Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất - Trường THPT Lương Định

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất - Trường THPT Lương Định

- Vòng tuần hoàn nhỏ: Nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển.

- Vòng tuần hoàn lớn: Nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây được gió đưa sâu vào lục địa: ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp, mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gập lạnh tạo thành tuyết; mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển; biển lại bốc hơi,.

 

pptx 43 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất - Trường THPT Lương Định", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA LÍ 10 
TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐỊNH CỦA 
MƯA 
BÀI 15: THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
BÀI 15: THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
NỘI DUNG CHÍNH 
I. 
I. THỦY QUYỂN 
II. 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG 
III. 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT (HS tự học) 
Nước ở 
dạng băng 
Nước ở biển 
Nước trong 
khí quyển 
Nước trong 
 sông 
I. Thủy quyển 
1. Khái niệm 
Dựa vào hình ảnh 
sau cho biết thủy quyển là 
gì? 
I. Thủy quyển 
Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất, bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển 
1. Khái niệm 
Hơi nước 
Biển, đại dương 
Nước ngầm 
Băng tuyết 
Cơ thể sống 
Các dạng tồn tại của NƯỚC 
Tỉ lệ phân bố nước trên trái đất 
Ngày nào được lấy là ngày nước thế giới ? 
2. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất 
Dựa vào hình 15, hãy trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất? 
VIDEO VỀ SỰ TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC 
 2 Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất 
Bốc hơi 
Mưa 
Gió 
Bốc hơi 
Bốc hơi 
Mưa 
Dòng nước ngầm 
Nước trên mặt 
Tầng đá thấm nước 
Vòng tuần hoàn nhỏ 
Vòng tuần hoàn lớn 
- Vòng tuần hoàn nhỏ: Nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển. 
- Vòng tuần hoàn lớn: Nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây được gió đưa sâu vào lục địa: ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp, mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gập lạnh tạo thành tuyết; mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển; biển lại bốc hơi,... 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG  
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
Chế độ mưa, băng tuyết, 
 nước ngầm 
Địa thế,thực vật 
hồ đầm 
 PHIẾU HỌC TẬP 
Hoạt dộng nhóm: ( 6 nhóm): mỗi nhóm phân tích một nhân tố ảnh hưởng chế độ nước sông điền vào phiếu học tập 
Nhân tố 
Ảnh hưởng chế độ nước sông 
1. Chế độ mưa 
2. Băng tuyết 
3. Nước ngầm 
4. Địa thế 
5. Thực vật 
6. Hồ, đầm 
Sông ở khu vực khí hậu nóng 
Khí hậu nóng, địa hình thấp của khu vực khí hậu ôn đới 
Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa. Mùa lũ sông ngòi trùng với mùa mưa. 
Chế độ mưa 
MÙA MƯA 
Ở MIỀN KHÍ HẬU NÓNG HOẶC NƠI ĐỊA HÌNH THẤP CỦA VÙNG KHÍ HẬU ÔN ĐỚI 
MÙA KHÔ 
Sông Hồng 
Băng tuyết 
Sông ở khu vực khí hậu ôn đới lạnh 
KH ôn đới lạnh, các sông bắt nguồn từ núi cao 
Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ngòi là băng tuyết tan. 
 Mùa lũ trùng với mùa xuân 
 VÙNG ÔN ĐỚI LẠNH VÀ NHỮNG NƠI SÔNG BẮT NGUỒN TỪ NÚI CAO 
Nước ngầm 
Địa thế 
Quy định tốc độ dòng chảy 
SÔNG Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG 
