Phân phối chương trình môn Địa lý THPT

Phân phối chương trình môn Địa lý THPT

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Cả năm : 37 tuần (53 tiết)

Học kì I : 19 tuần (36 tiết)

Học kì II : 18 tuần (17 tiết).

 Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.

 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .

 

doc 10 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 2476Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Địa lý THPT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN ĐỊA LÝ THPT 
 (Thùc hiÖn tõ n¨m häc 2013- 2014 
vµ theo h­íng dÉn ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc cña Bé GD&§T)
LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Cả năm : 37 tuần (53 tiết)
Học kì I : 19 tuần (36 tiết)
Học kì II : 18 tuần (17 tiết).
 Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .
HỌC KÌ I
Phần một. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Chương I – Bản đồ
Tiết
Bài
Nội dung
ND điều chỉnh
Bài 1
Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Không dạy
1
Bài 2
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
2
Bài 3
Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
3
Bài 4
Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Chương II – Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
4
Bài 5
Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
5
Bài 6
Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Hết Mục I và Mục II)
6
Bài 6
Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Mục III)
Chương III - Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý
7
Bài 7
Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
8
Bài 8
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
9
Bài 9
Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
10
Bài 9
Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
11
Bài 10
Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
12
Bài 11
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Mục I. Khí quyển; 1. Cấu trúc của khí quyển (không dạy)
13
Bài 12
Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
14
Bài 13
Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Mục I. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển (không dạy)
15
Bài 14
Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Mục II. Nội dung thực hành, phần 2.b (không yêu cầu HS làm)
16
Ôn tập
17
Kiểm tra 1 tiết
18
Bài 15
Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
19
Bài 16
Sóng. Thủy triều. Dòng biển
20
Bài 17
Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
21
Bài 18
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
22
Bài 19
Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
Chương IV – Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
23
Bài 20
Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
24
Bài 21
Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Phần hai. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
Chương V – Địa lí dân cư
25
Bài 22
Dân số và sự gia tăng dân số
26
Bài 23
Cơ cấu dân số
27
Bài 24
Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Mục II. Các loại hình quần cư (không dạy)
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS làm)
28
Bài 25
Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
Chương VI – Cơ cấu nền kinh tế
29
Bài 26
Cơ cấu nền kinh tế
Chương VII – Địa lí nông nghiệp
30
Bài 27
Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Mục III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp (không dạy)
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập (điều chỉnh thành: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của 2 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp)
31
Bài 28
Địa lí ngành trồng trọt
32
Bài 29
Địa lí ngành chăn nuôi
Mục II. Các ngành chăn nuôi (Không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi -cột 2 bảng thống kê SGK)
33
Bài 30
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
34
Ôn tập học kì I
35
Ôn tập học kì I
36
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Chương VIII – Địa lí công nghiệp
37
Bài 31
Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
38
Bài 32
Địa lí các ngành công nghiệp
Mục II. Công nghiệp luyện kim (không dạy)
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS trả lời)
39
Bài 32
Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)
Mục III. Công nghiệp cơ khí (không dạy)
Mục V. Công nghiệp hóa chất (không dạy)
Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập (Bỏ phần công nghiệp cơ khí)
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS trả lời)
40
Bài 33
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
41
Bài 34
Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
42
Ôn tập
43
Kiểm tra 1 tiết
Chương IX – Địa lí dịch vụ
44
Bài 35
Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ
Mục III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5 từ "Ở mỗi nước lại có các thành phố..." đến hết mục (không dạy)
45
Bài 36
Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
46
Bài 37
Địa lý các ngành giao thông vận tải (mục I, II, III)
47
Bài 37
Địa lý các ngành GTVT (mục IV, V, VI)
48
Bài 38
Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
