Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Chương I - Bài 2: Một số các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ - Trường THPT Nguyễn Khuyến

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Chương I - Bài 2: Một số các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ - Trường THPT Nguyễn Khuyến

* XÁC ĐỊNH CÁC KÍ HIỆU ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ?

* CÁC KÍ HIỆU NÀY BIỂU HIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ NÀO?

 

pptx 9 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 24/06/2023 Lượt xem 195Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Chương I - Bài 2: Một số các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ - Trường THPT Nguyễn Khuyến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 
BÀI 2: 
MỘT SỐ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 
CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
* XÁC ĐỊNH CÁC KÍ HIỆU ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ? 
* CÁC KÍ HIỆU NÀY BIỂU HIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ NÀO? 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
ĐỊA LÍ LỚP 10 
I. PHƯƠNG PHÁP KÍ HIỆU 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
* XÁC ĐỊNH CÁC KÍ HIỆU ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ? 
* CÁC KÍ HIỆU NÀY BIỂU HIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ NÀO? 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
II. PHƯƠNG PHÁP KÍ HIỆU ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỘNG 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
* XÁC ĐỊNH KÍ HIỆU ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ? 
* KÍ HIỆU NÀY BIỂU HIỆN ĐẶC ĐIỂM GÌ CỦA ĐỐI TƯỢNG ? 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
III. PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
IV. PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ 
BIỂU ĐỒ 
* XÁC ĐỊNH CÁC KÍ HIỆU ĐƯỢC BIỂU HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ? 
* CÁC KÍ HIỆU NÀY BIỂU HIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ NÀO? 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_lop_10_chuong_i_bai_2_mot_so_cac_phuong_pha.pptx