Đề cương môn Toán Lớp 10 - Chủ đề 1: Mệnh đề-tập hợp

Đề cương môn Toán Lớp 10 - Chủ đề 1: Mệnh đề-tập hợp

Mệnh đề:

Mệnh đề là một khẳng đđinh hoă̆c là đúng hoăc là sai và không thể vùa đuing vùa sai.

Vi du: □( ) "2+3=5 ” là MĐ đúng.

"2 là số hũu ti" là MĐ sai.

“Mệt quá!!" không phải là MĐ.

Mệnh đề chú́a biến

Vi dư: Cho khẳng định " 2+n=5 ". Khi thay mỗi giá trị cu thể của n vào khẳng định trên thi ta đuợc một mệnh đề. Khẳng định có đặc điểm nhu thế đurợc gọi là mệnh đề chứa biến.

Phủ định của một mệnh đề

Phủ định cuia mệnh đề P ký hiệu là P là một mệnh đề thoả mãn tính chất nếu P đúng thì P sai, còn nếu P sai thì Pđúng.

Vỉ dụ: □( ) P : " 3 là số nguyên tố" thì P ‾ : " 3 không là số nguyên tố".

Mệnh đề kéo theo

Mệnh đề "Nếu P thì Q " gọi là mệnh đề kéo theo, ký hiệu PQ.

Mệnh đề PQ chi sai khi P đúng đồng thờ Q sai.

Vỉ dụ: Mệnh đề " 1>2 " là mệnh đề sai.

Mẹnh đề " √3<23<4 " là mẹnh đề đủng.

Trong mẹnh đề PQ thì

P : gọi là già thiết (hay P là điều kiện đủ để có Q ).

Q : goi là kết luân hav Q là điều kiên cần để có P ).

 

pdf 48 trang Người đăng Thực Ngày đăng 28/05/2024 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương môn Toán Lớp 10 - Chủ đề 1: Mệnh đề-tập hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_cuong_mon_toan_lop_10_chu_de_1_menh_de_tap_hop.pdf