Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý Lớp 12 - Mã đề 608 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Hậu Nghĩa

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý Lớp 12 - Mã đề 608 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Hậu Nghĩa

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?

 A. Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm. B. Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm.

 C. Khách nội địa biến động qua các năm. D. Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm.

Câu 5: Yếu tố nào sau đây làm cho gió mùa Đông Bắc có thể lấn sâu vào miền Bắc nước ta?

 A. nằm trong vùng nội chí tuyến. B. địa hình có dạng hình cánh cung đón gió.

 C. nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương D. nằm gần trung tâm của gió mùa mùa đông.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

 A. năng suất lúa cao nhất cả nước. B. sản lượng lúa lớn nhất cả nước.

 C. có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm nhất cả nước. D. dân số tập trung đông nhất cả nước.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở Việt Nam?

 A. Mùa bão chậm dần từ Nam ra Bắc. B. 70% số cơn bão tập trung vào các tháng VIII, IX, X.

 C. Tập trung nhiều nhất vào tháng IX. D. Mùa bão thường bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?

 A. Nghệ An, Thừa Thiên - Huế. B. Nghệ An, Quảng Bình.

 C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế. D. Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế.

Câu 9: Ở Đồng bằng sông Hồng việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất phải gắn liền với

 A. thâm canh tăng vụ. B. phát triển thủy lợi.

 C. cải tạo đất hoang hóa. D. giải quyết nước tưới vào mùa khô.

Câu 10: Cho bảng số liệu: Diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm

Năm 2005 2008 2010 2011

Diện tích (nghìn ha) 3826 3859 3946 4089

Năng suất (tạ/ha) 50,4 53,6 54,7 56,7

Căn cứ bảng số liệu trên, hay cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng với nội dung thể hiện ở bảng số liệu trên?

 A. Diện tích lúa tăng liên tục. B. Năng suất lúa tăng khá nhanh và tăng liên tục.

 C. Diện tích lúa và năng suất lúa đều tăng liên tục.D. Năng suất lúa tăng khá nhanh nhưng tăng không liên tục.

Câu 11: Từ sau năm 1975, quá trình đô thị hóa nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, do

 A. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa. B. nước ta đẩy mạnh hội nhập với thế giới.

 C. cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại.D. chính sách thu hút dân cư của các đô thị.

 

