Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 9

Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Câu1: Lập niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919-1925). Tác dụng của những hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam như thế nào ?

Câu2:Cách mạng Việt Nam trước khi đảng cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào?

Câu3: Trình bày hội nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam? Nêu ý nghĩa sự thành lập Đảng ?

Câu4: Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935 như thế nào?

Câu5: Tóm tắt cuộc vận động dân chủ Đông Dương trong những năm 1936-1939 ?

 

doc 2 trang Người đăng kimngoc Lượt xem 1496Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Câu1: Lập niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919-1925). Tác dụng của những hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam như thế nào ?
Câu2:Cách mạng Việt Nam trước khi đảng cộng sản Việt Nam ra đời như thế nào?
Câu3: Trình bày hội nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam? Nêu ý nghĩa sự thành lập Đảng ?
Câu4: Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935 như thế nào?
Câu5: Tóm tắt cuộc vận động dân chủ Đông Dương trong những năm 1936-1939 ?
Câu6:Tình hình thế giới và Đông Dương trong những năm 1939-1945như thế nào?Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn , Nam Kỳ , Binh biến Đô Lương ?
Câu7:Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh nào?
Câu8:Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa diễn ra như thế nào?
Câu9:Lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8 được ban bố trong hoàn cảnh nào? 
Câu10:Lập niên biểu quá trình giành chính quyền trong cả nước?
Câu11:Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng8-1945?
Câu12:Nêu những khó khăn của đất nước ta sau cách mạng tháng 8? Đảng và chính phủ ta đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã có biện pháp gì?
Câu13:Vì sao ta kí kết hiệp định Sơ bộ và Tạm ước 1946 với Pháp?Nêu nội dung hiệp định Sơ bộ?
Câu14:Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ diễn ra trong hoàn cảnh nào?Nêu đường lối kháng chiến chống Pháp của ta?
Câu15:Trình bày diễn biến các chiến dịch : Việt Bắc 1947, Biên giới –Thu Đông 1950 , Điện Biên Phủ 1954.
Câu 16:Nêu nội dung hiệp định Giơ-Ne-Vơ và ý nghĩa lịch sử-nguyên nhân thắng lợi của cuộc khángchiến chống Pháp(1945-1954) ?
Câu17:Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-Ne-Vơ1954 như thế nào? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì cho hai miền?
Câu18:Nêu tóm tắt những kết quả đạt được của nhân dân miền Bắc trong quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc(1954-1965)
Câu19:Thế nào là chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ?Quân và dân miền Nam đã chống lại chiến chiến tranh đặc biệt như thế nào của Mĩ như thế nào?
Câu20:Chiến lược chiến “chiến tranh cục bộ” và “chiến tranh đặc biệt”của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?
Câu21:Nêu ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968?
Câu22:Miền Bắc đã thu được những kết quả gì trong chiến đấu và trong sản xuất(1965-1968)?
Câu23:Âm mưu của Mĩ trong “chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh” và Đông Dương hóa chiến tranh”?Nêu những thắng lợi nỗi bật của ta?
Câu24:Ýnghĩa lịch sử của cuộc tiến công chiến lược 1972?
Câu25:Nêu nội dung và ý nghĩa của hiệp định Pa-Ri?
Câu26:Hãy nêu chủ trương , kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng ta và lập niên biểu diễn biếncủa cuộc tổng tiến công và nôi dậy mùa xuân 1975.
Câu27: Trình bày ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975).
Câu28:Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?
Câu29:Tại sao Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới?
 Hãy cho biết thành tựu của các kế hoạch 5năm(1986-1990,1991-1995,1996- 2000)
Câu30:Hãy kể tên một số di tích lịch sử tiêu biểu ở tỉnh QuảngTrị? Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được giải phóng thời gian nào?

Tài liệu đính kèm:

  • docDE CUONG ON TAP LICH SU LOP 9doc.doc