Phân phối chương trình Thể dục 10, 11, 12

Phân phối chương trình Thể dục 10, 11, 12

Chương 1: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe

Chương 2: Thể dục (Nam: TD phát triển chung; Nữ: TD nhịp điệu)

Chương 3: Chạy ngắn

Chương 4: Chạy bền

Chương 5: Nhảy cao

Chương 6: Đá cầu

Chương 7: Cầu lông

Chương 8: Môn TT tự chọn

Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

 

docx 17 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 35638Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình Thể dục 10, 11, 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỐI 10
Cả năm: 37 tuần (74 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (38 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần (36 tiết)
I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Nội dung
Thời lượng
Chương 1: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe
2(2,0,0)
Chương 2: Thể dục (Nam: TD phát triển chung; Nữ: TD nhịp điệu)
8(0,7,1)
Chương 3: Chạy ngắn
6(0,5,1)
Chương 4: Chạy bền
6(0,5,1)
Chương 5: Nhảy cao
8(0,7,1)
Chương 6: Đá cầu
6(0,5,1)
Chương 7: Cầu lông
6(0,5,1)
Chương 8: Môn TT tự chọn
20(0,18,2)
Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
16(4,8,6)
Cộng
74(2,56,16)
Ghi chú: Con số 8 (0,7,1) nghĩa là tổng số 8 tiết, trong đó gồm: 0 tiết lý thuyết, 7 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra.
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ I
Tiết 1
Thể dục nhịp điệu (TDNĐ)
Học: + Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10.
 + Động tác 1 – 3 (bài TDNĐ nam, nữ riêng)
Tiết 2
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 1 – 3
Học: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
 + Chạy tăng tốc độ 30 – 60 m.
Tiết 3
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 1 – 3
Học + Động tác 4 - 5
Ôn: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
 + Chạy tăng tốc độ 30 – 60 m.
Tiết 4
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 4 - 5
Ôn: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
 + Bài tập 6,7 (trang 57, SGV TD 10)
Tiết 5
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 1 – 5
Học: + Động tác 6 - 7
Ôn: Như tiết 4
Tiết 6
TDNĐ 
Chạy ngắn 
Ôn: + Động tác 1 – 7
Học: + Bài tập 2,4 (trang 61, SGV TD 10) hoặc do GV chọn.
Tiết 7
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 1 – 7
Học: + Động tác 8 – 9
Ôn: Như tiết 4 và bài tập 8 (trang 57, SGV TD 10)
Tiết 8
TDNĐ 
Chạy ngắn 
Ôn: + Động tác 1 – 9
Ôn: + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau
 + Bài tập 5 (trang 61, SGV TD 10) do GV chọn.
Tiết 9
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 1 – 9
Học: + Động tác 10 – 11
Ôn: Như tiết 8 
Tiết 10
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 1 – 11
Học: Một số điểm trong Luật điền kinh (phần chạy ngắn), Kiểm tra thử 80 m
Tiết 11
TDNĐ 
Chạy ngắn 
Ôn: + Động tác 1 – 11
Học: + Động tác 12 – 13
Ôn: Bài tập 9 (trang 57, SGV TD 10) do GV chọn.
Tiết 12
TDNĐ 
Chạy ngắn
Ôn: + Động tác 1 – 13
Học: + Động tác 14 – 16
Ôn: Nội dung đã học (do GV chọn)
Tiết 13
Lý thuyết
Học: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 1 và 2)
Tiết 14-16
TDNĐ, Chạy ngắn
Ôn tập và kiểm tra
Tiết 17
Cầu lông
TTTC
Học: + Các tư thế chuẩn bị cơ bản; Cách cầm vợt; cầm cầu;
 + Một số trò chơi xây dựng cảm giác với cầu do GV chọn.
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
- Sơ lược về lịch sử ra đời môn Bóng chuyền , bóng chuyền 6 người .
- Một số động tác bổ trợ .
Tiết 18
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Các tư thế chuẩn bị cơ bản; Cách cầm vợt; cầm cầu;
Học: Kỹ thuật di chuyển đơn bước; Kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.
- Học tư thế , kỹ thuật chuẩn bị và di chuyển trong bóng chuyền.
Tiết 19
Cầu lông
TTTC
Ôn: Kỹ thuật di chuyển đơn bước (tiến, lùi phải) kết hợp đánh cầu thấp thuận tay.
- Học kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt ( Không bóng và có bóng ).
Tiết 20
Cầu lông
TTTC
Ôn: Như tiết 19
