Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Câu 2: Ý nào dưới đây không phải vai trò của ngành dịch vụ?

A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất.

B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm.

C. Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội.

D. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa, lịch sử, các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đai.

 

pptx 18 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 
Địa lí 10 
NỘI DUNG 
VAI TRÒ, CƠ CẤU 
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ 
Củng cố 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
Em hiểu thế nào là ngành dịch vụ? 
Là hoạt động kinh tế - xã hội, có tạo ra giá trị mà không nằm trong lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng cơ bản, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. 
I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 
1. Cơ cấu 
CƠ CẤU DỊCH VỤ 
Dịch vụ kinh doanh 
Dịch vụ tiêu dùng 
Dịch vụ công 
Vận tải và thông tin liên lạc 
Tài chính 
Bảo hiểm 
Kinh doanh bất động sản 
Bán buôn, bán lẻ 
Du lịch 
Dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục,TDTT) 
Hành chính công 
Các hoạt động đoàn thể 
2. Vai trò 
I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế 
- Sử dụng tốt lao động, tạo việc làm 
- Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phá triển, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế 
- Khai thác tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa- lịch sử và các thành tựu khoa học kĩ thuật phục vụ con người 
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ 
- Trình độ phát triển kinh tế 
- Năng suất lao động xã hội 
- Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ 
Ví dụ : Khi dư thừa lao động trong nông nghiệp, công nghiệp -> bổ sung lao động cho ngành dịch vụ 
- Quy mô, cơ cấu dân số 
- Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ 
Ví dụ: 
Đông dân, cơ cấu trẻ-> du lịch, giáo dục, thương mại 
Ít dân, cơ cấu dân số già -> bệnh viên, nhà dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
- Phân bố dân cư 
- Mạng lưới ngành dịch vụ 
Dân cư tập trung: quy mô dịch vụ lớn, cơ cấu ngành đa dạng 
Dân cư phân tán: quy mô dịch vụ nhỏ, cơ cấu nghèo nàn 
- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán 
- Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ 
Lễ hội Đền Hùng (Việt Nam) 
Lễ hội hoa anh đào (Nhật Bản) 
Lễ hội té nước (Thái Lan) 
- Mức sống và thu nhập thực tế 
- Sức mua, nhu cầu dịch vụ 
- Ví dụ: Mức sống và thu nhập cao -> sức mua, nhu cầu dịch vụ tăng và ngược lại 
- Tài nguyên thiên nhiên 
- Di sản văn hóa, lịch sử 
- Cơ sở hạ tầng du lịch 
- Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ 
Kim tự tháp Ai Cập 
Vạn lí Trường Thành (Trung Quốc) 
Núi Phú Sĩ (Nhật Bản ) 
III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI 
T ỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước 2001 
Ở các nước phát triển, các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (>60%) 
Ở các nước đang phát triển, tỉ trọng c ủa dịch vụ thường chỉ dưới 50% 
Trên thế giới, các thành phố lớn đồng thời cũng là các trung tâm dịch vụ lớn như New York, London, Tokyo,.. 
IV.CỦNG CỐ 
Câu 1 : Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm? 
A. 2 nhóm. 
B. 3 nhóm. 
C. 4 nhóm. 
D. 5 nhóm. 
Câu 2: Ý nào dưới đây không phải vai trò của ngành dịch vụ? 
A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất . 
B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm. 
C. Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội . 
D. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa, lịch sử, các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đai. 
Câu 3 : Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu dịch vụ là 
A. Quy mô, cơ cấu dân số. 
B. Mức sống và thu nhập thực tế. 
C. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư. 
D. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. 
Câu 4 : Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đến 
A. sức mua và nhu cầu dịch vụ. 
B. sự phân bố các mạng lưới dịch vụ. 
C. nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. 
D. đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. 
Câu 5: Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng 
A. cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước phát triển. 
B. cao nhất trong cơ cấu GDP của tất cả các nước trên thế giới. 
C. thấp nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển. 
D. cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_lop_10_bai_35_vai_tro_cac_nhan_to_anh_huong.pptx