Giáo án Thể dục 10 - Trường THPT Thái Phúc

Giáo án Thể dục 10 - Trường THPT Thái Phúc

TIẾT 1:-GIỚI THIỆU MỤC TIÊU,NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

 -TDNĐ:HỌC ĐỘNG TÁC 1-2

I. MỤC TIÊU

- H/S nắm được mục tiêu,nội dung chương trình lớp 10

-Biết cách hiện động tác 1-2(TDNĐ)

II,YÊU CẦU

1. Tư tưởng

2. Kiến thức

3. Kĩ năng

4. Chuẩn bị: Thầy:Nghiên cứu tài liệu

 Chuẩn bị nội dung

 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S

 Trò: Trang phục,sân bãi,dụng cụ.

 

doc 108 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 4233Lượt tải 10 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 10 - Trường THPT Thái Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học kỳ I
tuầni 18/8-23/8-2008
tiết 1:-giới thiệu mục tiêu,nội dung chương trình lớp 10
 -tdnđ:học động tác 1-2
i. mục tiêu
- H/S nắm được mục tiêu,nội dung chương trình lớp 10
-Biết cách hiện động tác 1-2(TDNĐ)
II,yêu cầu
1. Tư tưởng
2. Kiến thức
3. Kĩ năng
4. Chuẩn bị: Thầy:Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò: Trang phục,sân bãi,dụng cụ.
III.nội dung và phương pháp tổ chức
tt
 Nội dung
 tl 
 Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối
hông,vai ,cổ và ép dây chằng ngang - dọc
2.1GV giới thiệu mục tiêu,nội 
dung chương trình lớp 10
2.2TDNĐ
- Động tác1: Bật gối
-Động tác2: Nhún gót kết hợp với tay
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác 1-2
(TDNĐ)
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3,2 GV nhận xét, đánh giá,xếp loại
3,3 Bài về nhà: Ôn động tác1-2(TDNĐ)
2’
5’ 
33’
5L
5L
2’
5’ 
 1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
 1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ‚ 
2.1 Đội hình tập luyện
-ĐH 4 hàng ngang
-GV giới thiệu mục tiêu,nội 
dung chương trình lớp 10
2.2 GV giới thiệu động tác 1-2
,làm mẫu hoàn chỉnh động tác và vừa thực hiện vừa kết hợp phân tích kĩ thuật động tác
-ĐH 4 hàng ngang,cả cùng thực hiện
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 €
-Lớp phân thành 2 tổ tập luyện
+Tổ1:Nam
+Tổ2:Nữ
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại và củng cố kiến thức
3 Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
 `	tiết2:-tdnđ :ôn động tác 1-2
 -chạy ngắn :+học chạy bước nhỏ,chạy nâng cao
 đùi,chạy đạp sau
 +chạy tăng tốc độ 30-60m
I.mục tiêu
-Nắm được động tác 1-2,thực hiện cơ bản đúng động tác về cấu trúc,phương hướng,biên độ ,tính nhịp điệu
-Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ chạy ngắn :chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau và bài tập kĩ thuật chạy giữa quãng,phát triển tốc độ
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị : Thầy :Nghiên cứu tài liệu
 	 Chuẩn bị nội dung bài tập
 Nắm vững khẩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.Nội dung& phương pháp tổ chức 
tt
 Nội dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần 
Kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1,2 Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông vai, cổ và ép dây chằng ngang - dọc
1.3Kiểm tra bài cũ :TDNĐ
 Động tác1 :Bật gót
-Động tác2 :Nhún gót kết hợp với tay
2.1Ôn bài TDNĐ
-Động tác1 :Bật gót
-Động tác2 :Nhún gót kết hợp với tay
2.2Chạy ngắn
 -Bài tập1 :Chạy bước nhỏ
-Bài tập 2:Chạy nâng cao đùi
-Bài tập 3:Chạy đạp sau
-Bài tập 4:Chạy tăng tốc độ 30-60m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác 1-2 và 3 động tác bổ trợ
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2GV nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà
-TDNĐ:Ôn động tác 1-2
-Bài tập bổ trợ chạy ngắn
2’
5’
2x8
1L
33’
5L
2L
2L
2L
2L
2’
5’
Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
Đội hình khởi động
‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ‚
-Từ ĐH nhận lớp(bên trái)làm chuẩn,cự lị giãn cách 1 sải tay
-Thực hiện theo khẩu lệnh CS
1.3
- 3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
- GV nhận xét,củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
2.1 Đội hình tập luyện
