Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. một số loại gió chính - Huỳnh Thị Duyên

Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. một số loại gió chính - Huỳnh Thị Duyên

a. Theo độ cao Càng lên cao khí áp càng giảm

b. Theo nhiệt độ - Nhiệt độ tăng -> khí áp giảm,

- Nhiệt độ giảm khí áp tăng

Theo độ ẩm Không khí chứa nhiều hơi nước,

Khí áp giảm Nhiệt độ cao, bốc hơi lớn, khí áp giảm -> áp thấp

 

ppt 40 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. một số loại gió chính - Huỳnh Thị Duyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 12 
 SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 
GV: HUỲNH THỊ DUYÊN 
II: MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 
Nội dung 
I. SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP 
2. Nguyên nhân thay đổi khí áp 
1. Phân bố các đai khí áp trên Trái Đất 
1. Gió Tây ôn đới 
2. Gió Mậu dịch ( gió Tín Phong) 
3. Gió mùa. 
4. Gió địa phương. 
Bài 12: SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 
I. Sự phân bố khí áp. 
Khí áp là gì? 
Khí áp là sức nén của không khí xuống bề mặt Trái Đất. 
Cột không khí 
Cột không khí 
khí áp 
Là sức nén của không khí xuống bề mặt đất 
+ 
- 
- Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen k ẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo. 
- Các đai khí áp phân bố không liên tục, do sự phân bố xen kẽ nhau giữa lục địa và ĐD 
Sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất. 
I. Sự phân bố khí áp. 
2. Nguyên nhân làm khí áp thay đổi 
Theo độ ẩm 
Không khí chứa 
 nhiều hơi nước, 
Khí áp giảm 
Nhiệt độ cao, 
 bốc hơi lớn, khí áp 
giảm -> áp thấp 
a. Theo độ cao 
Càng lên cao 
khí áp 
càng giảm 
b. Theo nhiệt độ 
- Nhiệt độ tăng -> 
khí áp giảm, 
- Nhiệt độ giảm 
khí áp tăng 
Bài 12: SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH. 
II. Một số loại gió chính 
Gió tây ôn đới. 
Gió mậu dịch. 
Gió mùa. 
Gió địa phương 
I. Sự phân bố khí áp. 
Có mấy loại gió chính? 
Chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm tìm hiểu một loại gió về phạm vi hoạt động, thời gian hoạt động, hướng gió, tính chất. Thời gian 4 phút: 
Nhóm 1: gió Tây ôn đơí. 
Nhóm 2: Gió mậu dịch. 
Nhóm 3: Gió mùa. 
Nhóm 4: Gió địa phương. 
II: một số loại gió chính 
Đặc điểm 
1. Gió Tây ôn đới 
2. Gió Mậu dịch 
- Phạm vi hoạt động: 
- Hướng 
-Thời gian 
- Tính chất của gió: 
Thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về áp thấp ôn đới, đến khoảng vĩ độ 60 0 
- Hướng Tây bắc ở BBC. 
-Hướng Tây nam ở NBC. 
Quanh năm 
Gió ẩm, đem mưa nhiều. 
Các đai khí áp và gió trên Trái Đất 
II: một số loại gió chính 
Đặc điểm 
1. Gió Tây ôn đới 
2. Gió Mậu dịch 
- Phạm vi hoạt động: 
- Hướng 
-Thời gian 
- Tính chất của gió: 
Thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về áp thấp ôn đới, đến khoảng vĩ độ 60 0 
- Hướng Tây nam ở BBC. 
-Hướng Tây bắc ở NBC. 
Quanh năm 
Gió ẩm, đem mưa nhiều. 
Quanh năm 
Gió khô, ít mưa. 
- Hướng Đông bắc ở BBC. 
-Hướng Đông nam ở NBC. 
Thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về áp thấp xích đạo 
Các đai khí áp và gió trên Trái Đất 
II: một số loại gió chính 
Đặc điểm 
3. Gió mùa. 
4. Gió địa phương 
- Phạm vi hoạt động: 
- Hướng 
-Thời gian 
- Tính chất của gió: 
Thường có ở đới nóng. 
- Hướng gió ở hai mùa có chiều ngược lại nhau. 
+ mùa hạ: hướng Tây nam. 
+ Mùa đông: hướng Đông Bắc 
Theo mùa 
Mùa hạ: ẩm, mưa nhiều. 
Mùa Đông: lạnh, khô BBC; Khô, nóng ở NBC. 
	Mùa đông trên lục địa hình thành khu áp cao Xibia, gió thổi từ lục địa đến đại dương mang theo không khí khô 
+ 
	Mùa hạ rất nóng hình thành áp thấp Iran, gió thổi từ đại dương vào lục địa mang theo không khí ẩm gây mưa 
