Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 9: Tác động của ngoại lực lên bề mặt địa hình Trái đất

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 9: Tác động của ngoại lực lên bề mặt địa hình Trái đất

II. Tác động của ngoại lực.

1. Quá trình phong hóa.

- Là quá trình phá huỷ và làm biến đổi các loại đá và khoáng vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ , nước, oxi, khí cácbonic, các loại axit có trong thiên nhiên và sinh vật.

- Cường độ phong hoá xảy ra mạnh mẽ trên bề mặt Trái Đất .

 

ppt 17 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 24/06/2023 Lượt xem 273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 9: Tác động của ngoại lực lên bề mặt địa hình Trái đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 9 : TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC LÊN BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRÁI ĐẤT 
Bài 9  TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC LÊN  BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRÁI ĐẤT 
I. Ngoại lực 
a. Khái niệm: 
- Là lực có nguồn gốc ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất 
b. Nguyên nhân 
- Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời 
( Gồm tác động của các yếu tố khí hậu ,các dạng nước, 
sinh vật ) 
Ngoại lực là gì? 
Nguyên nhân nào sinh ra ngoại lực? 
Bài 9  TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC LÊN  BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRÁI ĐẤT 
II. Tác động của ngoại lực. 
1. Quá trình phong hóa. 
Ngoại lực tác động lên địa hình thông qua các quá trình nào ? 
Quá trình phong hoá 
Quá trình bóc mòn 
Quá trình vận chuyển 
Quá trình bồi tụ 
Thế nào là quá trình phong hoá? 
- Là quá trình phá huỷ và làm biến đổi các loại đá và khoáng vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ , nước, oxi, khí cácbonic, các loại axit có trong thiên nhiên và sinh vật. 
Quá trình phong hoá diễn ra mạnh mẽ ở nơi nào trên Trái Đất? 
Tại sao? 
- Cường độ phong hoá xảy ra mạnh mẽ trên bề mặt Trái Đất . 
Vì trên bề mặt Trái Đất, đá trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ Mặt Trời và là nơi tiếp xúc với khí quyển, thủy quyển và sinh quyển 
Bài 9  TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC LÊN BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRÁI ĐẤT 
II. Tác động của ngoại lực. 
1. Quá trình phong hóa. 
Các kẽ nứt 
Đóng băng 
Tác động cơ học làm vỡ đá 
Bài 9  TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC LÊN  BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRÁI ĐẤT 
Tại sao ở miền khí hậu nóng ẩm, phong hoá hoá học lại diễn ra mạnh hơn ở các miền khí hậu lạnh khô ? 
Vì vùng ẩm ướt (nước tham gia phản ứng) lại có nhiệt độ cao làm cho đá bị biến chất nhanh hơn. 
Bài 9  TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC LÊN  BỀ MẶT ĐỊA HÌNH TRÁI ĐẤT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_10_bai_9_tac_dong_cua_ngoai_luc_len_be.ppt