Giáo án Thể dục 10 - Trường THPT Thái Phúc

Giáo án Thể dục 10 - Trường THPT Thái Phúc

TIẾT 1:-GIỚI THIỆU MỤC TIÊU,NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

 -TDNĐ:HỌC ĐỘNG TÁC 1-2

I. MỤC TIÊU

- H/S nắm được mục tiêu,nội dung chương trình lớp 10

-Biết cách hiện động tác 1-2(TDNĐ)

II,YÊU CẦU

1. Tư tưởng

2. Kiến thức

3. Kĩ năng

4. Chuẩn bị: Thầy:Nghiên cứu tài liệu

 Chuẩn bị nội dung

 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S

 Trò: Trang phục,sân bãi,dụng cụ.

 

doc 108 trang Người đăng trường đạt Ngày đăng 27/10/2016 Lượt xem 2227Lượt tải 23 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 10 - Trường THPT Thái Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học kỳ I
tuầni 18/8-23/8-2008
tiết 1:-giới thiệu mục tiêu,nội dung chương trình lớp 10
 -tdnđ:học động tác 1-2
i. mục tiêu
- H/S nắm được mục tiêu,nội dung chương trình lớp 10
-Biết cách hiện động tác 1-2(TDNĐ)
II,yêu cầu
1. Tư tưởng
2. Kiến thức
3. Kĩ năng
4. Chuẩn bị: Thầy:Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò: Trang phục,sân bãi,dụng cụ.
III.nội dung và phương pháp tổ chức
tt
 Nội dung
 tl 
 Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối
hông,vai ,cổ và ép dây chằng ngang - dọc
2.1GV giới thiệu mục tiêu,nội 
dung chương trình lớp 10
2.2TDNĐ
- Động tác1: Bật gối
-Động tác2: Nhún gót kết hợp với tay
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác 1-2
(TDNĐ)
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3,2 GV nhận xét, đánh giá,xếp loại
3,3 Bài về nhà: Ôn động tác1-2(TDNĐ)
2’
5’ 
33’
5L
5L
2’
5’ 
 1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
 1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ‚ 
2.1 Đội hình tập luyện
-ĐH 4 hàng ngang
-GV giới thiệu mục tiêu,nội 
dung chương trình lớp 10
2.2 GV giới thiệu động tác 1-2
,làm mẫu hoàn chỉnh động tác và vừa thực hiện vừa kết hợp phân tích kĩ thuật động tác
-ĐH 4 hàng ngang,cả cùng thực hiện
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 €
-Lớp phân thành 2 tổ tập luyện
+Tổ1:Nam
+Tổ2:Nữ
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại và củng cố kiến thức
3 Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
 `	tiết2:-tdnđ :ôn động tác 1-2
 -chạy ngắn :+học chạy bước nhỏ,chạy nâng cao
 đùi,chạy đạp sau
 +chạy tăng tốc độ 30-60m
I.mục tiêu
-Nắm được động tác 1-2,thực hiện cơ bản đúng động tác về cấu trúc,phương hướng,biên độ ,tính nhịp điệu
-Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ chạy ngắn :chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau và bài tập kĩ thuật chạy giữa quãng,phát triển tốc độ
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị : Thầy :Nghiên cứu tài liệu
 	 Chuẩn bị nội dung bài tập
 Nắm vững khẩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.Nội dung& phương pháp tổ chức 
tt
 Nội dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần 
Kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1,2 Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông vai, cổ và ép dây chằng ngang - dọc
1.3Kiểm tra bài cũ :TDNĐ
 Động tác1 :Bật gót
-Động tác2 :Nhún gót kết hợp với tay
2.1Ôn bài TDNĐ
-Động tác1 :Bật gót
-Động tác2 :Nhún gót kết hợp với tay
2.2Chạy ngắn
 -Bài tập1 :Chạy bước nhỏ
-Bài tập 2:Chạy nâng cao đùi
-Bài tập 3:Chạy đạp sau
-Bài tập 4:Chạy tăng tốc độ 30-60m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác 1-2 và 3 động tác bổ trợ
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2GV nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà
-TDNĐ:Ôn động tác 1-2
-Bài tập bổ trợ chạy ngắn
2’
5’
2x8
1L
33’
5L
2L
2L
2L
2L
2’
5’
Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
Đội hình khởi động
‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ‚
-Từ ĐH nhận lớp(bên trái)làm chuẩn,cự lị giãn cách 1 sải tay
-Thực hiện theo khẩu lệnh CS
1.3
- 3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
- GV nhận xét,củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
2.1 Đội hình tập luyện
- Cả lớp cùng thực hiện
- GV quan sát và kết hợp sửa sai
2.2
-ĐH 4 hàng ngang
-GV Thực hiện mẫu,kết hợp phân tích ,quan sát và sửa sai
-Cách tập
+H/S Nam XP
‚‚‚‚‚‚‚ 15m
‚‚‚‚‚‚‚ 30x60
+H/S Nữ
ƒƒƒƒƒƒƒ 15m
ƒƒƒƒƒƒƒ 30x60
 CS
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại và củng cố kiến thức
3 Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tuần2 25/8-30/8-2008 
tiết3 :-tdnđ:+ôn động tác 1&2
 +học động tác3&4
 -chạy ngắn :+ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,chạy
 đạp sau
 +ôn chạy tăng tốc độ 30-60m
I. Mục tiêu
-H/S nắm được động tác1&2 thực hiện cơ bản đúng động tác,đảm bảo biên độ và tính nhịp điệu,biết thực hiện động tác 3&4 (TDNĐ)
-Nắm được động tác bài tập bổ trợ,bài tập phát triển tốc độ,kĩ thuật chạy giữa quãng(chạy ngắn)
II.Yêu cầu
1,Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị :Thầy :Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.nội dung & phương pháp tổ chức 
tt
nội dung
tl
phương pháp tổ chức
1
Phần mở đầu
2
Phần mở đầu
3
Phần kết thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dùng,yêu cầu của buổi tập
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc 
1.3Kiểm tra bài cũ
-TDNĐ:Thực hiện động tác 1-2
-Chạy ngắn:3 động tác bổ trợ
+Chạy bước nhỏ
+Chạy nâng cao đùi
+Chạy đạp sau
2.1TDNĐ
-Ôn động tác 1-2
-Học động tác 3-4
2.2Chạy ngắn
-Ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
-Chạy tăng tốc độ cự li 30m-60m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác1-4 và 3 động tác bổ trợ chạy ngắn
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2GVnhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài tập về nhà:Ôn động tác1-4(TDNĐ),bài tập bổ trợ,phát triển tốc độ
2’
6’
2x8
1L
15’
15’
2L
2L
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
Đội hình khởi động
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ‚
1.3
-2H/S thực hiện nội dung kiểm tra
-H/S nhận xét
-GV nhận xét lại và củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
2.1 Đội hình tập luyện
-Lớp phân làm 2 tổ ôn tập(theo hiệu lệnh của CS)
-GV thực hiện mẫu,kết hợp phân tích,quan sát và sửa sai
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 €
2.2
-Nam XP
‚‚‚‚‚‚‚ ‚ 
‚‚‚‚‚‚‚ ‚ 15m 
-Nữ 
ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ 30m-60m 
ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ
 ‚P 
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại,bổ sung và củng cố kiến thức
+Sai 
+Cách sửa
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết4 
-tdnđ:ôn động tác 1-4
-chạy ngắn:+ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy 
 đạp sau
 +bài tập 6,7(tr57 td-10)
I.mục tiêu
-H/S nắm vững và thực hiện cơ bản đúng động tác từ 1 đến4,đảm bảo tính nhịp điệu và biên độ động tác
-Thực hiện cơ bản đúng động tác bổ trợ:chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
và kĩ thuật xuất phát thấp với bàn đạp,chạy lao
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị :Thầy :Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.nội dung & phương pháp tổ chức
tt
Nội dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần 
kết
thúc
1.1GVnhận lớp,kiểm tra,sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây chằng ngang-dọc
1.3Kiểm tra bài cũ