- 
Phạm vi hoạt động: Nam Á, ĐNA, Đông Phi, ĐB Ôxtrâylia, Đ T.Quốc, ĐN LB Nga, ĐN Hoa kỳ 
Nguyên nhân: Chủ yếu là do nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa Lục địa và đại dương theo mùa -> khí áp thay đổi theo mùa ở Lục địa và Đại dương 
II: một số loại gió chính 
Đặc điểm 
3. Gió mùa. 
4. Gió địa phương 
- Phạm vi hoạt động: 
- Hướng 
-Thời gian 
- Tính chất của gió: 
Thường có ở đới nóng. 
- Hướng gió ở hai mùa có chiều ngược lại nhau. 
+ mùa hạ: hướng Tây nam. 
+ Mùa đông: hướng Đông Bắc 
Theo mùa 
Mùa hạ: ẩm, mưa nhiều. 
Mùa Đông: lạnh, khô BBC; Khô, nóng ở NBC. 
Quanh năm 
- Ban ngày khô, nóng; Ban đêm khô, lạnh. 
- Gió fơn khô, nóng. 
- Gió biển gió đất: Ban ngày từ biển thổi vào đất liền, ban đêm từ đất liền thổi ra biển. 
- Gió fơn thổi ở sườn khuất gió 
Gió biển, gió đất hình thành ở vùng ven biển. 
Gió fơn là loại gió khô nóng khi xuống núi. 
 Gió fơn 
2000  10 ºC  12 ºC  
1000 16 ºC  22 ºC  
3000.. 
4000 m. 
22 º 
7 ºC 
32 ºC 
Sườn đón gió ẩm 
Sườn Đông 
0 m. 
Sườn Tây 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Gồm 6 chữ cái 
 Loại gió thổi thịnh hành ở vùng ôn đới ? 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
Câu 1 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Câu 2 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Gồm 5 chữ cái 
Sức nén của không khí xuống mặt Trái Đất ? 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Câu 3 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Gồm 7 chữ cái 
Hướng của gió mậu dịch bắc bán cầu ? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Câu 4 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Gồm 7 chữ cái 
Loại mưa do gió Tây mang lại ở vùng Valenxia (Ý) ? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Câu 5 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Gồm 4 chữ cái 
 Thời tiết do gió mùa mùa Đông mang lại ? 
? 
? 
? 
? 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Câu 6 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Gồm 7 chữ cái 
 Thời tiết ở Bắc Trung Bộ vào mùa hè khi có gió Tây Nam thổi ? 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Câu 7 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Gồm 3 chữ cái 
 Hiện tượng gió vượt qua địa hình chắn gió , gây mưa ở sườn đón gió , khô ở sườn khuất gió ? 
? 
? 
? 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
H ết giờ 
Câu 8 
H ết giờ 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
Gồm 4 chữ cái 
 Khí áp sẽ như thế nào khi nhiệt độ tăng ? 
? 
? 
? 
? 
G 
I 
O 
T 
A 
Y 
K 
H 
I 
A 
P 
D 
O 
N 
G 
B 
A 
C 
M 
U 
A 
P 
H 
U 
N 
L 
A 
N 
H 
K 
H 
O 
N 
O 
N 
G 
F 
O 
N 
G 
I 
A 
M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
Rất giỏi !!! 
CỦNG CỐ 
1. Các vành đai khí áp trên Trái Đất được phân bố theo thứ tự nào? 
a . 1 hạ áp Xích đạo, 2 áp cao cận chí tuyến, 2 áp cao ôn đới, 2 hạ áp cực 
b . 1 hạ áp Xích đạo, 2 áp cao cận chí tuyến, 2 hạ áp ôn đới, 2 cao áp cực 
c . 1 hạ áp Xích đạo, 2 hạ áp cận chí tuyến, 2 cao áp ôn đới, 2 cao áp cực 
2. Loại gió thổi đều đặn, thường xuyên từ cao áp cận nhiệt đới về hạ áp xích đạo được gọi là: 
a – Gió Tây ôn đới 
b – Gió Mậu dịch 
c – Gió Mùa 
d – Gió Phơn 
3. Gió mùa là loại gió: 
a – Thổi theo mùa, ngược hướng nhau ở 2 mùa 
b – Gió thổi chủ yếu vào mùa đông theo hương ĐB 
d – Tất cả các ý trên 
b – Gió thổi chủ yếu vào mùa hạ theo hướng ĐN 
Dặn dò 
Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài. 
Chuẩn bị bài mới 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_khoi_10_bai_12_su_phan_bo_khi_ap_mot_so_loa.ppt