- Cả lớp cùng thực hiện
- GV quan sát và kết hợp sửa sai
2.2
-ĐH 4 hàng ngang
-GV Thực hiện mẫu,kết hợp phân tích ,quan sát và sửa sai
-Cách tập
+H/S Nam XP
‚‚‚‚‚‚‚ 15m
‚‚‚‚‚‚‚ 30x60
+H/S Nữ
ƒƒƒƒƒƒƒ 15m
ƒƒƒƒƒƒƒ 30x60
 CS
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại và củng cố kiến thức
3 Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tuần2 25/8-30/8-2008 
tiết3 :-tdnđ:+ôn động tác 1&2
 +học động tác3&4
 -chạy ngắn :+ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,chạy
 đạp sau
 +ôn chạy tăng tốc độ 30-60m
I. Mục tiêu
-H/S nắm được động tác1&2 thực hiện cơ bản đúng động tác,đảm bảo biên độ và tính nhịp điệu,biết thực hiện động tác 3&4 (TDNĐ)
-Nắm được động tác bài tập bổ trợ,bài tập phát triển tốc độ,kĩ thuật chạy giữa quãng(chạy ngắn)
II.Yêu cầu
1,Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị :Thầy :Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.nội dung & phương pháp tổ chức 
tt
nội dung
tl
phương pháp tổ chức
1
Phần mở đầu
2
Phần mở đầu
3
Phần kết thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dùng,yêu cầu của buổi tập
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc 
1.3Kiểm tra bài cũ
-TDNĐ:Thực hiện động tác 1-2
-Chạy ngắn:3 động tác bổ trợ
+Chạy bước nhỏ
+Chạy nâng cao đùi
+Chạy đạp sau
2.1TDNĐ
-Ôn động tác 1-2
-Học động tác 3-4
2.2Chạy ngắn
-Ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
-Chạy tăng tốc độ cự li 30m-60m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác1-4 và 3 động tác bổ trợ chạy ngắn
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2GVnhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài tập về nhà:Ôn động tác1-4(TDNĐ),bài tập bổ trợ,phát triển tốc độ
2’
6’
2x8
1L
15’
15’
2L
2L
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
Đội hình khởi động
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ‚
1.3
-2H/S thực hiện nội dung kiểm tra
-H/S nhận xét
-GV nhận xét lại và củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
2.1 Đội hình tập luyện
-Lớp phân làm 2 tổ ôn tập(theo hiệu lệnh của CS)
-GV thực hiện mẫu,kết hợp phân tích,quan sát và sửa sai
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 €
2.2
-Nam XP
‚‚‚‚‚‚‚ ‚ 
‚‚‚‚‚‚‚ ‚ 15m 
-Nữ 
ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ 30m-60m 
ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ
 ‚P 
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại,bổ sung và củng cố kiến thức
+Sai 
+Cách sửa
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết4 
-tdnđ:ôn động tác 1-4
-chạy ngắn:+ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy 
 đạp sau
 +bài tập 6,7(tr57 td-10)
I.mục tiêu
-H/S nắm vững và thực hiện cơ bản đúng động tác từ 1 đến4,đảm bảo tính nhịp điệu và biên độ động tác
-Thực hiện cơ bản đúng động tác bổ trợ:chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
và kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp,chạy lao
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị :Thầy :Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.nội dung & phương pháp tổ chức
tt
Nội dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần 
kết
thúc
1.1GVnhận lớp,kiểm tra,sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc
1.3Kiểm tra bài cũ
-TDNĐ 12 Động tác:Thực hiện từ động tác1 đến 4
-Chạy ngắn:Thực hiện 3 động tác bổ trợ:chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
2.1TDNĐ 
Ôn từ động tác1 đến động tác4
2.2Chạy ngắn 
-Ôn bài tập bổ trợ :Chạy bước nhỏ,
chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
-Bài tập6 :Thực hiện kĩ thuật sau các lệnh (vào chỗ-sẵn sàng-chạy)
-Bài tập 7:Xuất phát thấp vớí bàn đạp,chạy 20m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác1-4 và kĩ thuật xuất phát thấp ( chạy ngắn)
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:-TDNĐ:Động tác1-4
 -Bài tập bổ trợ chạy ngắn
2’
6’
2x8
2L
1L
32’
4L
2L
4L
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
1.2 Đội hình khởi động
-Từ ĐH nhận lớp (bên trái)quay,