Học: Kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp với đnahs cầu thấp trái tay.
- Học kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng thấp tay trước mặt 
Tiết 21
Cầu lông
TTTC
Ôn: Kỹ thuật di chuyển đơn bước (tiến, lùi trái) kết hợp đánh cầu thấp trái tay.
Học: Giới thiệu Luật đánh cầu
- Học kỹ thuật di chuyển ( Tiến , lùi , sang phải , sang trái ) đệm và chuyền bóng .
Tiết 22
Cầu lông
TTTC
Ôn: Kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp trái tay và thuận tay.
Học: Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo.
- Ôn kỹ thuật chuyền Bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt .
Tiết 23
Cầu lông
Học: Di chuyển lên hai góc gần lưới
Ôn: Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay và trái tay
TTTC
- Ôn kỹ thuật Đệm - Chuyền Bóng thấp tay bằng 2 tay trước mặt 
Tiết 24
Cầu lông
TTTC
+ Ôn kỹ thuật di chuyển ngang kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay.
+ Ôn kỹ thuật di chuyển lên hai góc lưới kết hợp đánh cầu thấp thuận và trái tay.
+ Học: Kỹ thuật di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.
- Học kỹ thuật chuyền bóng giữa 2 người tại chỗ và di động .
Tiết 25
Cầu lông
TTTC
Học: + Kỹ thuật phát cầu xa.
 + Luật phát cầu.
Ôn: Nội dung kiểm tra
+ - Học kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện 
Tiết 26
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật phát cầu xa.
 + Nội dung kiểm tra.
Học: Kỹ thuật phát cầu thấp.
- - Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện . Phát bóng điểm rơi 
Tiết 27 - 28
Cầu lông: Ôn tập và kiểm tra.
Tiết 29 
TTTC - Ôn : Kỹ thuật tại chỗ và di động kết hợp 2 người chuyền bóng thấp tay , cao tay bằng 2 tay qua lại . 
Tiết 30
-Ôn : Như tiết 29 . Học : Thay đổi vị trí đứng phát bóng đúng điểm rơi .
\Tiết 31
-Giới thiệu luật thi đấu bóng chuyền 6 người . Ôn kỹ thuật chuyền bóng . 
Tiết 32
- Kiểm tra 1 tiết : Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, Kt chuyền bóng thấp tay ( đệm bóng) bằng 2 tay trước mặt . 
Tiết 33 - 34
- Ôn tập Học kỳ
Tiết 35-36
Kiểm tra học kỳ I
Tiết 37-38
Ôn tập và kiểm tra các tiêu chuẩn RLTT
HỌC KỲ II
Tiết 39
Lý thuyết
Học : Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe ( nội dung 3).
Tiết 40
Nhảy cao
Đá cầu
Học: + Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”.
Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.
Học: Di chuyển, tâng “búng” cầu.
Tiết 41
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.
Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu.
Học: Chuyển cầu bằng mu bàn chân.
Tiết 42
Đá cầu
Chạy bền
Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.
Học: Giới thiệu kích thước sân và lưới.
Học: + Chạy bước nhỏ nâng cao đùi.
 + Bài tập 2,3 (trang 71, SGV TD 10).
Tiết 43
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: Như tiết 39
Học: Bài tập 1,2 (trang 84 SGV TD 10)
Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.
Tiết 44
Đá cầu
Nhảy cao
Ôn: Như tiết 41
Ôn: Một số động tác bổ trợ do giáo viên chọn.
Học: Bài tập 3,4 (trang 84 SGV TD 10)
Tiết 45
Nhảy cao
Chạy bền
Ôn: Bài tập 2,4 (trang 84 SGV TD 10)
Học: + Giai đoạn trên không nhảy cao “nằm nghiêng”.
 + Bài tập 5 (trang 85 SGV TD 10)
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 46
Đá cầu
Nhảy cao
Ôn: + Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.
 + Đấu tập.
Ôn: Phối hợp 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không.
Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao)
Tiết 47
Nhảy cao
Chạy bền
Ôn: Phối hợp 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không.
Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao).
Thực hiện vào cuối phần cơ bản.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 48
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân do GV chọn
Học: Kỹ thuật giai đoạn tiếp đất.
Ôn: + Chuyền cầu bằng mu bàn chận hoặc do GV chọn. Đấu tập.
Tiết 49
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: 4 giai đoạn của kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác BTKT do GV chọn.
