Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất - Đàm Thị Hồng

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất - Đàm Thị Hồng

2. Tuần hoàn của nước trên Trái đất
Vòng tuần hoàn nhỏ: Nước biển bốc hơi tạo thành mây và mưa, mưa rơi xuống biển, rồi nước ở biển lại bốc hơi.

 - Vòng tuần hoàn lớn: Nước biển bốc hơi tạo thành mây, gió đưa mây vào đất liền, gặp lạnh tạo thành mưa và tuyết; mưa rơi và tuyết tan tạo thành các dòng chảy từ lục địa chảy đổ biển, nước biển lại bốc hơi

 

pptx 25 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất - Đàm Thị Hồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v 
NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ 
NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ 
NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ 
v 
NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ 
THIS BOOK 
v 
NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ 
perfect 
v 
Bài 15 THỦY QUYỂN.MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A 
Giáo viên : Đàm Thị HồngTrường THPT Chương Mỹ A 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
I.THỦY QUYỂN 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG 
Bài 15 THỦY QUYỂN.MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
I. THỦY QUYỂN 
Nhiệm vụ 
Thủy quyển là (1). trên Trái Đất, bao gồm nước trong các(2)..., nước trên .(3)......... và (4)...trong khí quyển. 
Bộ từ thông tin: 
-lục địa.	- lớp nước.	- hơi nước.	- biển và đại dương. 
lớp nước 
biển và đại dương 
lục địa 
hơi nước 
Nhiệm vụ 1 
Bài 15 THỦY QUYỂN.MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
I. THỦY QUYỂN 
Nhiệm vụ 
Vòng tuần hoàn nhỏ: Nước (5).lên cao tạo thành(6).., gặp (7)... tạo thành (8).rơi (9).. 
Bộ từ thông tin: 
- mây.	 - lạnh.	 - mưa.	- bốc hơi.	- xuống biển. 
bốc hơi 
Nhiệm vụ 2 
mây 
lạnh 
mưa 
xuống biển 
I. THỦY QUYỂN 
Nhiệm vụ 3 
1 
2 
3 
4 
6 
5 
Vòng tuần hoàn nước lớn 
Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Gió 
- MÂY 
- CÁC DÒNG CHẢY 
 - LỤC ĐỊA 
- BỐC HƠI 
- NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG 
MƯA/TUYẾT 
Bài 15 THỦY QUYỂN.MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
I. THỦY QUYỂN 
Nhiệm vụ 3 
NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG 
BỐC HƠI 
MÂY 
LỤC ĐỊA 
CÁC DÒNG CHẢY 
MƯA/TUYẾT 
Vòng tuần hoàn nước lớn 
- MÂY 
- CÁC DÒNG CHẢY 
 - LỤC ĐỊA 
- BỐC HƠI 
- NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG 
MƯA/TUYẾT 
Bài 15 THỦY QUYỂN.MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
I. THỦY QUYỂN 
 1.Khái niệm. 
 Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái đất, bao gồm nước trong các biển, các đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. 
 2. Tuần hoàn của nước trên Trái đấtVòng tuần hoàn nhỏ: Nước biển bốc hơi tạo thành mây và mưa, mưa rơi xuống biển, rồi nước ở biển lại bốc hơi..... 
 - Vòng tuần hoàn lớn: Nước biển bốc hơi tạo thành mây, gió đưa mây vào đất liền, gặp lạnh tạo thành mưa và tuyết; mưa rơi và tuyết tan tạo thành các dòng chảy từ lục địa chảy đổ biển, nước biển lại bốc hơi 
1.Sự khác biệt của sông Hồng vào mùa lũ và mùa cạn 
2.Băng tuyết- Đọc thêm thông tin sông Ênixây và giải thích tại sao vùng ôn đới có lũ vào mùa xuân, hạ. 
 3. Vì sao lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta thường lên rất nhanh 
4. Giải thích tại sao phải bảo vệ rừng đầu nguồn 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG 
v 
Sông Hồng mùa khô 
Sông Hồng mùa mưa 
chế độ nước sông chế độ nước mua 
Mưa tập trung, tốc độ dòng chảy lớn 
Sông ngắn, dốc, do địa hình núi lan sát ra biển 
Vì sao mực nước lũ của các sông ngòi miền trung thường lên rất nhanh? 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG 
Nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông 
Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm 
Địa hình, thực vật và hồ đầm 
Ở miền khí hậu nóng 
Ở miền ôn đới lạnh, núi cao 
Ở những vùng đất đá thấm nước 
Độ dốc địa hình 
Thực vật 
Hồ đầ m 
Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa 
Nguồn cung cấp nước cho sông: băng tuyết tan 