SÔNG Ở ĐỊA HÌNH MIỀN NÚI 
Hệ thống núi ăn sát ra biển, độ dốc lớn 
Mưa tập trung, tốc độ dòng chảy lớn 
Vì sao ở miền Trung nước ta, mực nước lũ ở các sông ngòi thường lên rất nhanh? 
Sông có dạng hợp lũ, nhiều phụ lưu cấp nước vào dòng chính 
Nước lũ ở đồng bằng sông Cửu Long lên 
chậm hơn 
Nước lũ ở miền Trung nước ta thường lên nhanh, rút nhanh 
Địa thế 
LŨ MIỀN TRUNG Ở VIỆT NAM 
Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao trồng ở đó? 
Rừng đầu nguồn có vai trò điều hòa dòng chảy cho sông ngòi, làm giảm lũ lụt. 
Chặt phá rừng đầu nguồn làm cho xói mòn đất, gây lũ quét, lũ bùn, sạt lở đất vào mùa mưa và gây thiếu nước vào mùa khô. 
Nơi không có thực vật che phủ 
Nơi có thực vật che phủ 
Mặt đất 
Thảm mục 
Cây bụi 
Tán cây 
Vai trò gì đối với dòng chảy sông ngòi 
Thực vật: điều tiết chế độ dòng chảy 
Hồ, đầm: điều hòa chế độ nước sông 
Mùa mưa nước dâng lên, một phần nước chảy vào Biển Hồ, giảm lưu lượng nước cho sông Mêkông 
Mùa khô, khi nước sông Mêkông hạ xuống, nước trong Biển Hồ chảy ra cung cấp nước cho sông 
BIỂN HỒ 
HỒ ĐẦM 
 PHIẾU HỌC TẬP 
Nhân tố 
Ả nh hư ở ng ch ế đ ộ nư ớ c sông 
1. Chế độ mưa 
Miền khí hậu khô – nóng, nơi có địa hình thấp của khu vực ôn đới chế độ nước sông phụ thuộc vào nước mưa. 
2. Băng tuyết 
Miền khí hậu ôn đới lạnh, những nơi sông bắt nguồn từ núi cao nước sông do băng tuyết tan cung cấp. 
3. Nước ngầm 
Nước ngầm : Vùng đất đá thấm nước, nước ngầm có vai trò quan trọng. 
4. Địa thế 
Tốc độ dòng chảy. 
Nơi nào có độ dốc lớn nước sông chảy nhanh – lũ lên nhanh (ngược lại).. 
5. Thực vật 
Điều hòa dòng chảy, làm giảm lũ lụt. 
6. Hồ, đầm 
Điều hòa chế độ nước sông. 
NƯỚC NGỌT – NGUỒN TÀI NGUYÊN VÔ CÙNG QUÝ GIÁ NHƯNG 
ĐANG BỊ HAO KIỆT 
Thông điệp ? 
HÃY TIẾT KIỆM NƯỚC 
B. Nước ngầm 
C. Băng tuyết 
D. B và C đúng 
Đáp án: A 
A. Nước mưa 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ở vùng khí hậu nóng, nguồn cung cấp 
 nước chủ yếu cho sông là: 
LUYỆN TẬP 
B. Nước ngầm 
C. Băng tuyết 
D. A và B đúng 
Đáp án: D 
A. Nước mưa 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Sông ngòi Việt Nam có nguồn 
cung cấp nước từ đâu ? 
B. Nơi địa hình thấp 
C. Ở miền ôn đới lạnh 
D. Những vùng đất, đá thấm nước nhiều 
Đáp án: C 
A. Ở miền khí hậu nóng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Khu vực nào nguồn tiếp nước cho sông 
chủ yếu là do băng tuyết tan ? 
B. Sông nhỏ, ngắn, chảy trên địa hình dốc 
C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc 
D. Lớp phủ thực vật còn ít 
Đáp án: C 
A. Mưa tập trung với cường độ lớn 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Mực nước lũ ở sông ngòi miền Trung nước ta thường lên 
rất nhanh không phải do nguyên nhân nào sau đây? 
B. Làm tăng lượng nước ngầm 
C. giảm bớt cường độ lũ 
D. Lớp thảm mục giữ lại 1 phần 
Đáp án: A 
A. Hạn chế nước chảy tràn trên mặt 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tác dụng điều hoà dòng chảy của thảm thực vật thể hiện rõ nhất qua việc 
B. mưa tương đối ổn định 
C. diện tích lưu vục lớn 
D. sự điều tiết nước của Biển Hồ 
Đáp án: D 
A. hệ thống kênh rạch chằng chịt 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Thuỷ chế sông Mê Công điều hoà hơn 
sông Hồng là nhờ 
HOẠT DỘNG NỐI TIẾP 
HS về nhà thực hiện nội dung sau 
 Tìm hiểu các thông tin liên quan đến Sóng, thủy triều và dòng biển 
Chân thành cảm ơn sự theo dõi 
Của các em 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_lop_10_bai_15_thuy_quyen_mot_so_nhan_to_anh.pptx