Đề luyện tập Toán 12 - Đề 28

Đề luyện tập Toán 12 - Đề 28

Câu IV. 1) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (S) có phương trình x2 + y2 - 2x - 6y + 6 = 0 và điểm M(2; 4).

 a) Chứng minh rằng điểm M nằm trong đường tròn.

 b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M, cắt đường tròn tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB.

 c) Viết phương trình đường tròn đối xứng với đường tròn đã cho qua đường thẳng AB.

 2) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có độ dài tất cả các cạnh đều bằng a. Chứng minh rằng:

 a) Đáy ABCD là hình vuông.

 b) Năm điểm S, A, B, C, D cùng nằm trên một mặt cầu. Tìm tâm và bán kính của mặt cầu đó.

 

doc 1 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện tập Toán 12 - Đề 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toán 13.28
Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = . 
	2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình = m. 
Câu II. 1) Giải phương trình = 0.
2) Giải bất phương trình ≤ 4.
Câu III. Giải hệ phương trình 
Câu IV. 1) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (S) có phương trình x2 + y2 - 2x - 6y + 6 = 0 và điểm M(2; 4).
	a) Chứng minh rằng điểm M nằm trong đường tròn.
	b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M, cắt đường tròn tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB.
	c) Viết phương trình đường tròn đối xứng với đường tròn đã cho qua đường thẳng AB.
	2) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có độ dài tất cả các cạnh đều bằng a. Chứng minh rằng:
	a) Đáy ABCD là hình vuông.
	b) Năm điểm S, A, B, C, D cùng nằm trên một mặt cầu. Tìm tâm và bán kính của mặt cầu đó.
Câu V. Tính các tích phân: I1 = và I2 = .

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 13.28.doc