Giáo án Thể dục 10 - Chủ đề 4: Đá cầu lớp 10 (6 tiết)

Giáo án Thể dục 10 - Chủ đề 4: Đá cầu lớp 10 (6 tiết)

CHỦ ĐỀ 4: ĐÁ CẦU LỚP 10 (6 tiết)

I. MỤC TIÊU :

 Sau chủ đề này học sinh có khả năng :

 - Biết cách thực hiện: Các bài tập bổ trợ kỹ thuật đá cầu, một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân, kỹ thuật di chuyển.

 - Biết cách thực hiện đúng một số kỹ thuật đá cầu như: tâng cầu, phát cầu, chuyền cầu.

 - Thực hiện được các bài tập bổ trợ.

 - Hiểu được một số điểm Luật Đá cầu.

 - Thực hiện cơ bản được bài tập trên.

 - Vận dụng và hiểu biết về luật khi tập luyện và thi đấu.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II . NỘI DUNG :

 Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh chân, kỹ thuật di chuyển. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Biết cách tự rèn luyện ngoài giờ học chính khóa.

 

docx 2 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 8727Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 10 - Chủ đề 4: Đá cầu lớp 10 (6 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHỦ ĐỀ 4: ĐÁ CẦU LỚP 10 (6 tiết)
I. MỤC TIÊU :
	Sau chủ đề này học sinh có khả năng :
	- Biết cách thực hiện: Các bài tập bổ trợ kỹ thuật đá cầu, một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân, kỹ thuật di chuyển.
	- Biết cách thực hiện đúng một số kỹ thuật đá cầu như: tâng cầu, phát cầu, chuyền cầu.
	- Thực hiện được các bài tập bổ trợ.
	- Hiểu được một số điểm Luật Đá cầu.
	- Thực hiện cơ bản được bài tập trên.
	- Vận dụng và hiểu biết về luật khi tập luyện và thi đấu.
	- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
II . NỘI DUNG :
	Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh chân, kỹ thuật di chuyển. Một số điểm trong Luật Đá cầu. Biết cách tự rèn luyện ngoài giờ học chính khóa.
III. CHUẨN BỊ :
	- Giáo viên : Chuẩn bị thiết bị, tranh ảnh, còi, giáo án,
	- Học sinh :Vệ sinh sân bãi, chuẩn bị sân tập, cầu thi đấu, lướitheo yêu cầu của giáo viên.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG :
Tiết 1(tiết PPCT 43): Tâng cầu cảm giác cầu, phát cầu bằng mu bàn chân.
	- Giới thiệu kỹ thuật tâng cầu cảm giác cầu, phát cầu bằng mu bàn chân.
 - Từng học sinh tâng cầu.
- Chia theo nhóm 2 hoc sinh đứng đối diện nhau phát cầu bằng mu bàn chân.
- Tập phát cầu bằng mu bàn chân trên sân thi đấu.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
A. Hoạt động khởi động :
	Hoạt động lớp :
 - Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu bài học.
            - Cán sự tổ chức lớp khởi động: xoay các khớp.....	
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới :
	Hoạt động cả lớp :
	- Bốn hàng ngang quay về phía Giáo viên quan sát Giáo viên làm mẫu động tác: Kỹ thuật tâng cầu cảm giác cầu - phát cầu bằng mu bàn chân , Giới thiệu Luật Đá cầu.
 ‚GV
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
C. Hoạt động thực hành :
	Hoạt động nhóm :
	- Từng em học sinh tìm vị trí thuận lợi, nghiên cứu, tự tập tâng cầu cảm giác cầu.
- Chia theo nhóm 2 hoc sinh đứng đối diện nhau phát cầu bằng mu bàn chân.
- Tập phát cầu bằng mu bàn chân trên sân thi đấu.
	- Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. 
D. Hoạt động ứng dụng :
	- Giáo viên gọi hoặc cho học sinh xung phong trình diễn lại các nội dung đã học.
 - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh, và đánh giá theo mức : Đạt, chưa đạt.                     
	- Giáo viên cho học sinh chạy bền theo nhóm sức khỏe và giới tính.
E. Hoạt động mở rộng :
- Học sinh thả lỏng tích cực theo hướng dẫn của giáo viên.
	- Giáo viên giao cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm về tài liệu về đá cầu.
	-Tự tập luyện tâng cầu, tự tập các bài tập phát triển sức mạnh chân.
Người soạn
 NGUYỄN VĂN THI
	GVHD Chuyên môn	
 VÕ QUANG NHÂN	

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chuyen_de_da_cau.docx