Ôn: + Một số kỹ thuật do Gv chọn
 + Đấu tập
Tiết 50 -51
Đá cầu
Ôn tập và kiểm tra
Tiết 52
Nhảy cao
Chạy bền
Phối hợp kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểm “nằm nghiêng” và một số động tác BTKT, phát triển sức mạnh chân do GV chọn.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 53
Nhảy cao
Chạy bền
Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân do GV chọn.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 54
Nhảy cao
Chạy bền
Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân do GV chọn.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 55 – 56
Nhảy cao
Ôn tập và kiểm tra
Tiết 57 
TTTC
( Đẩy Tạ VHN )
Chạy bền
Giới thiệu KT đẩy tạ Vai hướng ném .
Học TTCB , cách cầm tạ , các kỹ thuật làm quen với tạ .
Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay .
Kiểm tra chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 58
TTTC
 - Ôn nội dung tiết 55
- Học KT – RSCC đẩy tạ vai hướng ném ( không và có tạ).
- Trò chơi phát triển sức mạnh (do Giáo viên soạn
Tiết 59
TTTC
-Ôn KT ra sức cuối cùng (không và có tạ)
- RSCC kết hợp đẩy Tạ đi và giữ thăng bằng.
-Bài tập ( trò chơi) phát triển thể lực .
Tiết 60
TTTC
Ôn tư thế RSCC
Học kỹ thuật trượt đà
Phối hợp kỹ thuật trượt đà về RSCC (không và có tạ ).
Tiết 61
TTTC
Ôn :Trượt đà về RSCC ( không và có tạ ).
Trò chơi phát triển thể lực . 
Tiết 62
TTTC
Phối hợp TTCB – trượt đà – RSCC (không và có tạ ).
Bài tập phát triển thể lực .
Tiết 63
TTTC
Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném”.
Trò chơi phát triển thể lực .
Tiết 64
TTTC
Giới thiệu luật thi đấu môn Đẩy Tạ .
Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném”.
Tiết 65
TTTC
Ôn luyện hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném” – Chuẩn bị kiểm tra 
Tiết 66
TTTC
Kiểm tra 1 tiết kỹ thuật đẩy tạ “ Vai hướng ném “ .
Tiết 67
TTTC
Ôn tập học kỳ TTTC
Tiết 68
TTTC
Ôn tập học kỳ TTTC
Tiết 69 -70
Ôn tập TTTC.
Kiểm tra học kỳ II (TTTC).
Tiết 71-74
Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
KHỐI 11
Cả năm: 37 tuần (74 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (38 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần (36 tiết)
I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Nội dung
Thời lượng
Chương 1: Một số nguyên tắc tập luyện TDTT
2(2,0,0)
Chương 2: Thể dục (Nam: TD phát triển chung; Nữ: TD nhịp điệu)
7(0,6,1)
Chương 3: Chạy tiếp sức 4 x 100m
5(0,4,1)
Chương 4: Chạy bền
5(0,4,1)
Chương 5: Nhảy xa
6(0,5,1)
Chương 6: Nhảy cao
5(0,4,1)
Chương 7: Đá cầu
6(0,5,1)
Chương 8: Cầu lông
20(0,18,2)
Chương 9: Môn TT tự chọn
Ôn tập, kiểm tra học kỳ (I và II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
16(4,8,6)
Cộng
74(2,56,16)
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ I
Tiết 1
Bài Thể dục nhịp điệu (nữ)
Bài Thể dục phát triển chung (nam) (Bài TD)
Học: + Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11.
 + Học sinh nam: Từ động tác 1 – 6 (bài thể dục phát triển chung)
 + HS nữ: từ động tác 1 – 2 (thể dục nhịp điệu)
Tiết 2
Chạy tiếp sức
Bài TD
Học: Cách trao – nhận tín gậy.
Ôn: + Nam: Từ động tác 1 – 6 + Nữ :từ động tác 1- 2
Học: + Nam: Từ động tác 7 – 15 + Nữ :từ động tác 3
Tiết 3
Chạy tiếp sức
Bài TD
Học: Bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ (do GV chọn)
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 15 + Nữ :từ động tác 1- 3
Tiết 4
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: Bài tập 1 và 2, một số động tác bổ trợ (do GV chọn)
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 15 + Nữ :từ động tác 1- 3
Học: + Nam : Từ động tác 16 – 20 + Nữ :từ động tác 4
Tiết 5
Chạy tiếp sức
Bài TD
Học: Xuất phát của người số 1, (bài tập 3 và 4): Xuất phát của người nhận tín gậy 2,3,4
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 20 + Nữ :từ động tác 1- 4
Tiết 6 
