Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp năng lượng - Lê Thu Hương

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp năng lượng - Lê Thu Hương

+ Vai trò của Công nghiệp năng lượng:

- Là một trong những ngành kinh tế quan trọng & cơ bản của một quốc gia

- Quyết định đến sự tồn tại và phát triển nền kinh tế hiện đại

- Là tiền đề của tiến bộ khoa học – kỹ thuật.

 

ppt 35 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp năng lượng - Lê Thu Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c ThÇy gi¸o, 
C« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp! 
Thực hiện : Lê Thu Hương 
Trường THPT Nam Sách II 
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH COP 22 
 Nguyên nhân nào làm cho lượng CO2 trong khí quyển tăng ? 
BÀI 32 : 
ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
Vai trò : 
	+ Là nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện , luyện kim 
	+ Là nguyên liệu quý cho công nghiệp hóa học , dược phẩm 
b.Trữ lượng : 
 + Ước tính : 13.000 tỷ tấn , trong đó ¾ là than đá 
	+ Tập trung chủ yếu ở BCB 
Chủ yếu ở Hoa Kỳ , Liên Bang Nga , Trung Quốc , 
c. Sản lượng , phân bố : 
	+ Sản lượng : khoảng 5 tỷ tấn/năm , năm 2014 đạt 7,9 tỉ tấn 
	 + Tập trung ở các nước có trữ lượng lớn 
CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 
1. Khai thác than 
ĐỊA CHẤT 
 VÀ KHOÁNG 
SẢN 
 VIỆT NAM 
BÀI 32 : 
ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
Công nghiệp năng lượng 
	1. Khai thác than 
	2. Khai thác dầu mỏ 
	3. Công nghiệp điện lực 
THẢO LUẬN NHÓM ( 5’) 
Khai thác dầu mỏ 
Công nghiệp điện lực 
Vai trò 
Trữ lượng 
Sản lượng & Phân bố 
Liên hệ Việt Nam 
Nhóm dãy bàn phía trong 
Nhóm dãy bàn bên ngoài 
Dựa vào bảng thông tin trang 121, Hình 32.3, 32.4 trang 123, Alat Địa lý hãy điền các nội dung phù hợp vào phiếu học tập : 
Khai thác dầu 
Vai trò 
 Nhiên liệu  “ . ” của nhiều nước . 
 Từ dầu mỏ , sản xuất ra nhiều loại .., ... 
Trữ lượng 
 Ước tính khoảng ., chắc chắn . 
 Tập trung  
Sản lượng & Phân bố 
- Sản lượng khai thác :. 
- Phân bố :. 
Liên hệ với 
Việt Nam 
- Các mỏ dầu lớn :  
 Sản lượng 2007: Đạt khoảng  
 Phân bố chủ yếu : .. 
THÔNG TIN PHẢN HỒI 
BÀI 32 : 
ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
quan trọng 
Hóa chất dược phẩm 
400-500 tỷ tấn 
140 tỷ tấn 
Trung Đông , Bắc Phi, Liên Bang Nga , 
3,8 tỷ tấn/năm 
Trung Đông , Bắc Phi, Liên Bang Nga 
Hồng Ngọc , Rạng Đông , Rồng , 
15,9 triệu tấn 
Thềm lục địa Phía Nam 
Vàng đen 
ĐỊA CHẤT 
 VÀ KHOÁNG 
SẢN 
 VIỆT NAM 
Khai thác dầu khí trên biển Đông 
Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 
Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên ? V × sao trong qu ¸ tr×nh khai th¸c vµ vËn chuyÓn dÇu má l¹i cÇn chó ý về vấn đề bảo vệ môi trường ? 
20/4/2010 dàn khoan dầu lớn nhất trên vịnh Mêhicô bất ngờ phát nổ khiến : 11 công nhân thiệt mạng và khoảng 750.000 lít dầu loang trên 9000 km2 mặt biển . 
Đặc điểm 
Công nghiệp điện lực 
Vai trò 
Cơ sở để . nền công nghiệp hiện đại ,  tiến bộ khoa học kĩ thuật ,..  đời sống văn hóa , văn minh . 
Trữ lượng 
 Điện được sản xuất từ :.. 
- Các nguồn điện mới :. 
Sản lượng & Phân bố 
- Sản lượng ước tính khoảng  
- Phân bố chủ yếu :  
Liên hệ 
Việt Nam 
Nguồn điện đang được khai thác ở VN: . 
Sản lượng điện 2007 . 
Các nhà máy :. 
THÔNG TIN PHẢN HỒI 
phát triển 
 đẩy mạnh 
đáp ứng 
15000 tỷ kwh 
Hoa Kì , Nhật Bản , Trung Quốc , 
Nhiệt điện , thủy điện , 
khoảng 64,1 tỉ Kwh 
Hòa Bình , Sơn La, Phả Lại , Phú Mĩ  
Thủy điện , nhiệt điện , điện nguyên tử , 
Điện từ gió , NL mặt trời , thủy triều , 
CẦN TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG GÓP PHẦN 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Không cần làm những gì quá to tát mà hãy hành động bằng chính những việc làm thường ngày 
BÀI 32 : 
ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
Công nghiệp năng lượng 
	 1. Khai thác than 
	2. Khai thác dầu mỏ 
	3. Công nghiệp điện lực 
Vai trò của Công nghiệp năng lượng : 
Là một trong những ngành kinh tế quan trọng & cơ bản của một quốc gia 
Quyết định đến sự tồn tại và phát triển nền kinh tế hiện đại 
Là tiền đề của tiến bộ khoa học – kỹ thuật . 
CỦNG CỐ 
Ai nhanh hơn? 
DÃY TRONG 
- Kể tên 5 quốc gia có sản lượng khai thác dầu lớn nhất 
- Các mỏ than Việt Nam 
DÃY NGOÀI 
- Kể tên 5 quốc gia có sản lượng điện lớn nhất . 
- Các mỏ dầu Việt Nam 
ĐỊA CHẤT 
 VÀ KHOÁNG 
SẢN 
 VIỆT NAM 
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
Bài tập 1/sgk: Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1940- 2000. Giải thích . 
Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c ThÇy gi¸o, 
C« gi¸o vµ c¸c em häc sinh! 
Nhà máy nhiệt điện Phả lại 
Trong đời sống hàng ngày than còn được sử dụng nhằm mục đích gì ? 
Lưu ý khi sử dụng than tổ ong ( Clip) 
 Lược đồ phân bố trữ lượng và sản lượng khai thác than của thế giới thời kì 2000 -2003 
NHÀ 
MÁY 
ĐIỆN 
 HẠT 
NHÂN 
Ở NHẬT 
 BẢN 
Nhà máy điện hạt nhân ở Pháp 
Lược đồ thể hiện vùng phân bố và sản lượng than trên thế giới thời kì 2000- 2003 
Liªn bangNga 
Trung Quèc 
Ê n §é 
Hoa K× 
Ox- trây-lia 
Năng lượng gió ở Ấn Độ 
Năng lượng thủy triều 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_10_bai_32_dia_li_cac_nganh_cong_nghiep.ppt