doc 5 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 863Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý Lớp 12 - Mã đề 608 - Năm học 2018-2019 - Trường THPT Hậu Nghĩa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT HẬU NGHĨA
 THI THỬ THPTQG – NĂM HỌC 2018 - 2019
 MÔN ĐỊA LÝ- KHỐI 12-HTX
 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 40 câu)
 (Đề có 5 trang)
Mã đề 608
Câu 1: Cho bảng số liệu:
GDP CỦA THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA 2014
QG/khu vực
Thế giới
EU
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
GDP (tỉ USD)
76 858,2
18 514,0
17 419,0
4 601,5
10 354,8
Theo bảng số liệu trên, để thể hiện tỉ trọng GDP của EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc so với thế giới năm 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
	A. Đường.	B. Cột.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 2: Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng to lớn hơn Bắc Trung Bộ về
	A. khai thác và chế biến khoáng sản.B. sản xuất lương thực, cây công nghiệp.
	C. nuôi trồng và khai thác thủy sản. D. khai thác rừng và chế biến lâm sản.
Câu 3: Biểu đồ sau đây thể hiện nội dung nào ?
	A. Qui mô và cơ cấu xuất nhập khẩu nước ta từ 1980 – 2002
	B. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu nước ta từ 1980 – 2002
	C. Thể hiện tình hình xuất nhập khẩu của nước ta từ 1980 - 2002
	D. Cơ cấu xuất nhập khẩu nước ta từ 1980 – 2002
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007? 
	A. Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm. B. Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm. 
	C. Khách nội địa biến động qua các năm. D. Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm. 
Câu 5: Yếu tố nào sau đây làm cho gió mùa Đông Bắc có thể lấn sâu vào miền Bắc nước ta?
	A. nằm trong vùng nội chí tuyến. B. địa hình có dạng hình cánh cung đón gió.
	C. nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương D. nằm gần trung tâm của gió mùa mùa đông.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?
	A. năng suất lúa cao nhất cả nước. B. sản lượng lúa lớn nhất cả nước.
	C. có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm nhất cả nước. D. dân số tập trung đông nhất cả nước.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở Việt Nam?
	A. Mùa bão chậm dần từ Nam ra Bắc. B. 70% số cơn bão tập trung vào các tháng VIII, IX, X.
	C. Tập trung nhiều nhất vào tháng IX. D. Mùa bão thường bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây? 
	A. Nghệ An, Thừa Thiên - Huế. 	B. Nghệ An, Quảng Bình. 
	C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế. 	D. Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế. 
Câu 9: Ở Đồng bằng sông Hồng việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất phải gắn liền với
	A. thâm canh tăng vụ.	B. phát triển thủy lợi.
	C. cải tạo đất hoang hóa.	D. giải quyết nước tưới vào mùa khô.
Câu 10: Cho bảng số liệu: Diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm
Năm
2005
2008
2010
2011
Diện tích (nghìn ha)
3826
3859
3946
4089
Năng suất (tạ/ha)
50,4
53,6
54,7
56,7
Căn cứ bảng số liệu trên, hay cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng với nội dung thể hiện ở bảng số liệu trên?
	A. Diện tích lúa tăng liên tục. B. Năng suất lúa tăng khá nhanh và tăng liên tục.
	C. Diện tích lúa và năng suất lúa đều tăng liên tục.D. Năng suất lúa tăng khá nhanh nhưng tăng không liên tục.
Câu 11: Từ sau năm 1975, quá trình đô thị hóa nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, do
	A. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa. B. nước ta đẩy mạnh hội nhập với thế giới.
	C. cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại.D. chính sách thu hút dân cư của các đô thị.
Câu 12: Cho bảng số liệu :
 CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2015
(Đơn vị: %)
Năm
2005
2010
2012
2014
Tổng diện tích
100,0
100,0
100,0
100,0
Cây hàng năm
34,5
28,4
24,7
23,9
Cây lâu năm 
65,5
71,6
75,3
76,1
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, NXB Thống kê, 2015)
Nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 -2015 theo bảng số liệu trên?
	A. Tỷ trọng cây hàng năm biến động không ổn định. B.Tỷ trọng cây lâu năm luôn lớn hơn cây hàng năm. 
	C. Tỷ trọng cây hàng năm giảm liên tục. D. Tỷ trọng cây lâu năm tăng liên tục.
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây đúng trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu công nghiệp của nước ta? 
	A. Đầu tư dàn trải cho nhiều ngành cùng một lúc.B. Tập trung phát triển công nghiệp cơ khí nông nghiệp.
	C. Đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn. D. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt
 Câu 14: Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là 
	A. đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.
	B. dải công nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa – Vũng Tàu.
	C. dọc theo duyên hải miền Trung.
	D. khu Đông Bắc Bắc Bộ.
Câu 15: Nhận định nào dưới đây không chính xác về đặc điểm dân cư của Trung Quốc?
	A. Phân bố dân cư không đồng đều, tập trung chủ yếu ở miền Đông.
	B. Là nước đông dân nhất thế giới.
	C. Là nước đa dân tộc với hơn 50 dân tộc khác nhau.
	D. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên ngày càng tăng
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúngvới giá trị sản xuất nông nghiệp từ năm 2000 đến năm 2007? 
	A. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 4 lần. B. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 5 lần
	C. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 3 lần. D. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 2 lần. 
Câu 17: Điều kiện thuận lợi để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là 
	A. có đội ngũ lao động đông đảo, trình độ chuyên môn cao
	B. giao thông thuận lợi, có nhiều tuyến đường đang được nâng cấp.
	C. đất badan màu mỡ, tầng phong hóa sâu, phân bố thành mặt bằng rộng lớn.
	D. nhu cầu thị trường trong và ngoài nước tăng mạnh.
Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào ở Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn 50.000 tấn?
	A. Phú Yên.	B. Ninh Thuận. 	C. Bình Thuận.	D. Đà Nẵng.
