Bộ Đề Toán 8 (Giải Lương Thế Vinh)

Bộ Đề Toán 8 (Giải Lương Thế Vinh)

Câu 11:

a/ So sánh x+y và x số nào lớn hơn?

b/ So sánh 3x và 2x số nào lớn hơn?

c/ Khi nào thì x2 < x="">

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1556Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ Đề Toán 8 (Giải Lương Thế Vinh)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Võ Trường Toản
Gv: Nguyễn Thị Phương Dung
Bộ Đề Toán 8 (Giải Lương Thế Vinh)
Câu 1: Tính	
a/ 
b/ 
Câu 2: Rút gọn biểu thức
 với 
Câu 3: Tính tổng:
Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử:
 a/ 
 b/ 
 c/ 
Câu 5:Tính giá trị của biểu thức:
 a/ với x=4
 b/ 
Câu 6:Tìm x biết:
 a/ 
 b/ (x-7)(x-5)(x-4)(x-2)=72
 c/ 
Câu 7: Xác định các hằng số a , b , c sao cho:
 a/ 
 b/ 
Câu 8: 
 Tìm các giá trị nguyên của biến x để giá trị tương ứng của các phân thức sau là số nguyên.
a/ ; b/ 
Câu 9: So sánh các phân số sau đây mà không qui đông mẫu số.
a/ và ; b/ và ; c/ và ; d/ và 
Câu 10: Với giá trị nào của biến x thì biểu thức : 
	a/ Có giá trị bằng 0.
	 	b/ Có giá trị dương.
	c/ Có giá trị âm.
Câu 11:
a/ So sánh x+y và x số nào lớn hơn?
b/ So sánh 3x và 2x số nào lớn hơn?
c/ Khi nào thì x2 < x ?
Câu 12: 
Rút gọn: 
Câu 13: Chứng minh các biểu thức sau chia hết cho 6.
 ; 
Câu 14: Tìm phân số A có mẫu số là 20 biết rằng : 
Câu 15: Tìm x biết: 
Câu 16: Tính các góc của một tam giác vuông,biết tích độ dài hai cạnh bằng 4 lần tích độ dài các đường cao.
Câu 17: Cho DABC vuông (AB < AC) đường trung trực của cạnh huyền BC cắt AC ở D. Gọi E là điểm đối xứng của D qua A. Trung tuyến AM cắt BC tại F. Chứng minh rằng: BF=AC.
Câu 18: Cho hình vuông ABCD.Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.Vẽ tia phân giác của góc cắt đường chéo BD tại E và cạnh BC tại F. Vẽ FM vuông góc với AC (). Chứng minh rằng: MEBF là hình thoi.
Câu 19: Cho hình thang cân ABCD (AB // BD và AB < CD).Gọi E , F, G , H lần lượt là trung điểm của AB , BD , CD , CA. Chứng minh EG là tia phân giác của góc .
Câu 20: Cho tứ giác ABCD có hai đường chéoAC=BD. Chứng minh rằng các đoạn thẳng nối trung điểm các cạnh đối diện thì vuông góc với nhau. 

Tài liệu đính kèm:

  • docBo de toan 8 giai Luong The Vinh.doc