từ hàng 1-4 chạy theo ĐH vòng tròn(200m)
-ĐH 4 hàng ngang
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ
1.3- 3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 - GV nhận xét và củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
Đội hình tập luyện
-Lớp phân thành 2 tổ tập luyện :Tổ1:Nam,Tổ2:nữ
-GVquan sát kết hợp sửa sai
2.2-ĐH 4 hàng dọc
 -4 H/S thực hiện(ĐH nước chẩy)
 XP 
‚‚‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 20m
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒP
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại,bổ sung và củng cố kiến thức
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tuần 3 8/9-13/9-2008 
tiết 5 :-tdnđ :+ôn động tác1-4
 +học động tác5-6
 -chạy ngắn:+ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao 
 đùi,chạy đạp sau
 +Bài tập 6,7(tr57 td-10)
I.mục tiêu
-H/S nắm được động tác,thực hiện cơ bản đúng động tác 1-4 và biết cách thực hiện động tác5-6
-Nắm được bài tập và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật 3 động tác bổ trợ và kĩ thuật xất phát thấp-chạy lao
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị:Thầy:Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.nội dung & phương pháp tổ chức
tt
Nội dung
tl
 Phương pháp tổ chức
1
Phần
Mở
đầu
2
Phần
cơ 
bản
3
Phần kết thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép day chằng ngang-dọc
1.3Kiểm tra bài cũ
-TĐNĐ12động tác:Thực hiện động tác 1&4
2.1TDNĐ12 động tác
-Ôn động tác1&4
-Học :+Động tác5 :Tay ngực di chuyển sang ngang
 +Động tác6 :Lườn
2.2Chạy ngắn 
-Ôn bài tập bổ trợ
+Chạy bước nhỏ
+Chạy nâng cao đùi
+Chạy đạp sau
-Bài tập 6 :Thực hiện các lệnh (vào chỗ-sẵn sàng-chạy)
-Bài tập 7:Xuất phát thấp với bàn đạp-chạy 20m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác 1-6 và kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2GV nhận xét,đánh giá ,xếp loại
3.3Bài về nhà
-Bài TDNĐ:Ôn động tác 1-4
-Ôncác động tác bổ trợ chạy ngắn 
2’
6’
2x8
1L
15’
15’
1L
2L
2L
3L
3L
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ
1.3 -4H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
2.1 Đội hình tập luyện
-Lớp phân thành 2 tổ tập luyện:Tổ1:Nam-Tổ 2;Nữ
-GV giới thiệu động tác5&6,thực hiện hoàn chỉnh động tác và vừa thực hiện kết hợp phân tích kĩ thuật,quan sát và kết hợp sửa sai
Cả lớp cùng thực hiện
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ €
ƒƒ
ƒƒ
2.2-ĐH 4 hàng ngang
 -4H/S thực hiện 1 lần tập
‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 20m
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại và củng cố kiến thức
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết6:-tdnđ:ôn động tác1 đến6
 -chạy ngắn :bài tập 2&4(tr61td10)
I. mục tiêu
-H/S nắm vữngvà thực hiện cơ bản đúng động tác 1&6 , về cấu trúc,phương hướng, biên độ & tính nhịp điệu
-Phát triển tốc độ và rèn luyện kĩ năng chạy ngắn
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kĩ năng
 ... hạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 thi đấu1 hiệp 
 ƒ 
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
ƒ
 ƒ
 ƒ
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
 tuần 29 23/3-28/3-2009
tiết57 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 thi đấu1 hiệp 
 ƒ 
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
ƒ
 ƒ
 ƒ
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết58 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 thi đấu1 hiệp 
 ƒ 
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
ƒ
 ƒ
 ƒ
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tuần 30 30/3-4/4-2009
tiết59 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 Nam thi đấu1 hiệp 
 ‚ 
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
‚
 ‚
 ‚
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết60 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 Nam thi đấu1 hiệp 
 ‚ 
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
‚
 ‚
 ‚
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 10 moi nhat tron bo.doc