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: Xuất phát của người số 1, (bài tập 3 và 4): Xuất phát của người nhận tín gậy 2,3,4. Phối hợp của người trao – nhận tín gậy.
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 20 + Nữ :từ động tác 1- 4
Học: + Nam : Từ động tác 21 - 30 + Nữ :từ động ...  II), kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
16(4,8,6)
Cộng
74(2,56,16)
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ I
Tiết 1
Bài Thể dục nhịp điệu (nữ)
Bài Thể dục phát triển chung (nam) (Bài TD)
Chạy tiếp sức
Học: + Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 12.
 + Học sinh nam: Từ động tác 1 – 5 
 + HS nữ: từ động tác 1 – 2 
Ôn: + Một số động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc
 + Trao – nhận tín gây tại chỗ và di chuyển (đi bộ chậm, đi bộ nhanh) theo nhóm 2 người ( số 1- 2, số 2 – 3, số 3 – 4)
Tiết 2
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: Trao – nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 người( số 1-2, số 2-3, số3-4)
Ôn: + Nam: Từ động tác 1 – 5 + Nữ :từ động tác 1- 2
Học: + Nam: Từ động tác 6 - 10 + Nữ :từ động tác 3
Tiết 3
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: + Trao – nhận tín gậy tại chỗ với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 2 người( số 1-2, số 2-3, số3-4)
 + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao
Ôn: + Nam: Từ động tác 1- 10 + Nữ :từ động tác 2- 3
Học: + Nam: Từ động tác 11 - 18 + Nữ :từ động tác 4
Tiết 4
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: + Trao – nhận tín gậy tại chỗ với tốc độ chạy chậm và chạy nhanh theo nhóm 2 người( số 1-2, số 2-3, số3-4), số 1 xuất phát với tín gậy
 + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 18 + Nữ :từ động tác 2- 4
Học: + Nam : Từ động tác 19 - 27
Tiết 5
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: + Hoàn thiện kỹ năng trao – nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người)
 + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 27 + Nữ :từ động tác 2- 4
Học: Động tác 5 (nữ)
Tiết 6 
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: Như tiết 5
Ôn: + Nữ :từ động tác 1- 5
Học: + Nam : Từ động tác 28 - 37 
Tiết 7
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: + Hoàn thiện kỹ năng trao – nhận tín gậy (bài tập 2 phối hợp 2 người)
 + Chạy lặp lại 30m tốc độ cao
Ôn: + Nữ :từ động tác 2- 5 hoặc do GV chọn, + Nam : Từ động tác 1 - 37 
Học: + Nữ :từ động tác 6 - 7
Tiết 8
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: Như tiết 7
Ôn: + Nữ :từ động tác 1- 7
Học: + Nam : Từ động tác 38 - 45
Tiết 9
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: Hoàn thiện kỹ thuật trao – nhận tín gậy (bài tập 3)
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 45 + Nữ :từ động tác 2- 7
Học: + Nữ : động tác 8
Tiết 10
Chạy tiếp sức
Bài TD
Ôn: Như tiết 9 hoặc do GV chọn
Ôn: + Nam : Từ động tác 1 – 45 + Nữ :từ động tác 2- 8
Học: + Nam : Từ động tác 46 – 50 
Tiết 11
Lý thuyết
Học: Khái niệm và ý nghĩa của việc tập uyện sức mạnh
Tiết 12-13
Chạy tiếp sức
Ôn tập và kiểm tra
Tiết 14-15
Bài Thể dục
Ôn tập và kiểm tra bài TD
Tiết 16
Nhảy xa
TTTC
Ôn: + Như nội dung tiết 1 hoặc do GV chọn
 + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”
Ôn một số kỹ thuật động tác bổ trợ , một số kỹ thuật và tư thế cơ bản .
Tiết 17
Nhảy xa
TTTC
Ôn: + Như nội dung tiết 16
 + Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (do GV chọn)
Ôn kỹ thuật di chuyển ( Tiến-Lùi-Sang phải-Sang trái ).
Tiết 18
Nhảy xa
TTTC
Ôn: + Như nội dung tiết 1 hoặc do GV chọn
 + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”
Ôn KT chuyền bóng cao tay và đệm bóng . 
Tiết 19
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Như nội dung của tiết 18
Học: Giới thiệu Luật thi đấu (phần nhảy xa)
Ôn KT chuyền bóng cao tay , chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay trước mặt . 
Tiết 20
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích
Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện , kt phát bóng thấp tay nghiêng mình .
