Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 17, Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất

Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 17, Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất

1. Các vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất

2. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông

3. Một số sông lớn trên Trái Đất

 

ppt 20 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 122Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 17, Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 17 - Bài 15: 
THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ 
ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG 
MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
NỘI DUNG CHÍNH 
Thủy quyển 
Khái niệm 
1. Các vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất 
2. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông 
3. Một số sông lớn trên Trái Đất 
I. THỦY QUYỂN 
Khái niệm 
Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất 
Hình 15: Sơ đồ tuần hoàn của nước 
 Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất 
Bốc hơi 
Mưa 
Gió 
Bốc hơi 
Bốc hơi 
Mưa 
Dòng nước ngầm 
Nước trên mặt 
Tầng đá thấm nước 
Vòng tuần hoàn nhỏ 
Vòng tuần hoàn lớn 
I. THỦY QUYỂN 
Khái niệm 
Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất 
Vòng tuần hoàn nhỏ 
Vòng tuần hoàn lớn 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. 
Chế độ 
mưa, 
băng 
tuyết 
và 
nước 
ngầm 
- Nguồn cung cấp nước cho 
sông. 
Địa thế 
Tốc độ chảy của dòng sông 
Thực vật 
Hồ đầm 
Điều hòa dòng chảy, giảm 
lũ lụt. 
Điều tiết lũ, điều hòa chế độ 
nước sông. 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT (Hướng dẫn HS tự học) 
 Nơi bắt nguồn 
 Diện tích lưu vực (km 2 ) 
 Chiều dài (km) 
 Hướng 
 Nguồn cung cấp nước chính 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT. 
Sông Nin 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT. 
Sông Nin 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT. 
Sông Nile 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT. 
Sông Amazôn 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT. 
Sông Amazôn 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT. 
Sông Amazôn 
CỦNG CỐ 
 Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất 
Bốc hơi 
Mưa 
Gió 
Bốc hơi 
Bốc hơi 
Mưa 
Dòng nước ngầm 
Nước trên mặt 
Tầng đá thấm nước 
Vòng tuần hoàn nhỏ 
Vòng tuần hoàn lớn 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. 
Chế độ 
mưa, 
băng 
tuyết 
và 
nước 
ngầm 
- Nguồn cung cấp nước cho 
sông. 
Địa thế 
Tốc độ chảy của dòng sông 
Thực vật 
Hồ đầm 
Điều hòa dòng chảy, giảm 
lũ lụt. 
Điều tiết lũ, điều hòa chế độ 
nước sông. 
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_10_tiet_17_bai_15_thuy_quyen_mot_so_nhan_to.ppt