2m so với mặt đất; xa 2-2,5m và đúng hướng; tay tiếp xúc đúng, có phối hợp thân người.
- Điểm 7-8: Đạt 2 quả với yêu cầu trên.
- Điểm 5-6: Đạt 1 quả với yêu cầu trên, phối hợp lực đạp chân nâng thân chưa nhịp nhàng.
- Điểm 3-4: Không đạt quả nào nhưng thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác.
- Điểm 1-2: Không đạt quả nào, sai kĩ thuật
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả láng:
- Nhận xét: Giáo viên nhận xét chung về tiết thi kiểm tra học kì I , công bố điểm cho học sinh.
- Kết thúc tiết học:
8-10’
1-2’
4-5’
250m
2lx8n
2lx8n
2lx8n
2lx10m
2lx10m
2lx10m
4-5’
30-32’
5’
- Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. 
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Học sinh chạy thành vòng tròn, thực hiện các động tác khởi động chung.
- Học sinh về lại bốn hàng ngang để khởi động chuyên môn.
 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 5GV
* Mỗi học sinh đệm 5 quả; bóng do người khác tung; khoảng cách giữa hai người 2,5-3m.
 - Giáo viên có thể cho học sinh nữ kiểm tra trước, học sinh nam kiểm tra sau.
 ê
 Å Å 
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
- Sau khi kiểm tra xong học sinh tự thả láng một vài phút rồi về lại chỗ cũ tập hợp.
- Giáo viên nhận xét chung về tiết Thi kiểm tra học kì I, công bố điểm cho từng học sinh. 
€€€€€€€€€ €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 5GV 
- Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”.
IV. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Người soạn:

Tài liệu đính kèm:

  • docThe_duc_Bai_The_duc_nhip_dieu.doc