Tiết 21
Nhảy xa
TTTC
Ôn: + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích
 + Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (do GV chọn)
Ôn luyện di chuyển phối hợp đỡ phát bóng , đệm bóng . 
Tiết 22
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích
Giới thiệu luật thi đấu bóng chuyền 6 người .
Ôn tập cách đổi cầu , xoay vòng , thay đổi vị trí trong sân .
Tiết 23
Nhảy xa
TTTC
Ôn: + Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích
 + Một số bài tập, trò chơi phát triển thể lực (do GV chọn)
Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt 2 người tại chỗ và di động . 
Ôn kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay .
Tiết 24
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích
Ôn nội dung tiết 23 
Tiết 25 
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích
Ôn đệm bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt .
Giới thiệu một số kỹ thuật âng cao ( chuyền bóng sau đầu , lăn ngã chuyền bóng ).
Tiết 26
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Tập hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích
Ôn kỹ thuật phát bóng .
Giới thiệu một số kỹ thuật phát bóng nâng cao ( Nhảy phát bóng , phát bóng thay đổi tính năng ).
Tiết 27
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Như nội dung tiết 26 hoặc do GV chọn
Ôn kỹ thuật chuyền , đệm bóng theo nhóm 2,3,4 người .
Ôn kỹ thuật phát bóng . 
Tiết 28
Nhảy xa
TTTC
Ôn: Như nội dung tiết 26 hoặc kiểm tra thử (do GV chọn)
Ôn kỹ thuật đệm bóng , chuyền bóng , phát bóng , giới thiệu KT chắn bóng . 
Đấu tập .
Tiết 29 - 30
Nhảy Xa
Ôn tập và kiểm tra Nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”.
Tiết 31 - 32
TTTC
 - Học kỹ thuật đập bóng , chắn bóng , chuyền bước 2 . - Đấu tập
Tiết 33-34
TTTC
Kiểm tra 1 tiết( chuyền bóng- phát bóng )
Tiết 35 - 36
TTTC
Ôn tập 
Kiểm tra học kỳ I (TTTC)
Tiết 37-38
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (1-2 nội dung)
HỌC KỲ II
Tiết 39
Lý thuyết
Học: Phương pháp phát triển sức mạnh
Tiết 40
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)
Ôn các kỹ thuật bổ trợ , kỹ thuật làm quen dụng cụ . 
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 41
Đá cầu
TTTC
Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)
Ôn các kỹ thuật động tác bổ trợ học môn đẩy tạ 
Tiết 42
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)
Học : Kỹ thuật ra sức cuối cùng . 
Bài tập phát triển thể lực chung .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 43
Đá cầu
TTTC
Ôn: Một số động tác chuyên môn
Học: Luật đá cầu
Ôn luyện kỹ thuật ra sức cuối cùng (không và có tạ).
Một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn 
Tiết 44 
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: GV chọn
Học: Luật đá cầu (tiếp)
Ôn : Kỹ thuật trượt đà (không tạ ).
Bài tập thể lực .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 45
Đá cầu
TTTC
Ôn: GV chọn
Học : Tư thế chuẩn bị -cách cầm tạ -vị trí đặt tạ . TTCB kết hợp trượt đà .
Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay .
Tiết 46
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: GV chọn
Phối hợp trượt đà và ra sức cuối cùng .
Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay . 
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 47
Đá cầu
TTTC
Ôn: + Bài tập bổ trợ kỹ thuật do GV chọn
 + Đấu tập
Phối hợp ra sức cuối cùng và thăng bằng (không và có tạ ).
Bài tập thể lực chuyên môn . 
Tiết 48
Đá cầu
TTTC 
Chạy bền 
Ôn: Các kỹ thuật đã học, đấu tập hoặc do GV chọn
Kết hợp trượt đà-ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng (không tạ ) .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 49
Đá cầu
TTTC 
Ôn: Như nội dung tiết 48
Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi .
Tiết 50
Đá cầu
TTTC 
Chạy bền
Ôn: Như nội dung tiết 49
Ôn : Ra sức cuối cùng .
Ôn : Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi.
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 51-52
Ôn tập và kiểm tra Đá cầu