Nước ngầm có tác dụng trong việc điều hòa chế độ nước sông 
Quy định tốc độ dòng chảy, quá trình tập trung lũ và nước dâng cao 
Điều hòa dòng chảy cho sông, làm giảm lũ lụt 
Có tác dụng điều hòa chế độ nước sông 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT  
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT  
Các nhóm hãy tìm hiểu những nội dung sau: 
Đặc điểm 
Sông Nin 
Sông A-ma-dôn 
Sông I-ê-nit-xây 
Nơi bắt nguồn 
Hướng chảy 
Khu vực khí hậu 
Nguồn cung cấp nước chủ yếu 
BẮT ĐẦU 
Câu hỏi số 14Khu vực khí hậu của sông I -Ê- NIT Xây? 
Câu hỏi số 13Nơi bắt nguồn của sông I- Ê-Nit xây 
Câu hỏi số 12Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông I-Ê-Nít-Xây là? 
Câu hỏi số 11 
Hướng chảy chủ yếu của sông Nil? 
Câu hỏi số 10Nơi bắt nguồn của sông Amazon là 
Câu hỏi số 9 Hướng chảy chủ yếu của sông Amazon là ? 
Câu hỏi số 8Sông Amazon nằm ở đâu 
Câu hỏi số 7Nơi bắt nguồn của sông Nil? 
Câu hỏi số 6 Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Nil là 
Câu hỏi số 5 Sông I-Ê-NIT-XÂY nằm ở đâu 
Câu hỏi số 4 Sông Nil nằm ở đâu 
Câu hỏi số 3 Sông nào có lượng nước lớn nhất vào mùa xuân 
Câu hỏi số 2 Sông nào có lưu vực lớn nhất TG 
Sông nào dài nhất thế giới 
2 : 00 
1 : 59 
1 : 58 
1 : 57 
1 : 56 
1 : 55 
1 : 54 
1 : 53 
1 : 52 
1 : 51 
1 : 50 
1 : 49 
1 : 48 
1 : 47 
1 : 46 
1 : 45 
1 : 44 
1 : 43 
1 : 42 
1 : 41 
1 : 40 
1 : 39 
1 : 38 
1 : 37 
1 : 36 
1 : 35 
1 : 34 
1 : 33 
1 : 32 
1 : 31 
1 : 30 
1 : 29 
1 : 28 
1 : 27 
1 : 26 
1 : 25 
1 : 24 
1 : 23 
1 : 22 
1 : 21 
1 : 20 
1 : 19 
1 : 18 
1 : 17 
1 : 16 
1 : 15 
1 : 14 
1 : 13 
1 : 12 
1 : 11 
1 : 10 
1 : 09 
1 : 08 
1 : 07 
1 : 06 
1 : 05 
1 : 04 
1 : 03 
1 : 02 
1 : 01 
1 : 00 
0 : 59 
0 : 58 
0 : 57 
0 : 56 
0 : 55 
0 : 54 
0 : 53 
0 : 52 
0 : 51 
0 : 50 
0 : 49 
0 : 48 
0 : 47 
0 : 46 
0 : 45 
0 : 44 
0 : 43 
0 : 42 
0 : 41 
0 : 40 
0 : 39 
0 : 38 
0 : 37 
0 : 36 
0 : 35 
0 : 34 
0 : 43 
0 : 32 
0 : 31 
0 : 30 
0 : 29 
0 : 28 
0 : 27 
0 : 26 
0 : 25 
0 : 24 
0 : 23 
0 : 22 
0 : 21 
0 : 20 
0 : 19 
0 : 18 
0 : 17 
0 : 16 
0 : 15 
0 : 14 
0 : 13 
0 : 12 
0 : 11 
0 : 10 
0 : 09 
0 : 08 
0 : 07 
0 : 06 
0 : 05 
0 : 04 
0 : 03 
0 : 02 
0 : 01 
0 : 00 
Mức độ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
CHÚC M ỪNG 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT  
Đặc điểm 
Sông Nin 
Sông A-ma-dôn 
Sông I-ê-nit-xây 
Nơi bắt nguồn 
Hồ Victoria(châu Phi) 
Dãy An đét(Nam Mĩ) 
Dãy Xaian(châu Á) 
Hướng chảy 
N-B 
T-Đ 
N-B 
Khu vực khí hậu 
Khu vực xích đạo, cận xích đạo, cận nhiệt. 
Khu vực xích đạo. 
Khu vực ôn đới lạnh. 
Nguồn cung cấp nước chủ yếu 
Mưa và nước ngầm. 
Mưa và nước ngầm. 
Băng, tuyết tan. 
BÀI 15: Thủy quyển , Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông . Một số sông lớn trên trái đất 
I. THỦY QUYỂN 
 Khái niệm : Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. 
 Vòng tuần hoàn của n ư ớc trên Trái Đất : 
+ Vòng tuần hoàn nước nhỏ: Nước bốc hơi -> hình thành mây -> gây mưa ngay trên mặt biển và đại dương. 
+ Vòng tuần hoàn nước lớn: Nước bốc hơi ->  hình thành mây -> gây mưa đất liền -> nước tụ lại thành sông (hoặc mạch nước ngầm) chảy ra biển. 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH H Ư ỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ N Ư ỚC SÔNG 
Chế độ m ư a 
Băng tuyết 
Nư ớc ngầm 
Địa thế 
Th ực vật 
Hồ đầm 
III. MỘT SỐ SÔNG L ỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
 Chiều dài 
 L ư u vực 
 Hướng chảy 
 Nơi bắt nguồn 
 Nơi độ ra biển 
 Phụ l ư u 
 Chi l ư u 
 Lưu l ư ợng 
 Chế độ n ư ớc 
3. Sông Nin 
1. Sông A-ma-dôn 
2. Sông Ienisei 
Nguồn cung cấp nước cho sông ngòi vùng ôn đới lạnh là 
Ở miền khí hậu nóng nguồn cung cấp nước cho sông ngòi là 
Nhân tố điều hòa nước sông vùng đất thấm nước 
Nước sông chảy nhanh ở miền núi,chậm ở ĐB là do 
Tác dụng làm giảm dòng chảy của sông ngòi 
Ý nghĩa của hồ đầm đối với sông hồ 
START 
FINISH 
Nước mưa 
Độ dốc của địa hình 
Thực vật 
Điều hòa chế độ nước sông 
Băng tuyết 
Nước ngầm 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_lop_10_bai_15_thuy_quyen_mot_so_nhan_to_anh.pptx