Bài 39
Địa lí ngành thông tin liên lạc 
Không dạy
49
Bài 40
Địa lý ngành thương mại
Mục IV. Các tổ chức thương mại thế giới (không dạy)
Chương X – Môi trường và sự phát triển bền vững
50
Bài 41
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
51
Bài 42
Môi trường và sự phát triển bền vững
52
Ôn tập học kỳ II
53
Kiểm tra học kỳ II
LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
Cả năm : 37 tuần (70 tiết)
Học kì I : 19 tuần (36 tiết)
Học kì II : 18 tuần (34 tiết).
 Học kì I kết thúc ở Bài 31: Cơ cấu dân số 
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.
HỌC KỲ I
Tiết
Bài
Nội dung
Chương I: Bản đồ
1
Bài 1
Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ
2, 3
Bài 2
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
4
Bài 3
Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. Ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
5
Bài 4
Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Chương II: Vũ trụ. Các vận động chính của Trái Đất và các hệ quả của chúng
6
Bài 5
Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái Đất
7
Bài 6
Hệ quả địa lý các chuyển động của Trái Đất
8
Bài 7
Thực hành: Hệ quả địa lý chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Chương III: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển
9
Bài 8
Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. Cấu trúc của Trái Đất
10
Bài 9
Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo Trái Đất
11
Bài 10
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
12
Bài 11
Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
13
Bài 12
Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
14
Ôn tập
15
Kiểm tra 1 tiết
Chương IV: Khí quyển
16
Bài 13
Khí quyển
17
Bài 14
Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất
18
Bài 15
Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
19
Bài 16
Độ ẩm không khí. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển
20
Bài 17
Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố lượng mưa
21
Bài 18
Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ của một số kiểu khí hậu.
Chương V: Thủy quyển
22
Bài 19
Thủy quyển. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Nước ngầm. Hồ
23
Bài 20
Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
24
Bài 21
Nước biển và đại dương
25
Bài 22
Sóng. Thủy triều. Dòng biển
26
Bài 23
Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng
Chương VI: Thổ nhưỡng và sinh quyển
27
Bài 24
Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
28
Bài 25
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
29
Bài 26
Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
30
Bài 27
Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất
Chương VII: Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý
31
Bài 28
Lớp vỏ địa lí. Qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
32
Bài 29
Qui luật địa đới và qui luật phi địa đới
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ- XÃ HỘI
Chương VIII: Địa lí dân cư
33
Bài 30
Dân số và sự gia tăng dân số
34
Bài 31
Cơ cấu dân số
35
Ôn tập
36
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
37
Bài 32
Thực hành: Vẽ và phân tích tháp tuổi
38
Bài 33
Chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo
39
Bài 34
Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
40
Bài 35
Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
Chương IX: Cơ cấu nền kinh tế.
Một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế
41
Bài 36
Các nguồn lực phát triển kinh tế
42
Bài 37
Cơ cấu nền kinh tế
43
Bài 38
Thực hành: Xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế xã hội
Chương X: Địa lý nông nghiệp
44
Bài 39
Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển nông nghiệp
45
Bài 40
Địa lý ngành trồng trọt
46
Bài 41
Địa lý ngành chăn nuôi
47
Bài 42
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
48
Bài 43
Thực hành: Sử dụng phương pháp bản đồ, biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới
49
Ôn tập
50
Kiểm tra 1 tiết
Chương XI: Địa lý công nghiệp
51
Bài 44
Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sự phân bố và phát triển công nghiệp
52, 53, 54
Bài 45
Địa lý các ngành công nghiệp
55
Bài 46
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
56
Bài 47
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới
Chương XII: Địa lý dịch vụ
57
Bài 48
Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển, phân bố ngành dịch vụ
58
Bài 49
Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
59, 60
Bài 50
Địa lý các ngành giao thông vận tải
61
Bài 51
Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
62
Bài 52
Địa lý ngành thông tin liên lạc
63
Bài 53
Địa lý ngành thương mại
64
Bài 54
Thị trường thế giới
65
Bài 55
Thực hành: Vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch
Chương XIII: Môi trường và sự phát triển bền vững
66
Bài 56
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
67
Bài 57
Môi trường và sự phát triển bền vững
68
Bài 58
Thực hành: Tìm hiểu một số vấn đề môi trường của địa phương
69
Ôn tập học kì II
70
Kiểm tra học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docPHAN_PHOI_CHUONG_TRINH_DIA_LI_KHOI_10_CHUAN_37_TUAN.doc