Tiết 53
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọn
Ôn : Ra sức cuối cùng .
Ôn : Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi.
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 54
Cầu lông
TTTC
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọn
-Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “Lưng hướng ném”.Bài tập 6 SGV Td 11. 
Tiết 55
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọn
Học: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay
Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “Lưng hướng ném”.
Bài tập 6 SGV Td 11. 
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 56
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay
 + Kỹ thuật phát cầu, đập cầu hoặc do GV chọn
Phối hợp hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “ Lưng hướng ném”.
Bài tập thể lực. 
Tiết 57
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay
Học: + Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay
 + Luật Cầu lông
Giới thiệu luật thi đấu môn đẩy tạ-Phương pháp trọng tài. 
Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật 
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 58
Cầu lông
TTTC
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Học: Luật Cầu lông
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Tiết 59
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Thực hiện Ôn như tiết 58 
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 60
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
 + Bài tập phối hợp chiến thuật (do Gv chọn)
 + Đấu tập
Luyện tâp đẩy tạ “Lưng hướng ném”.
Tiết 61
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Ôn luyện kỹ thuật đẩy tạ LHN T58 SGV-Bài tập thể lực . 
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 62
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
 + Bài tập phối hợp chiến thuật (do Gv chọn)
 + Đấu tập
Ôn hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích . 
Tiết 63
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Ôn hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích . 
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 64
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Những nội dung còn yếu do GV chọn (do GV chọn)
 + Đấu tập
Kiểm tra 1 tiết TTTC
Tiết 65-66
Ôn tập và kiểm tra Cầu lông
Tiết 67-68
TTTC
Chạy bền
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 69 - 72
Ôn tập chuẩn bị Kiểm tra học kỳ II (TTTC)
Kiểm Tra học kỳ II
Tiết 73-74
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
	1. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung và thời gian đã được quy định trong chương trình và phân phối chương trình. Tuy vậy, GV có thể đảo các nội dung trong tiết học nhưng phải đảm bảo vừa sức, và tính hệ thống trong tập luyện.
	2. Không tiến hành dạy hai tiết liền và trái buổi.
	3. Môn thể thao tự chọn là môn học bắt buộc, song trường có thể chọn môn thể thao để dạy cho học sinh( nên dạy tiếp nối môn TTTC đã dạy ở lớp 10). Mỗi học kỳ một môn TTTC với thời lượng cho mỗi môn là 10 tiết, không học 2 môn TTTC trong cùng một học kỳ. Trong sách thể dục lớp 11 chỉ giới thiệu 5 môn, GV có thể chọn những môn thể thao khác nếu có trang thiết bị cơ sở vật chất và phải được Sở GD và ĐT phê duyệt trước khi triển khai giảng dạy.
	4. Môn thể thao chạy bền có 4 tiết, dạy trong 2 học kỳ, mỗi tiết dạy khoảng 5 phút, với 18 lần/1 học kỳ, gần như tuần nào cũng có chạy bền trên địa hình thiên nhiên. Vì vậy, trong chương trình không ghi vào kế hoạch.
	5. Kiểm tra học kỳ, cuối năm GV thông báo trước cho HS biết về nội dung, yêu cầu kiểm tra để học sinh có ý thức luyện tập thường xuyên.
	6. Các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường chủ động tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện vào thời điểm thích hợp. (có thể cuối học kỳ I hoặc học kỳ II). 
BAN GIÁM HIỆU
TỔ TRƯỞNG CM
NGUYỄN DUY TƯ
NHÓM BỘ MÔN TD
TRẦN VĂN SÁU

Tài liệu đính kèm:

  • docxMon_the_thao_tu_chon_PPCT.docx