Đề cương ôn tập môn Toán Lớp 10 - Chuyên đề 19: Phương trình và bất phương trình chứa căn thức

Đề cương ôn tập môn Toán Lớp 10 - Chuyên đề 19: Phương trình và bất phương trình chứa căn thức

Loại 2. Quy phương trình chứa căn thức về hệ phương trình không chứa căn thức

Bằng cách đặt ấn phụ, ta quy phương trình chứa căn thức về một hệ phương trình không chứa căn thức. Trong chuyên đề "Phương trình và hệ phương trình không chứa căn thức" ta đã đề cập đễn một số bài tập thuộc loại này. Ta chi xét thêm vài thí dụ nữa.

 

pdf 26 trang Người đăng Thực Ngày đăng 28/05/2024 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn tập môn Toán Lớp 10 - Chuyên đề 19: Phương trình và bất phương trình chứa căn thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN Đề 19: PHƯƠNG TRÌ NH & BẤT PHƯƠNG TRÌ NH 
CHỨA CĂN THỨC 
 Giaó viên thực hiện: NGUYỄN THANH VÂN 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_tap_mon_toan_lop_10_chuyen_de_19_phuong_trinh_va.pdf