-TDNĐ 12 Động tác:Thực hiện từ động tác1 đến 4
-Chạy ngắn:Thực hiện 3 động tác bổ trợ:chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
2.1TDNĐ 
Ôn từ động tác1 đến động tác4
2.2Chạy ngắn 
-Ôn bài tập bổ trợ :Chạy bước nhỏ,
chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau
-Bài tập6 :Thực hiện kĩ thuật sau các lệnh (vào chỗ-sẵn sàng-chạy)
-Bài tập 7:Xuất phát thấp vớí bàn đạp,chạy 20m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác1-4 và kĩ thuật xuất phát thấp ( chạy ngắn)
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:-TDNĐ:Động tác1-4
 -Bài tập bổ trợ chạy ngắn
2’
6’
2x8
2L
1L
32’
4L
2L
4L
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
1.2 Đội hình khởi động
-Từ ĐH nhận lớp (bên trái)quay,
từ hàng 1-4 chạy theo ĐH vòng tròn(200m)
-ĐH 4 hàng ngang
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ
1.3- 3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 - GV nhận xét và củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
Đội hình tập luyện
-Lớp phân thành 2 tổ tập luyện :Tổ1:Nam,Tổ2:nữ
-GVquan sát kết hợp sửa sai
2.2-ĐH 4 hàng dọc
 -4 H/S thực hiện(ĐH nước chẩy)
 XP 
‚‚‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 20m
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒP
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại,bổ sung và củng cố kiến thức
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tuần 3 8/9-13/9-2008 
tiết 5 :-tdnđ :+ôn động tác1-4
 +học động tác5-6
 -chạy ngắn:+ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao 
 đùi,chạy đạp sau
 +Bài tập 6,7(tr57 td-10)
I.mục tiêu
-H/S nắm được động tác,thực hiện cơ bản đúng động tác 1-4 và biết cách thực hiện động tác5-6
-Nắm được bài tập và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật 3 động tác bổ trợ và kĩ thuật xất phát thấp-chạy lao
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kiến thức
3.Kĩ năng
4.Chuẩn bị:Thầy:Nghiên cứu tài liệu
 Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Nắm được kĩ năng thực hiện của H/S
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
III.nội dung & phương pháp tổ chức
tt
Nội dung
tl
 Phương pháp tổ chức
1
Phần
Mở
đầu
2
Phần
cơ 
bản
3
Phần kết thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép day chằng ngang-dọc
1.3Kiểm tra bài cũ
-TĐNĐ12động tác:Thực hiện động tác 1&4
2.1TDNĐ12 động tác
-Ôn động tác1&4
-Học :+Động tác5 :Tay ngực di chuyển sang ngang
 +Động tác6 :Lườn
2.2Chạy ngắn 
-Ôn bài tập bổ trợ
+Chạy bước nhỏ
+Chạy nâng cao đùi
+Chạy đạp sau
-Bài tập 6 :Thực hiện các lệnh (vào chỗ-sẵn sàng-chạy)
-Bài tập 7:Xuất phát thấp với bàn đạp-chạy 20m
2.3Củng cố kiến thức
-Gọi 2 H/S thực hiện động tác 1-6 và kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao
3.1H/S thả lỏng tích cực
3.2GV nhận xét,đánh giá ,xếp loại
3.3Bài về nhà
-Bài TDNĐ:Ôn động tác 1-4
-Ôncác động tác bổ trợ chạy ngắn 
2’
6’
2x8
1L
15’
15’
1L
2L
2L
3L
3L
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 ƒ
1.3 -4H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố nội dung kiểm tra
+Sai
+Cách sửa
2.1 Đội hình tập luyện
-Lớp phân thành 2 tổ tập luyện:Tổ1:Nam-Tổ 2;Nữ
-GV giới thiệu động tác5&6,thực hiện hoàn chỉnh động tác và vừa thực hiện kết hợp phân tích kĩ thuật,quan sát và kết hợp sửa sai
Cả lớp cùng thực hiện
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ €
ƒƒ
ƒƒ
2.2-ĐH 4 hàng ngang
 -4H/S thực hiện 1 lần tập
‚‚‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚‚‚
 20m
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒƒƒ
2.3-H/S nhận xét
 -GV nhận xét lại và củng cố kiến thức
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết6:-tdnđ:ôn động tác1 đến6