Câu 19: Cho biểu đồ:
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU SẢN PHẢM XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
Biểu đồ có điểm sai ở nội dung nào sau đây?
	A. Độ cao của cột. 	B. Khoảng cách năm.
	C. Tên biểu đồ	D. Bản chú giải.
Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007?
	A. Giá trị nhập khẩu tăng. 	B. Xuất siêu qua các năm
	C. Nhập siêu qua các năm. 	D. Giá trị xuất khẩu tăng. 
Câu 21: Tài nguyên du lịch tự nhiên nước ta bao gồm
	A. khí hậu, di tích, lễ hội. B. khí hậu, di tích, địa hình,
	C. địa hình, khí hậu, nước. D. nước, địa hình, lễ hội.
Câu 22: Đặc điểm nào sau đây đúng với địa hình của Đồng bằng sông Hồng?
	A. Thấp trũng ở phía tây, cao ở phía đông. B. Cao ở phía tây, nhiều ô trũng ở phía đông. 
	C. Cao ở tây bắc và tây nam, thấp trũng ở phía đông. D. Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển.
Câu 23: Vùng gò đồi trước núi vùng Bắc Trung Bộ có thế mạnh về
	A. chăn nuôi gia cầm.	B. trồng cây lương thực.
	C. trồng cây công nghiệp hàng năm.	D. chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 24: Biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên là
	A. xây dựng cơ sở công nghiệp chế biến gắn với vùng chuyên canh.
	B. phát triển các mô hình kinh tế trang trại.
	C. nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.
	D. . thay đổi giống cây trồng năng suất cao.
Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào có công suất trên 1000MW ?
	A. Na Dương. B. Uông Bí. C. Ninh Bình.	D. Phả Lại.
Câu 26: Cho biểu đồ sau:
Nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của khu vực Tây Nam Á giai đoạn 1995-2010?
	A. Dầu thô khai thác luôn cao hơn dầu thô tiêu dùng. B.Dầu thô tiêu dùng tăng nhiều hơn dầu thô khai thác.
	C. Dầu thô tiêu dùng tăng liên tục. D. Dầu thô khai thác tăng liên tục. 
Câu 27: Ở nước ta, thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do
	A. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp	B. nằm gần xích đạo, mưa nhiều.
	C. tiếp giáp với Biển Đông.	D. chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Câu 28: Vào đầu mùa hạ, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa lớn là do ảnh hưởng của
	A. gió Tín phong bán cầu Bắc.	B. gió mùa Tây Nam
	C. gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương.	D. gió mùa Đông Bắc.
Câu 29: Nguyên nhân cơ bản làm cho cơ cấu công nghiệp của Bắc Trung Bộ chưa thật định hình và sẽ còn nhiều biến đổi là 
	A. những hạn chế về điều kiện kĩ thuật, vốn.
 B. thiếu tài nguyên khoáng sản và các nguồn nguyên liệu khác.
	C. thiếu cơ sở năng lượng tại chỗ. 
 D. thiếu nguồn lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề.
Câu 30: Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ , vấn đề quan trọng hàng đầu cần giải quyết là:
	A. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng
	B. điều tra trữ lượng các loại khoáng sản. 
	C. tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao.
	D. thực hiện các chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài
Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm của ngành du lịch của nước ta?
	A. Hình thành từ những năm 60 của thế kỉ XX.
	B. Phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX đến nay.
	C. Số lượng khách nội địa ít hơn khách quốc tế.
	D. Cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng ngày càng phát triển.
Câu 32: Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào yếu tố nào sau đây?
	A. Sử dụng ngày càng nhiều công nghệ bảo quản nông sản 
 B. Tăng cường sản xuất chuyên môn hóa.
	C. Áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến. 
 D. Đẩy mạnh hoạt động vận tải.
Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây là đô thị loại 1 ở nước ta? 
	A. Hải Phòng. B. Cần Thơ.C. Hà Nội.	D. Thành phố Hồ Chí Minh. 
Câu 34: Một trong những hướng phát triển công nghiệp của các nước ĐNA hiện nay là
	A. ưu tiên phát triển các ngành truyền thống
	B. tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài.
	C. chú trọng phát triển sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước.
	D. phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi vốn lớn, công nghệ hiện đại.
Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lượng nước trung bình của sông Hồng (trạm Hà Nội) lớn nhất vào tháng nào trong năm?
	A. Tháng VIII.	B. Tháng VII.	C. Tháng IX.	D. Tháng VI.
Câu 36: Nhận định nào sau đây không phải là chiến lược phát triển dân số và sử dụng hiệu quả nguồn lao động của nước ta?
	A. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tốc độ tăng dân số.
	B. Xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp.
	C. Khuyến khích dân nông thôn di cư ra thành thị.
	D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang các nước.
Câu 37: Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch vụ hàng hải phát triển mạnh do
	A. tỉnh nào cũng giáp biển, vùng biển rộng. B. ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc
	C. có nhiều vịnh nước sâu để xây dựng cảng.D. cửa ngỏ ra biển của Tây Nguyên, Campuchia.
Câu 38: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?
	A. Tính bấp bênh, không ổn định của một số sản phẩm nông nghiệp. B. Sự đa dạng về cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
	C. Sự đa dạng về cơ cấu mùa vụ. D. Năng suất và sản lượng luôn tăng trưởng ổn định
Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng? 
	A. Khánh Hòa. 	B. Bình Thuận. 	C. Ninh Thuận. 	D. Phú Yên. 
Câu 40. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: nghìn ha)
Năm
2005
2009
2011
2014
Tổng số
8383,4
8527,4
8777,6
8996,2
Lúa
7329,2
7437,2
7655,4
7816,2
Ngô
1052,6
1089,2
1121,3
1179,0
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)
Theo bảng trên, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ở nước ta?
A. Tổng diện tích, diện tích lúa và ngô đều tăng.
B. Diện tích gieo trồng lúa có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn ngô.
C. Diện tích gieo trồng lúa luôn lớn hơn diện tích gieo trồng ngô.
 D. Diện tích gieo trồng ngô tăng liên tục qua các năm
HẾT
 (Học sinh được sử dụng át lát địa lý Việt Nam)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_mon_giao_giuc_cong_dan_lop_12_ma_de.doc
  • pdfPhieuSoi_608.pdf