Giáo án Đại số 7 - Tiết 39: Ôn tập học kì 1 (tt)

Giáo án Đại số 7 - Tiết 39: Ôn tập học kì 1 (tt)

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (tt)

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thức, đại lượng tln, hàm số

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số

3. Thái độ nhận thức:

Hệ thống lại kiến thức của HKI

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Kiến thức cũ.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 790Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 39: Ôn tập học kì 1 (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18	Ngày soạn :________
Tiết 39	Ngày dạy :________
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (tt)
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thức, đại lượng tln, hàm số
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số
3. Thái độ nhận thức:
Hệ thống lại kiến thức của HKI
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Kiến thức cũ.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:
	3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập
Cho hs nhắc lại các tính chất của tỉ lệ thức 
Cho hs làm lại các dạng toán về dãy ts bằng nhau
Cho hs làm lại các dạng toán về hàm số 
Nhắc lại các tính chất của tỉ lệ thức 
Làm lại các dạng toán về dãy tỉ số bằng nhau
Làm lại các dạng toán về hàm số 
HS vẽ đồ thị hàm số y = - 3x
7.Tỉ lệ thức :
Nếu ad=bc thì (a,b,c,d0) thì ta có các tỉ lệ thức : 
, , , 
8. Các bài toán về dãy tỉ số bằng nhau : bài 56, 58, 64 trang 30, 31
9. Các bài toán về hàm số :
1) Cho hs f(x)=2x-3. Tính f(-4) 
f(-4)=2.(-4)-3=-11
2) Cho hàm số f(x)=2x-3. Tính x biết giá trị của hs f(x)=-4 
-4=2x-32x=-1x=-1/2
3) Cho hàm số f(x)=ax. Tính a biết đths đi qua A(3;4)
4=a.3a=4/3
4) Vẽ đồ thị hàm số y=-3x 
Cho x=1y=-3.1=-3;A(1;-3)
Đt OA là đths y = - 3x
Hoạt động 2: Dặn dò
Cho HS làm ngay tại lớp một số bài tập mà GV thấy cần thiết để giúp HS hệ thống và nhớ lại kiến thức cũ.
Các bài tập còn lại GV yêu cầu HS về nhà làm và xem lại trong tập bài tập. 
HS làm lại bài tập theo sự hướng dẫn của GV.
HS ghi chép cẩn thận những yêu cầu về nhà của GV.
Bài tập: 44, 46, 47 trang 26; Bài 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64 trang 30, 31; Bài 82, 83, 84 trang 41; Bài 87, 88, 89, 93, 94 trang 44, 45; Bài 96, 97, 98, 101 trang 49; Bài toán 1, bài toán 2, 6, 7, 8, 9, 10 trang 55, 56; Bài toán 1, Bài toán 2, bài tập 17, 18, 19, 21 trang 62; Bài 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 trang 64, 65; Bài 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 67, 68; Bài 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 trang 72, 73. Và các bài tập Ôn chương II.
Hướng dẫn về nhà:
Ôn tập thật tốt kiến thức đã học ở HKI kể cả phần bài tập và lý thuyết.
HKII bắt đầu ở sách HKII.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 39.doc