 -chạy ngắn :bài tập 2&4(tr61td10)
I. mục tiêu
-H/S nắm vữngvà thực hiện cơ bản đúng động tác 1&6 , về cấu trúc,phương hướng, biên độ & tính nhịp điệu
-Phát triển tốc độ và rèn luyện kĩ năng chạy ngắn
II.yêu cầu
1.Tư tưởng
2.Kĩ năng
 ... hạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 thi đấu1 hiệp 
 ƒ 
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
ƒ
 ƒ
 ƒ
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
 tuần 29 23/3-28/3-2009
tiết57 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 thi đấu1 hiệp 
 ƒ 
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
ƒ
 ƒ
 ƒ
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết58 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 thi đấu1 hiệp 
 ƒ 
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
 ƒ
ƒ
 ƒ
 ƒ
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tuần 30 30/3-4/4-2009
tiết59 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 Nam thi đấu1 hiệp 
 ‚ 
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
‚
 ‚
 ‚
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €
tiết60 -bóng rổ
 +ôndẫn bóng
 +Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
 +ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
 +đấu tập
 -chạy bền trên địa hình tự nhiên
I.mục tiêu
1.Kiến thức:H/S nắm được động tác dẫn bóng,chuyền bóng bằng 2 tay trước ngực ,động tác đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai và cách thở,phân phối sức trong chạy bền
2.Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật dẫn bóng,chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực,ném rổ bằng 1 tay trên vai và biết vận dụng các kĩ thuật trong thi đấu,đảm bảo đủ cự li,thời gian trong chạy bền
II.Địa điểm phương tiện
1.Địa điểm:Sân tập Trường THPT Thái phúc,đảm bảo vệ sinh,an toàn trong tập luyện
2.Phương tiện:Thầy:Chuẩn bị nội dung tập luyện
 Trò :Trang phục,sân bãi,dụng cụ
II.tiến trình lên lớp
tt
Nộ dung
tl
Phương pháp tổ chức
1
Phần
mở
đầu
2
Phần
cơ
bản
3
Phần
kết
thúc
1.1GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung tập luyện
1.2Khởi động
-Bài TD tay không
-Xoay các khớp cổ tay,chân,gối,hông
vai,cổ và ép dây cằng ngang-dọc
-Bài tập bổ trợ:Chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau,chạy năng gót
1.3Kiểm tra bài cũ
-Dẫn bóng và chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
2.1Bóng rổ
-Ôn dẫn bóng
-Ôn chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực
-Ôn đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai
-Đấu tập: Nam:Thi đấu 1 hiệp10’
 Nữ thi đấu 1 hiệp 10'
2.2 Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Nam:1500m
-Nữ :1000m
2.3GV củng cố nội dung tập luyện
3.1 H/S thả lỏng tích cực
3.2 GV củng cố và nhận xét,đánh giá,xếp loại
3.3Bài về nhà:Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2’
6’ 
4x8
2x8
1L
25'
5'
2’
5’
1.1 Đội hình nhận lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 € 
1.2 Đội hình khởi động
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ
 10m
 ƒ
1.3 -3H/S thực hiện nội dung kiểm tra
 -GV nhận xét và củng cố,sửa sai động tác
2.1Lớp phân thành 2 tổ
-Tổ 1:Nữ (đổi tập)khi có hiệu lệnh còi
 ƒƒƒƒƒ
ƒƒƒƒƒƒ
-Tổ2 :Nam (đổi tập) khi có hiệu lệnh còi
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
-Đấu tập:Tổ 1 Nam thi đấu1 hiệp 
 ‚ 
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
 ‚
‚
 ‚
 ‚
2.2 Cả lớp chạy theo đội hình vòng tròn,đảm bảo cự li
3. Đội hình xuống lớp
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
 €

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 10 moi nhat tron bo.doc