Giáo án Địa lí 10 - Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Giáo án Địa lí 10 - Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Tiết PPCT: 03

Bài 4: THỰC HÀNH:

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP

BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

 Ngày lên lớp: .

 Lớp dạy: .

I. Mục tiêu:

 Kiến thức:

- Hiểu rõ hơn về một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí trên bản đồ.

 Kĩ năng:

Phân loại được từng phương pháp biểu hiện ở các loại bản đồ khác nhau.

II. Chuẩn bị:

 Các hình 2.2, 2.3, 2.4.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp (2 phút)

2. Kiểm tra bài cũ ( 8 phút)

Câu 1:

Nêu 4 phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và khả năng biểu hiện của chúng?

Câu 2: (câu hỏi 3 – SGK trang 16)

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

3. Giảng bài mới:

 

docx 3 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 5262Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí 10 - Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 03 
Bài 4: THỰC HÀNH:
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP 
BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 
 Ngày lên lớp:..
 Lớp dạy:..
I. Mục tiêu:
	Kiến thức:
- Hiểu rõ hơn về một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí trên bản đồ.
	Kĩ năng: 
Phân loại được từng phương pháp biểu hiện ở các loại bản đồ khác nhau.
II. Chuẩn bị:
	 Các hình 2.2, 2.3, 2.4.
III. Tiến trình lên lớp:
Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp (2 phút)
Kiểm tra bài cũ ( 8 phút)
Câu 1: 
Nêu 4 phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và khả năng biểu hiện của chúng?
Câu 2: (câu hỏi 3 – SGK trang 16)
Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?
Giảng bài mới: 
Hoạt động 1: Cả lớp (15 phút)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Bước 1: 
GV yêu cầu 1 HS đứng lên đọc to nội dung và xác định yêu cầu của bài thực hành.
Chia lớp làm 6 nhóm.
Phân công và giao bản đồ cho các nhóm
Bước 2:
GV yêu cầu HS nhắc lại một số kiến thức của bài 2 và 3:
4 phương pháp biểu hiện trên bản đồ.
Vai trò, cách sử dụng bản đồ trong học tập và cuộc sống.
HS đọc những mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Chia 6 nhóm.
Nhận nhiệm vụ của nhóm mình.
HS nhớ lại kiến thức đã học, phát biểu ngắn gọn:
- 4 phương pháp biểu hiện: pp kí hiệu, pp kí hiệu đường chuyển động, pp chấm điểm, pp bản đồ - biểu đồ.
 - Là phương tiện để HS học tập và rèn luyện kĩ năng địa lí, sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.
Lưu ý khi sử dụng:
Chọn bản đồ phù hợp với nội dung và mục đích sử dụng.
Đọc các yếu tố: tỉ lệ, kí hiệu,..
Xác định phương hướng trên bản đồ.
Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ, Atlat.
1. Yêu cầu
- Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4.
2. Tiến hành:
Đọc từng bản đồ theo trình tự:
- Tên bản đồ
- Nội dung bản đồ
- Các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ:
+ Tên phương pháp biểu hiện
+ Phương pháp đó biểu hiện những đối tượng địa lí nào.
+ Khả năng biểu hiện.
Hoạt động 2: Nhóm (15 phút)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Bước 1: GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm .
Bước 2 : GV cho các nhóm thảo luận và hoàn thành bảng
Bước 3 :
GV yêu cầu HS lên trình bày kết quả làm việc, nhận xét và chỉnh sửa nếu có thiếu sót.
Nhận nhiệm vụ theo từng nhóm:
+ Nhóm 1 và 3 : Tìm hiểu nội dung bản đồ, tên phương pháp – đối tượng biểu hiện – khả năng biểu hiện của các phương pháp trên bản đồ hình 2.2
+ Nhóm 2 và 5 : Tìm hiểu nội dung bản đồ, tên phương pháp – đối tượng biểu hiện – khả năng biểu hiện của các phương pháp trên bản đồ hình 2.3
+ Nhóm 4 và 6 : Tìm hiểu nội dung bản đồ, tên phương pháp – đối tượng biểu hiện – khả năng biểu hiện của các phương pháp trên bản đồ hình 2.4
Các nhóm thảo luận và hoàn thành bảng:
Tên bản đồ
Nội dung bản đồ
Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ
Tên phương pháp
Đối tượng biểu hiện
Khả năng thể hiện
Bản đồ công nghiệp điện Việt Nam
Bản đồ Gió và Bão ở Việt Nam
Bản đồ phân bố dân cư Châu Á
3. Xác định các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
a. Hình 2.2
b. Hình 2.3
b. Hình 2.3
(xem bảng Thông tin phản hồi bên dưới)
Thông tin phản hồi:
Tên bản đồ
Nội dung bản đồ
Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ
Tên phương pháp
Đối tựơng biểu hiện
Khả năng thể hiện
Bản đồ công nghiệp điện Việt Nam
Hệ thống các nhà máy điện và mạng lưới điện Việt Nam
Phương pháp kí hiệu
Nhà máy điện và các trạm điện
Vị trí, số lượng, chất lượng và động lực phát triển
Bản đồ Gió và Bão ở Việt Nam
Hoạt động của các loại gió mùa và bão ở Việt Nam
Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
Gió và Bão
hướng di chuyển, khối lượng, tần suất
Bản đồ phân bố dân cư châu á
Sự phân bố dân cư châu Á
Phương pháp chấm điểm
Dân cư
Vị trí, phân bố, số lượng
Hoạt động 3: Củng cố (5 phút)
GV nhận xét giờ thực hành
Chuẩn bị bài 5: 
Thế nào là Vũ trụ ? Hệ Mặt Trời ? 
Chuyển động tự quay quanh xung quanh trục của Trái Đất dẫn đến những hệ quả gì ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_4_Thuc_hanh_Xac_dinh_mot_so_phuong_phap_bieu_hien_cac_doi_tuong_dia_li_tren_ban_do.docx